Vzťahy medzi lexikálnymi významami slov

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 127 slov
Počet zobrazení: 16 366
Tlačení: 1 120
Uložení: 1 083
Vzťahy medzi lexikálnymi významami slov
Súčasťou lexikológie je lexikálna sémantika (náuka o význame slova
slovných spojení),ktorá skúma vzťahy medzi jazykovými výrazmi, napr. polysémiu, homonymiu, synonymiu, antonymiu.

Polysémia- je jav , pri ktorom sa jedným slovom pomenúvajú viaceré myšlienkové obsahy. V metafore napr.(jazyk v ústach – jazyk na topánke).
Homonymia- je jav, keď dve slová rovnako znejú, ale pomenúvajú iné myšlienkové obsahy, napr. rys – zviera, rys – črta ,napr. tváre
Synonymia- je jav, keď sa jedna vec, dej, jav pomenúva viacerými slovami, napr. topánky, obuv.
Antonymia- je jav, pri ktorom vytvárajú dvojice protikladné slová. Napr.  špinavý –čistý, deň – noc.
 
Paronymia - je jav, pri ktorom sa vedľa seba náhodne ocitnú dve jazykové jednotky, ktoré sú zvukovo i gramaticky podobné, ale obsahovo sú rozdielne napr. filter – fliter.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013