Lyrická poézia 20. storočia (Rúfus, Válek)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča agile (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.11.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 551 slov
Počet zobrazení: 4 668
Tlačení: 224
Uložení: 202

Lyrická poézia 20. storočia

Prvé povojnové roky boli obdobím prudkého rozvoja v oblasti vedy a kultúry, kedy sa republika otvorila svetu a nadviazala opäť na svoje predvojnové kontakty. Obdobie po 2. svet. vojne je v znamení nástupu komunistickej ideológie k moci. Európa sa rozdelila tzv. železnou oponou na východnú a západnú, totalitnú a demokratickú. ČS je izolované od ostatných krajín na západ od našich hraníc je pod absolútnym vplyvom ZSSR, je súčasťou sovietskeho bloku. Obyvatelia boli nútení o5 odchádzať do emigrácie. Určité uvoľnenie politickej situácie a pokusy o reformu socializmu v 60-tych rokoch vystriedala v 70-tych rokoch normalizácia. Koniec 80-tych rokov prináša v celom východnom bloku reformy, ktoré ústia do pádu komunistického režimu.

V 50-tych a 60-tych rokoch prichádzajú do literatúry Milan RúfusMiroslav Válek. Ich vstup znamenal rozhodujúci podnet pre vývin slovenskej poézie, lebo obaja odmietali stvárňovať kolektivistickú problematiku, oslavovať víťazstvo socialistickej cesty, do centra záujmu postavili človeka a jeho zložitý a intímnymi problémami poznačený osud.

Milan Rúfus

 • pochádzal z remeselníckej rodiny
 • láska bola pre Rúfusa od počiatku vecou najposvätnejšou, osudovou, lebo v ňom prebudila básnika
 • chcel milovať len opravdivo a zodpovedne, skúsenosť ho však presviedčala o nestálosti citov a o nemohúcnosti ženy vyhovieť jeho absolútnym nárokom
 • prchavosť citov ovplyvnila jeho prístup k ľúbostnej tematike, jeho básne často hovoria o tom, že pretvára vo vedomí muža po odchode ženy
 • obdivuje jednoduchého človeka a je ochotný si kľaknúť pred jeho veľkosťou a vznešenosťou
 • o svojom lyrickom hrdinovi hovorí so skromnosťou, polarizuje skutočnosť na princíp dobra a zla, odporúča nahradiť utrpenie človeka láskou
 • napísal: Až dozrieme, Chlapec maľuje dúhu, Zvony, Modlitbičky, Kniha rozprávok, Sobotné večery, Stôl chudobných atď.
 • Až dozrieme: spracovával básne s tematikou domova, detstva, vojny, básne o poslaní poézie – tieto tradičné témy spracoval jednoduchým, nepatetickým spôsobom
 • zbierka tiež obsahovala básne, v ktorých vyslovil svoje osobné žiale i bolesti celého ľudstva,
 • predstavil sa aj ako básnik, ktorý cíti zodpovednosť za osud sveta a má súcit s každým, kto trpí
 • v zbierkach ChlapecChlapec maľuje dúhu zobrazuje úprimné a bolestivé výpovede mladého človeka o sebe a o svete, ktorý ho obklopuje
 • v zbierke Zvony sú básne, ktoré charakterizuje skepsa, beznádej a úzkosť
 • sú to krátke a strohé básne – autor sa zámerne snažil skracovať svoje básne, vyjadriť maximum emócií minimom slov

Zvony:

 • predstavuje prostého človeka zápasiaceho a hľadajúceho dôstojnú alternatívu svojho jestvovania, z básne a veršov vidno, že je skôr básnikom ľudskej bolesti než optimizmu, ale napriek tomu neustále hľadá pozitívne východiská pre komplikovanú ľudskú existenciu, básnik vníma detstvo ako určujúci faktor v ľudskom živote ako v básni Zvony detstva – dieťa je čistým neskazeným človekom, ktoré má srdce i zvuk ako zvon a tým je jedinečným objektom nášho potešenia, každý túži spoznať to správne riešenie a deti najviac, lebo sú zvedavé, detstvo je charakteristické čistotou, nevinnosťou, spoznávaním ale aj bezproblémovosťou a bezstarostnosťou

Miroslav Válek

 • narodil sa v Trnave, pracoval ako redaktor
 • bol predsedom zväzu slovenských spisovateľov
 • napísal: Dotyky, Jablko, Nepokoj, Milovanie v husej koži, Slovo, Z vody, Príťažlivosť, Zakázaná láska…
 • poézia je hravá a ľubozvučná a preto boli niektoré básne zhudobnené, napr. Jesenná Láska – Žbirka
 • jeho básne sa vyznačujú originálnymi metaforami a personifikáciami, slovnými a zvukovými hrami, asociatívnym radením obrazov, prevláda v nich voľný verš
 • v zbierke Kniha sa sústredil na vnútorný svet a pocity človeka, na jeho problémy a citové drámy, sklamania a smútok
 • v knihe Milovanie husej koži vyjadril tragické životné pocity, zúfalstvo a pocit zániku a zdesenia nad bytím

Dotyky:

 • touto zbierkou debutoval
 • odmietol čierno-biele videnie reality, do centra svojho záujmu postavil človeka a jeho intímnymi citmi a problémami,
 • lyrický hrdina prežíva sklamanie a smútok,
 • zápasí s nehostinnosťou sveta, autorom opisovaný vzťah muža a ženy je plný napätia, z ktorého pramení ochladnutie, odcudzenie, hroziaci rozchod

V básni Jablko je stvárnená symbolika jablka hriechu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029