Normy administratívneho štýlu

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: anika (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 309 slov
Počet zobrazení: 6 377
Tlačení: 543
Uložení: 509
Normy administratívneho štýlu

Žiadosť
▪ má rovnakú formu ako úradné listy; obsahuje: vecnú, kompozičnú, jazykovú stránku dopĺňa informácia a aj
odôvodnenie prečo sa žiada
obsah:
1. záhlavie
 
▪ (meno, adresa žiadateľa; meno, ulica, mesto sa oddeľuje čiarkou)

2. adresa príjemcu
 
norma vyžaduje písať adresu príjemcu v listoch bez predtlače na ľavú stranu, môže sa však písať aj vpravo

3. miesto a dátum
 
▪ vzostupným spôsobom: deň, mesiac, rok) píšeme do dvoch riadkov alebo do jedného riadku bez čiarky
a bez bodky na konci

4. vec
▪ Heslo Vec sa považuje sa názov, a preto sa za ním nepíše bodky.)

5. Text žiadosti
  ▪ Text žiadosti prináša presnú formuláciu našej požiadavky. Žiadame len to, načo máme právo, a preto  
nemusíme poklonkovať, ale naše vyjadrovanie musí byť slušné a na dobrej jazykovej úrovni. V texte sa
odvolávame napr. na vlastný záujem, na vzdelanie a prax, prípadne spomenieme, prečo sme prišli
o predchádzajúce pracovné miesto alebo prečo nám záleží práve na tejto organizácii. V závere žiadosť
obsahuje zdvorilostné formulky, nemusíme mať pocit, že tak píše každý – práve stálosť celých blokov textu
je veľmi typická pre tento jazykový štýl. Záverečnú formulku oddelíme jedným prázdnym riadkom
a napíšeme ju na samostatný odsek. Ak je súčasťou záverečnej formulky pozdrav, za vetou sa nedáva
bodka:
Za kladné vybavenie vopred ďakujem.
Teším sa na spoluprácu.
So srdečným pozdravom
(voľný riadok + podpis vlastnou rukou vpravo)
Teším sa na ďalšiu spoluprácu a ostávam s pozdravom
(voľný riadok + podpis vlastnou rukou vpravo)

▪ Ak sa text úradného listu začína oslovením, oslovenie píšeme vždy na začiatok riadku a od textu ho oddelíme
čiarkou (nie výkričníkom), ďalší riadok začíname malým písmenom:
Vážený pán riaditeľ,
dovoľte mi, aby ...
Ak je začiatok textu úradného listu bez oslovenia, medzi heslom Vec a textom vynecháme dva prázdne riadky.

6. Prílohy
  ▪ Heslo prílohy napíšeme štyri riadky po poslednej vete vľavo dolu, napr.:
  Prílohy:
  Maturitné vysvedčenie
  Životopis
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014