Slovenčina a čeština - rozdiely

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča maturanti (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.12.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 300 slov
Počet zobrazení: 17 457
Tlačení: 945
Uložení: 926
Slovenčina - čeština
Obidva jazyky patria do západoslovanskej jazykovej skupiny. Navzájom sa ovplyvňujú. Je potrebné dbať na to, aby do spisovnej slovenčiny neprenikali nesystémovo neologizmy z češtiny.
 
Základné rozdiely medzi slovenčinou a češtinou
 
Hláskoslovie a výslovnosť
- čeština má tieto osobitné hlásky a písmená:
  ř (moŕe, koŕen, třeba);
  ou (soud, jsou, berou);
  ů (můj, původne, důkaz);
  ě (děti, země, rozkvět, běží);
 
- v češtine nie sú tieto hlásky:
  ä (v češtine ě, a) – pět, maso, pata;
  ia (v češtine á/í) – žák, ulicím;
  ie (v češtine é/í) – mléko, pírko, vím, stín;
  iu (v češtine í) – cizí, paní, televizi;
  ô (v češtine ů/o) – můj, různý, osmý;
  ľ (v češtine l) – spisovatel, král, libovolný;
  ĺ (v češtine lou) – sloup, tlouci;
  ŕ (v češtine r) – vrba, mrtvola, vrtat;
  dz (v češtine z) – házet, mez, sázet;
  dž (v češtine z) - hází, sází;
 
- skupina aj je v češtine ej – vejce, dej, přej;
- striedanie spoluhlások je v češtine častejšie (mnoho – mnozí, noha – na noze, ruka – ruce, macecha – macešin);

- v češtine neplatí rytmický zákon (dávám, mládí);
 
Tvaroslovie a skladba
- v češtine sa používa vokatív (pane profesore, Evo);
- častejšie sú dvojtvary (mužovi/ muži, panu učiteli);
- v akuzatíve a inštrumentáli mn.č. pod.m. sú tvary: hrdiny, hrochy;
- prídavné mená majú aj menný tvar v prísudku (je nemocen);
- slovesá majú dvojtvary (píšu/ píši, vážou/ váží);
- čeština viac využíva príčastia trpné nedokonavých slovies (noviny jsou čteny);
- v súvetiach má čeština niektoré odlišné spojky (jenž, zda, jestli, nýbrž...).

Slovná zásoba
- niektoré české slová sú odlišné od slovenčiny (teď, pohádka, vesnice, dudák, havíř, židle, nemoc, želva...);
- niektoré české slová majú v slovenskom nárečí iný význam (sklep, kmín, statek, kapusta);
- niektoré cudzie slová majú v češtine iný rod alebo iný prepis (varianta/ variant, téze/ téza, foném/ fonéma, tá Paříž/ ten Paríž).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.8)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.027