:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Opisný slohový postup

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča anika (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 237 slov
Počet zobrazení: 8 246
Tlačení: 608
Uložení: 581
Opisný slohový postup

Opisný slohový postup
▪ slúži na vymenovanie znakov a vlastností osoby, vecí alebo činností
▪ prevládajú v ňom podst. a príd. mená
▪ žánre: statický opis, dynamický o., odborný o., umelecký o., opis pracovného postupu, charakteristika
▪ uplatňuje sa hlavne v hovorovom, náučnom a umeleckom štýle
 
Opis
▪ základný útvar opisného slohového postupu
▪ založený na cieľavedomom pozorovaní a na následnom vymenovaní základných znakov predmetu, osoby
  alebo javu
▪ úlohou je vystihnúť opisovaný objekt ako celok a zároveň jeho jednotlivé časti, ich vlastnosti a vzájomné
  vzťahy
jazyk opisu: ▪ snaha o priliehavosť a názornosť
  ▪ snaha o stručnosť a hutnosť
  ▪ viacnásobné vetné členy

druhy opisu:
a) podľa toho, čo sa opisuje:
opis osoby
    opis veci
opis pracovného postupu

b) podľa povahy opisovaného predmetu:
statický opis
dynamický opis 
 
c) podľa zaradenia do jazykových štýlov:
jednoduchý opis v hovorovom štýle
odborný opis v náučnom štýle
umelecký, náladový opis v umeleckom štýle
 
Charakteristika
▪ žáner vyskytujúci sa v umeleckej i náučnej literatúre
▪ vymenovávajú sa v ňom typické telesné znaky a vlastnosti človeka alebo nejakej bytosti
▪ druhy:
a) vonkajšia – opísanie telesných vlastností
    vnútorná – opísanie povahových a duševných vlastností
 
b) objektívna – autor nezainteresovane vymenúva vlastnosti
    subjektívna – autor výberom a aj svojím uhlom pohľadu hodnotí vlastnosti
 
c) priama – vymenovanie vlastností
  nepriama – vlastnosti osoby vyplývajú z jej konania  
 
d) individuálna
kolektívna
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Opisný slohový postup a jeho útvary Referát 421 5.4
Slovenčina Opisný slohový postup Referát 809 5.9
Slovenčina Opisný slohový postup, opis, charakteristika Referát 1 057 0
Slovenčina Opisný slohový postup Referát 339 6
Slovenčina Opisný slohový postup rozdelenie Referát 384 0
0.720