Hovorový štýl

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: dunky
Typ práce: Referát
Dátum: 03.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 75 slov
Počet zobrazení: 8 484
Tlačení: 505
Uložení: 522
Hovorový štýl - Je to jediný štýl súkromného styku, realizuje sa zväčša ústne. Je charakteristický spontánnosťou a nepripravenosťou.
 
Využíva všetky slová slovnej zásoby – slangové, vulgárne, nárečové a podobne.
 
V oblasti tvorby viet sa spontánnosťou prejavuje pomocou intonačných štylistických prostriedkov – melódia, prestávka. Špecifickou črtou hovorového štýlu je možnosť používať mimojazyčné prostriedky – gestikulácia, mimika.
 
Hovorový štýl sa využíva v rozprávacích slohových postupoch. Niekedy  sa hovorový štýl môže dostať aj do literárnej tvorby – najmä v modernej literatúre.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.125