Informácia a informatika

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: anika (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 201 slov
Počet zobrazení: 6 923
Tlačení: 614
Uložení: 727
Informácia a informatika

Informácia
▪ má 2 významy: a) akýkoľvek údaj, poznatok
b) taký údaj, ktorý je pre používateľa dôležitý, obohacuje jeho poznanie

Informatika
▪ vedný odbor, ktorý sa zoberá získavaním, ukladaním, uchovávaním, triedením, triedením, spracovávaním,
  sprístupňovaním a rozširovaním informácií 

Informačné inštitúcie:
▪ knižnice
▪ bibliografické a rešeršné pracoviská
▪ strediská vedeckých a technických informácií

Informačné pramene

a) primárne
  ▪ sú to originálne, nespracované pramene – knihy, časopisy, výskumné správy...

b) sekundárne
 
▪ sú to spracované pramene, napr. katalógy
  ▪ kartotečný lístok – obsahuje identifikačné údaje o knihe (autor, názov diela, vydavateľstvo, rok vydania,
počet strán + signatúru = poradové číslo, podľa ktorého knihu knihovníčka vyhľadá)
  ▪ ďalšie napr.: anotácia, referát, recenzia, kritika

c) terciárne
 
▪ bibliografia – abecedný zoznam použitých diel
  ▪ rešerš – anotovaná bibliografia (obsahuje nie len identifikačné údaje ale aj stručné informácie)
 
Spracovanie informácií

Poznámky v knihe: ▪ podčiarkovanie alebo označovanie zvislou čiarou
▪ špeciálne značky ( ! , ? )
▪ marginálie – poznámky na margu (na okraji textu)

Osnova
▪ stručný a prehľadný záznam obsahu celého textu, kľúčových pojmov v bodoch, heslovito

Konspekt
▪ rozšírená osnova
▪ zhustený ale presný obsah celého textu, vybraté sú podstatné informácie
 
Tézy
▪ krátky výťah v podobe ucelených viet
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

2.284