Piatok, 26. mája 2017, meninyDušan, zajtra Iveta
Dnes prezretých 39065 študentských prácOnline: 1876 mladých ľudí

:: Prihlásenie

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Dráma

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 823 slov
Počet zobrazení: 478
Tlačení: 30
Uložení: 40

Dráma

V širšom význame - literárny druh, ktorý je rovnocenný s lyrikou a epikou.

V užšom význame - dramatický žáner ( tragédia, dráma).

VZNIK DRÁMY: v antickom Grécku

 • grécky herec Thespis vyčlenil jedného herca a zbor (chór),
 • Aischylos uviedol na javisko 2 herca - umožnil vznik dramatického dialógu,
 • Sofokles zaviedol na javisko 3 herca, obmedzil úlohy zboru zavŕšil vývin gréckej tragédie.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY DRÁMY:

 • neprítomnosť rozprávača,
 • verš/próza,
 • sujetovosť, dejovosť, prítomný čas,
 • dramatický konflikt - ktorý vyvoláva dramatické napätie,
 • dynamické motívy – nie každý motív a konflikt z reálneho života je prenosný do divadla.
 • dialogickosť, hovorovosť,

VNÚTORNÁ KOMPOZÍCIA DRÁMY

 • expozícia (úvodná časť) - uvádza diváka do čias a prostredia, oboznamuje s postavami,
 • kolízia, konflikt – zápletka: udalosť s rozhodujúcim vplyvom na vývin a priebeh deja,
 • kríza - zauzlenie (kulminácia, vyvrcholenie),
 • peripetia - rozuzľovanie (dejový obrat) - nečakaný dejový obrat ako retardujúci prvok,
 • katastrofa (rozuzlenie) - riešenie konfliktu.

VONKAJŠIA KOMPOZÍCIA DRÁMY

 • Replika: prehovor jednej osoby alebo lit. postavy (zákl. jednotka dialógu).
 • Dialóg (polylóg): rozhovor medzi dvoma alebo viacerými osobami. Musí mať aspoň 2 repliky.
 1. Symetrický dialóg, striedajú sa repliky A,B.
 2. Asymetrický dialóg – postavy prestanú komunikovať - vnútorný monológ.
 • Monológ: neprerušovaný prehovor jednej postavy, nie je súčasťou dialógu.
 • Vnútorný monológ: výpoveď osoby, kt. táto adresuje sama sebe (myslená).
 • Výstup - zmena počtu osôb na scéne – príchod alebo odchod ďalšej osoby.
 • Scéna (obraz) - uzavretá, dejovo rozvedená časť, širšia ako výstup, ale užšia než dejstvo - zmena dekorácií, osvetlenia i hercov na javisku.
 • Dejstvo - celok, ktorý má svoju čiastkovú expozíciu, zápletku i jej čiastkové rozuzlenie - časti hry oddelené zvyčajne spustením opony.
 • Scénické poznámky: v zátvorkách, osvetľujú miesto deja, konanie a pohyb postáv.

Dramatické žánre

TRAGÉDIA: je najstarší dramatický žáner.

 • boj jednotlivca, prípadne skupiny s nepriateľskými silami => smrť hlavného hrdinu,
 • Hrdinom tragédie je vždy výnimočný človek, ktorý nerobí kompromisy ale odvážne ide za svojim cieľom => jeho činy sú morálne hodnotné a v divákovi vyvolajú katarziu (očistenie).
 • tragédia mala obyčajne päť dejstievDodržiavala sa pritom jednota miesta, času a deja.

 

KOMÉDIA:  podstatou je komickosť s cieľom vyvolať smiech u diváka. Hrdinom komédie nemôže byť človek tragický a výnimočný – iba bezvýznamný človek. Vznikla v Grécku (Aristófanes) a v Rím­skej ríši (Plautus)

 • situačná komika: zakladá sa na grotesknosti, smiešnosti situácie, v ktorej sa vyskytnú postavy
 • charakterová komika: zakladá sa na komickosti charakterov postáv

 

VESELOHRA: je názov pre novodobú komédiu. Rozdiel medzi komédiou a veselohrou spočíva v tom, že vo veselohre postavy vedia o svojej smiešnosti, preto si „strieľajú“ aj zo seba. V komédii sa postavy tvária vždy vážne, sú typologicky vyhranené.

V stredoveku  sa náboženské hry hrali v chrámoch (scény zo života Krista a svätých) => svetské scény z evanjelií a humorné scénky sa v chráme nemohli hrať, preto sa začali inscenovať pred kostolom - veselohra.

ZAKLADATELIA SLOVENSKEJ VESELOHRY: Ján Chalupka (Kocúrkovo, 1836), Jonáš Záborský (Najdúch, 1865) a Ján Palárik (Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch, 1860Inkognito, 1858) => písali pre široké vrstvy obyvateľstvapreto si zvolili za žáner ľahkú, nenáročnú a úsmevnú veselohru (nie náročnú tragédiu, resp. komédiu).

DVA NAJDÔLEŽITEJŠIE KONFLIKTY SLOVENSKEJ VESELOHRY TÝCH ČIAS:

 • napätý vzťah medzi aristokraciou (zemanmi) a ostatnými spoločenskými vrstvami (vzdelanci, mešťania, roľníci a remeselníci)
 • snaha uvedomelých predstaviteľov všetkých vrstiev nášho národa zabrániť rodiacej sa maďarizácii Slovákov.

