Výklad - postupy logického myslenia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 137 slov
Počet zobrazení: 19 943
Tlačení: 1 247
Uložení: 1 278
Výklad - postupy logického myslenia
 
Výklad (vysvetľovanie) - je najbežnejším útvarom výkladového slohového postupu, ktorého úlohou je priniesť nové odborné poznatky, vysvetliť vzťahy medzi predmetmi a javmi. Jeho ústnou podobou je prednáška.
  Má prehľadnú trojčlennú kompozíciu: úvod, jadro, záver.
Pri vysvetľovaní sa používajú rôzne postupy logického myslenia:
indukcia - od jednoduchého k zložitému, od známeho k neznámenu, od konkrétnych príkladov k všeobecnému záveru, poučke, vzorcu
dedukcia (odvodzovanie) - opačný postup - zo zovšeobecnenia, poučky atď. sa odvodzujú konkrétne príklady
analógia - zhoda, pripodobnenie
analýza - rozbor
syntéza - zhrnutie
generalizácia - zovšeobecnenie
 
Rozdiel medzi úvahou a výkladom:

ÚVAHA  VÝKLAD
-  subjektívne názory -  objektívne fakty 
-  zaokrúhlené údaje  -  presné údaje
-  voľná citácia -  presná citácia s uvedením prameňa
-  citovo zafarbené slová  -  neutrálne slová
-  vety zvolacie, opytovacie, nedokonč.  -  len oznamovacie vety
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.034