Absurdná dráma znaky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča agile (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.11.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 367 slov
Počet zobrazení: 1 274
Tlačení: 54
Uložení: 49

Absurdná dráma

Divadlo v druhej polovici 20. storočia zaznamenalo veľa zmien. Vo francúzsku vznikla absurdná dráma, ktorá sa rozšírila do okolitých krajín. Bola pre ňu typická nihilistická koncepcia života (akákoľvek viera sa ukazuje ako klam). Vychádzala z existencialistickej filozofie. Autori opovrhovali angažovanosťou, nesnažili sa o premenu. Negovali všetky tradičné formy divadla, v hrách chýbal súvislý dej, zápletka, motivácia konania postáv, medziľudská komunikácia postáv a rozuzlenie v závere. Absurdná dráma predstavuje človeka v nezmyselných a bezvýchodiskových situáciách, postavy nežijú plnohodnotným životom, robia veci, ktoré nič neznamenajú a k ničomu neslúžia. Nie sú schopné dorozumievať sa s ostatnými, človek je odcudzený svojim výtvorom i sebe, je podriadený i ohrozovaný mechanizmami modernej civilizácie. Jazyk je plný nezmyslov a fráz. Medzi najvýznamnejších predstaviteľov absurdnej drámy patrí aj Samuel Beckett (bekit).

Samuel Beckett

 • írsky prozaik a dramatik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1969)
 • počas 2. sv. vojny sa zúčastnil francúzskeho odboja
 • písal po francúzsky a diela prekladal do angličtiny
 • človek v jeho hrách sa pomaly strácal, ide až o naturalistickú predstavu o konci ľudstva
 • napísal: Čakanie na Godota, Posledná páska, Ó, krásne dni, Koniec hry, Dych, Teraz

Čakanie na Godota

 • divadelná hra, tragická groteska
 • tragická bezvýchodiskovosť protagonistov hry je umocnená scénami pádov, obúvania a zobúvanie topánok
 • hlavným motívom hry je čakanie, ktoré neprináša výsledok, odohráva sa v neurčitom čase a priestore, hra nemá dejovú líniu a je bez dekorácii, akt čakania v tejto hre je základnou charakteristikou ľudskej situácie na zemi, človek vždy na niečo čaká, vždy po niečom túži
 • v 1. dejstve sa na opustenej ceste stretávajú dvaja tuláci Vladimír (slovanský prvok) a Estragon (francúzsky prvok), čakajú na Godota, ktorý by mal zmeniť ich život, nikto však nevie, kto Godot je (Boh? Nádej?),
 • pasivite prvých dvoch postáv kontrastuje počiatočná aktivita ďalších postáv: pána Pozza (taliansky prvok) a s bičom a jeho otrockého sluhu Luckyho (anglický prvok)
 • dejstvo sa odohráva na druhý deň v tú istú hodinu na rovnakom mieste, Pozzo je slepý a závislý od Luckyho a oboch tulákov
 • napriek všetkým pochybnostiam nemôžu obaja hlavní hrdinovia, ktorí vlastne vypĺňajú celé divadelné predstavenie nezmyselnými rozhovormi, ukončiť čakanie, zostávajú opustení sami v sebe, nie je nikto a nič, čo by im pomohlo riešiť ich starosti, utrpenie a sklamanie

Medzi predstaviteľov absurdnej českej drámy patrí Václav Havel. Bol to český dramatik, esejista, publicista. Ústrednou témou jeho hier je ľudská identita a odkrývanie súvislosti medzi degeneráciou jazyka, poruchami komunikácie a krízou medziľudských vzťahov. Je autorom diel: Zahradní slavnost, Vyrozumění, Audience, Vernisáž, Protest

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016