Súvetia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: lenka
Typ práce: Ťahák
Dátum: 26.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 90 slov
Počet zobrazení: 16 718
Tlačení: 751
Uložení: 744
Súvetia

a) priraďovacie - gramaticky rovnocenné vety
zlučovacie - a, i, aj, ani, najprv-potom, vše-vše, a najmä
stupňovacia - ba, ba aj, nielen-ale i, ba dokonca
odporovacie - ale, no, lež, a, avšak, ale predsa,j ednako
vylučovacie - alebo, buď, či, buď-buď
dôvodové – veď, však, ináč
dôsledkové – preto, teda, a tak, a preto

b) podraďovacie – hlavná veta + vedľajšia veta
podmetová – kto, čo, že, aby, či, akoby
prísudková – aký, ako, že, aby
predmetová – že, aby, kto, čo, aký
prívlastková – aký, ktorý, čo, kde, ako, že
príslovková – miesta, času, spôsobu, príčiny
doplnková – že, ako, aby, keď
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#súvetia #súvetie #súvetie gramatika


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014