:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Funkcie publicistického štýlu

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (9)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 305 slov
Počet zobrazení: 6380
Tlačení: 536
Uložení: 545
Uveďte základné funkcie publicistického štýlu. Vymenujte stručne charakteristické útvary publ. štýlu.

- subjektívno – objektívny štýl; uplatňuje sa vo sfére žurnalistickej (novinárskej) komunikácie; cieľom je prinášať informácie o aktuálnych udalostiach, poúčať, ovplyvňovať, presviedčať a získavať pre svoj názor čitateľskú verejnosť; publicistický štýl na rozdiel od odborného štýlu prispôsobuje náročnosť obsahu a formy priemernej vzdelanostnej úrovni obyvateľstva; musí zabezpečiť všeobecnú zrozumiteľnosť textov, čo nie je podmienkou v náučnom štýle

využíva:
a.) informačný slohový postup – správa, interview atď.
b.) náučný slohový postup – úvodník, recenzia atď.
c.) úvahový slohový postup – komentár, glosa atď.
d.) rozprávací slohový postup – len fejtón
e.) opisný slohový postup – reportáž

Je hybridným štýlom, pretože využíva výrazové prostriedky náučného, umeleckého, hovorového štýlu.

základné znaky:

a.) písomnosť – nedostatok spätnej väzby; členenie textu na titulok, nadtitulok; absencia mimojazykových prostriedkov; pasívne konštrukcie, polovetné konštrukcie; malá frekvencia spojky.
b.) verejnosť – všeobecná zrozumiteľnosť textov; všeobecný adresát, masmediálny priestor; gramatická nenáročnosť vety, tvarov; jazyková stereotypnosť napr. správ; zaokrúhľovanie číselných údajov; sloveso v tvare 1.os.pl.
c.) variabilnosť – bohatstvo tém, kompozičná pestrosť, pestrosť útvarov; málo opakujúcich sa slov.
d.) aktualizovanosť – presvedčivý a pútavý obsah; nevšedné vyjadrovanie – Hotovosť v pohotovosti; prezentácia individuálneho štýlu, hlavne v komentári; neologizmy – módne slová – predvstupové očakávania, ošetriť zákonom; metafory – strhol vedenie na našu stranu; hyperbola – patrí nám svet.

druhy útvarov:

a.) spravodajské útvary – správa, interview, riport, komuniké atď. Sú ovplyvnené administratívnym štýlom a informačným slohovým postupom.
b.) analytické útvary – úvodník, komentár, recenzia, posudok. Sú ovplyvnené náučným štýlom a výkladovým slohovým postupom.
c.) beletristické útvary – reportáž (vplyv opisného slohového postupu), fejtón (vplyv rozprávacieho slohového postupu. Sú ovplyvnené umeleckým štýlom.

funkcia titulku:
Titulok dáva čitateľovi prvú informáciu, upútava jeho pozornosť a zachytáva celý obsah článku, niekedy naznačuje názor redaktora alebo celej redakcie na prezentovaný jav. Okrem titulku sa v novinách stretneme s nadtitulkom a podtitulkom.
Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.5)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Beletristické žánre publicistického štýlu - fejtón, reportáž Poznámky 104 slov 10
Slovenčina Publicistický štýl prehľad Referát 1044 slov 7
Slovenčina Publicistický štýl Referát 268 slov 0
Slovenčina Publicistický štýl a jeho slohové útvary Poznámky 375 slov 5.4
Slovenčina Publicistický štýl a jeho žánre Referát 765 slov 4.5
Slovenčina Publicistický štýl - žánre Poznámky 245 slov 2
Slovenčina Publicistický štýl Referát 828 slov 8.1
Slovenčina Publicistický štýl Referát 233 slov 6
Slovenčina Publicistický štýl Referát 313 slov 8
Slovenčina Publicistický štýl sloh Referát 924 slov 0
0.021