Martin Kukučín - charakteristika tvorby

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 347 slov
Počet zobrazení: 1 161
Tlačení: 63
Uložení: 57

Martin Kukučín

1. Charakterizujte tvorbu Martina Kukučína s tematikou dedinského prostredia.

Martink Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, bol vrcholným predstaviteľom prvej vlny slovenského realizmus, prozaik, dramatik, publicista. Bol lekárom, žil v Chorvátsku (na ostrove Brač), kde sa aj oženil.

Vyrastal na dedine, takže v svojej tvorbe sa venoval predovšetkým dedinskému prostrediu a jednoduchému človeku,

2. Vysvetlite, akým spôsobom rieši autor problematiku zemianstva a jeho postavenia v spoločnosti v poviedke Keď báčik z Chochoľova umrie.

 • Autor sa stavia k zemianstvu ako k dinosaurovi pred vyhynutím
 • Nie je schopné sa prispôsobiť novým podmienkam, už len prežíva na svojej sláve z minulosti
 • Na scénu sa dostáva nová kapitalistická vrstva, produktívny a živý obchodníci, ktorí sa neštítia novôt
 • Neschopnosť zemianstva zasahovať do diania je v popredí

Keď báčik z Chochoľova umrie

 • Dejová línia je jednoduchá, nevýrazná
 • Dôraz sa kladie na opis prostredia, vykreslenie charakteru postáv
 • Využíva slovný a situačný humor
 • Dej:
 • Pán Aduš Domanický z Domaníc(príznačné meno), zeman, dávno premrhal svoj majetok, ale dúfa, že si získa dedičstvo po báčikovi z Chochoľova. Navonok vystupuje pyšne, ako boháč, v skutočnosti sa jeho kaštieľ rozpadá, majetok mu hynie. Ostáva mu len chvastúnstvo, šudierstvo a honosenie sa tým, čo už nemá, a fráza: „Keď báčik z Chochoľova umrie...“ Jeho protipólom je Ondrej Tráva, nový typ dedinčana, dedinský kupec, ktorý zanechal gazdovstvo a začal sa venovať obchodu. Je predstaviteľ nastupujúcej buržoázie, so všetkými znakmi: dravosť, bezohľadnosť, špekulantstvo. Aduš mu ponúka na predaj jačmeň a zoberie si zaň zálohu. Keď sa Ondrej nevie dočkať jačmeňa, rozhodne sa Aduša vyhľadať. Po príchode na Adušovo „panstvo“ v Domaniciach zistí, že Aduš nič nemá, a preto žiada, aby mu vyrúbal staré jasene okolo cintorína. V Adušovi sa ozve svedomie, lebo pod tými jaseňmi sú pochovaní jeho predkovia, a tak po týždni radšej vráti Ondrejovi všetky peniaze, len aby nemusel zhanobiť hrob svojich rodičov.

3. Porovnajte stvárnenie hlavných postáv poviedky Aduša Domanického a Ondreja Trávu.

 • Protiklad
 • Chudobný Aduš Domanický z Domaníc, čo nemal doma nic
 • predstaviteľ neschopného zemianstva
 • pyšný
 • nechopný sa dostať z dlhov
 • neustále opakuje klišé „Vrátim, všetko vám vrátim. Keď báčik z Chochoľova umrie.“ (Na konci sa dozvedáme, že báčik umrel, ale Adušovi nezanechal nič.)
 • vystupuje suverejne a sebavedome

· Ondrej Tráva

 • mladý
 • podnikavý
 • zanechal gazdovstvo
 • začal sa venovať obchodu
 • predstaviteľ novej vrstvy
 • dravý obchodník
Zdroj: Alex V.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020