 

ČINOHRA: je dráma v užšom zmysle. Vyvíjala sa popri tragédii a komédii od 19. storočia. Zobrazuje vážne spoločenské problémy. Základom jej dramatického napätia bývajú rozpory medzi postavami.

Dramatické umenia

SYSTÉM DRAMATICKÝCH UMENÍ:

 1. Divadlo – audio-vizuálne umenie.
 2. Film – technické audio-vizuálne umenie.
 3. Televízia – tech. audio-vizuálne umenie.
 4. Rozhlas – tech. audiálnym umenie bez možnosti využitia zrakového princípu.

HEREC: je spojením medzi autorom (textom), režisérom a divákom => vytvára hereckú postavu => postave bez herca neexistuje (herec – človek, herec – bábka – bábkoherec)

Pre existenciu divadelného tvaru je nevyhnutnou podmienkou jeho existencie => všetky ostatné divadelné zložky sa prejavujú iba skrze herca, jeho konanie a významy, ktoré vytvára

 

REŽISÉR: hru prečíta, upraví, vyberie hercov, vytvorí koncepciu javiska, určuje atmosféru a zameranie  inscenácie. dáva pozor, aby hru nenadinterpretoval=> má pozíciu druhého autora

vedie herca, scénografa, hudobného skladateľa, choreografa...

 

DRAMATURGIA: prípravná umelecká činnosť

DRAMATURG: je poverený výberom a zostavovaním repertoáru - repertoár býva zostavovaný s veľkým časovým predstihom (aj niekoľko rokov dopredu) => určuje smerovanie divadla, kolektívu….

 • zabezpečuje literárnu prípravu diela a ideové - zameranie inscenácie preklad – literárna časť práce dramaturga
 • práca s verbálno-hereckými prostriedkami  a režijno-koncepčnými postupmiu + spolupráca s režisérom a ostatnými členmi tvorivého štábu

 

INSCENÁCIA: prenesenie dramatického textu na javisko,  do televízie alebo do rozhlasu => je syntézou hereckej, dramaturgickej, režijnej a výtvarno-hudobnej zložky.

Naštudovanie divadelného diela do podoby divadelnej hry (inscenácie) sa nazýva INSCENOVANIE.

Predpremiéra: neoficiálne uvedenie divadelnej hry pre novinárov a pozvaných hostí.

Premiéra: prvé uvedenie divadelnej hry.

Repríza: druhé uvedenie divadelnej hry.

Derniéra: posledné uvedenie divadelnej hry.

INSCENAČNÉ FORMY: 

 • DIVADELNÁ (rozhlasová, televízna) HRA: literárna forma patriaca do literárneho druhu DRÁMA. Má podobu dramatického textu. – audiovizuálne umenie realizujúce sa na špeciálne upravenom priestore – javisku => divák je prítomný
 • FILM: dramatický žáner, ktorý v sebe spája obraz, slovo, hudbu a zvuk, môže byť celovečerný, krátky, hraný, animovaný, prírodopisný, dokumentárny... => divák nieje prítomný
 • ROZHLASOVÁ HRA: je literárno - dramatický žáner využívajúci iba zvukové prostriedky, je to audiálne umenie (sluchové), bez možnosti využitia zrakového princípu, hlavným prvkom je zvuk a zvukové efekty => divák nie je prítomný
 • TELEVÍZNA HRA: dramatický žáner, technické audiovizuálne umenie, dôraz sa kladie na sluchové (audiálne) vnímanie textu, v porovnaní s filmom, je viac založená na slove, vyznačuje sa malým časovým a priestorovým rozpätím, menší počet postáv, tematicky spracováva domáce, rodinné príbehy, spoločen. udalosti => divák nie je prítomný.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Dráma ako literárny druh, znaky a žánre Referát 1497 slov 0
Slovenčina Dráma v slovenskej literatúre prehľad Maturita 2152 slov 5
Slovenčina Absurdná dráma Maturita 240 slov 10
Slovenčina Slovenská dráma od klasicizmu po súčasnosť Referát 1175 slov 7
Slovenčina Slovenská dráma po roku 1918 Maturita 2533 slov 9
Slovenčina Slovenská dráma do roku 1918 Maturita 1251 slov 10
Slovenčina Slovenská dráma po 1945 Maturita 1596 slov 6.8
Slovenčina Svetová dráma po 1945 Maturita 2259 slov 3.5
Slovenčina Súčasná slovenská dráma Maturita 28 slov 5.5
Slovenčina Dráma, žánre drámy, dramatická kompozícia a znaky Maturita 567 slov 6.4
Slovenčina Slovenská dráma v 19. storočí Referát 670 slov 6.2
Slovenčina Slovenská dráma po roku 1945 Referát 1104 slov 4.8
Slovenčina Medzivojnová dráma Maturita 800 slov 4.4
Slovenčina Svetová dráma po roku 1945 Maturita 29 slov 5.2
Slovenčina Vývoj drámy Maturita 1946 slov 5.8
Viac podobných prác (24) »

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#audiovizuálne umenie #rozhovor medzi dvoma osobami #inscenácia divadelnej hry #scénické poznámky #drama
0.012