Expresionizmus a Stratená generácia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 057 slov
Počet zobrazení: 3 174
Tlačení: 179
Uložení: 156

Expresionizmus a Stratená generácia

1. Zaraďte autorov ukážok č. 1 a č. 2 do vývinu svetovej literatúry. Poukážte na spracovanie tematiky 1. svetovej vojny v ich tvorbe.

 • V období medzivojnovej literatúry (1918 – 1945 v Európe aj u nás) sa udiali v spoločnosti prevratné zmeny
 • Skončila sa prvá svetová vojna
 • Veľká októbrová socialistická revolúcia (VOSR) v októbri 1917 definitívne zvrhla demokraciu v Rusku
 • Roku 1918 sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko
 • V Paríži sa v roku 1919 konala Parížska mierová konferencia, kde sa mocnosti Dohody zjednotili a vytvorili Spoločnosť národov, ktorá mala zabrániť ďalším vojnovým konfliktom (neúspešne)
 • V roku 1921 vznikol v Londýne PEN klub = medzinárodné združenie spisovateľov
 • Od roku 1905 sa udeľuje Nobelova cena za literatúru
 • V 30. Rokoch nastáva rozmach rozhlasu
 • Svoj rozmach zažíva aj film (spočiatku nemý film – významný herci Charles Chaplin, Greta Garbo)
 • V roku 1929 – 1933 sa prehlbovala hospodárska kríza
 • V Nemecko vznikla Weimarská republika
 • Roku 1933 sa stal najvyšším kancelárom Nemecko Adolf Hitler (nástup fašizmu)
 • 5.1933 v Berlíne dochádza k páleniu kníh
 • Spálilo sa množstvo cennej literatúry – „Knihy majú moc, ktorej sa mocní sveta boja“
 • Mnohí umelci museli opustiť svoju vlasť (Erich Maria von Remarque)
 • V literatúre pretrvávajú viaceré avantgardné literárne smery:

o Poézia:

 • Surrealizmus – odmietanie diktátu rozumu
  • Salvádor Dalí – maliar
 • Vitalizmus - oslava života, mladosti
  • Ján Smrek

§ Poetizmus

 • Dadaizmus
  • Návrat k detskému vnímaniu sveta
  • Básne sa skladajú náhodne (vystrihovaním papierikov z novín)
  • Zakladateľom je švajčiarsky básnik – Tristan Tzara

o Próza:

 • Expresionizmus
 • Vznikajú aj nové smery

o stratená generácia

 • Americkí autori:
  • Ernst Hemingway
  • William Faulkner
  • John Doss Passos
  • Francis Scott Fitzgerald
  • Erich Maria von Remarque – nemecký spisovateľ
  • Roman Rolland – francúzsky spisovateľ

o Naturalizmus

 • Odpudivé zobrazenie skutočnosti bez servítky (hnus, krv, červy, potkany, vnútornosti – živé obrazy z vojny)
 • Teodor Dreißer
 • Henri Barbusse (Oheň a peklo)

o Kritický realizmus

 • Zameriaval sa na pravdivé zobrazenie skutočnosti, ku ktorému pristupoval kriticky
 • Romain Rolland (Peter a Lucia)
 • Thomas Mann (Buddenbrookovci – tetralógia, štvordielny román)

o Socialistický realizmus

 • Jediná povolené metóda tvorby vo východnom bloku
 • Zakladateľom je Maxim Gorkij s dielom Matka
 • Michail Šolochov (Tichý Don, Osud človeka)

o Moderná próza

 • Franz Kafka (Zámok, Premena)
 • Jamese Joyce
 • Marcelle Proust
 • Mochail Bulgakov – ruský predstaviteľ
 • Romain Rolland svojim dielom Peter a Lucia patrí medzi predstaviteľov stratenej generácie rovnako ako Erich Maria von Remarque dielom Na západe nič nové

Expresionizmus

 • avantgardný literárny smer, ktorý vznikol v roku 1905 v Nemecku
 • vyvinul sa najskôr vo výtvarnom umení
 • názov je odvodený od slova expresia = výraz, ostrosť, vonkajšia sila
 • vyjadruje sa k rozpadávajúcej sa spoločnosti
 • Niekedy sa uchyľuje až k naturalizmu = zobrazeniu skutočnosti v odpudzujúcich situáciách (hmyz, krv, špina, blato)
 • obraz sveta je skutočný, pesimistický, bez ilúzii
 • Prevláda individualizmus
 • Hlavnou myšlienkou je boj proti fašizmu a jeho odsúdenie
 • Hlavnými motívmi sú:
  • Skepsa
  • Dezilúzia
  • Živelné pohroma
  • Odpor voči vojne
 • Autor prejavuje silný záujem o hlavného hrdinu
 • Dej je druhoradý
 • postavy majú romantické túžby (sloboda, harmónia, priateľstvo, láska)

Erich Maria von Remarque

 • Vlastným menom Erich Paul Kramer (Kramer naopak s francúzskym pravopisom je Remarque)
 • po roku 1933 musel Nemecko opustiť
 • Diela:
  • Víťazný oblúk
  • Nebo nepozná vyvolených
  • Čierny obelisk
  • Čas žitia, čas umierania
  • Traja kamaráti (voľné pokračovanie románu Na západe nič nové)
  • Na západe nič nové

Stratená generácia

 • vzniká v USA počas 1. svetovej vojny
 • ako prvá tento pojem použila americká spisovateľka Getrúda Steinová
 • jej motto pre ľudí, ktorí sa vrátili z frontu: „Vy všetci ste stratená generácia.“
 • označenie pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa po WW1 vrátili naspäť, ale nevedeli sa prispôsobiť životu po vojne a začleniť sa do nového života
 • psychické následky vojny im bránili fungovať ďalej v živote
 • prvý použil motto „Vy všetci ste stratená generácia.“ Ernest Hemingway v románe Slnko aj vychádza – námetom bol spoločný život Angličanov a Američanov v Paríži, ktorí prekonávali psychické sklamanie z vojny
 • neskôr sa tento pojem rozširuje aj na iných autorov z iných národných literatúr, ktorí taktiež bojovali vo vojne, ale zaraďujú sa tam len niektorými dielami, ktoré spĺňajú isté základné spoločné znaky:
  • zobrazovanie protivojnovej tematiky
  • odmietanie vojny, jej neľudskosti
 • odsúdenie jej strojcov
 • témy:
  • nezmyselné umieranie mladých ľudí vo vojne
  • neschopnosť aktívne sa zapojiť do spoločenského života po návrate
 • hlavný hrdina:
  • žije v pesimizme a skepse
  • psychicky a fyzicky zmrzačený
  • po návrate nachádza doma tých, ktorí na vojne zbohatli
 • predstavitelia v USA:

§ Ernest Hemingway

 • William Faulkner
 • Francis Scott Fitzgerald
 • John Dos Passos
 • predstavitelia – iné literatúry:
  • Erich Maria (von) Remarque (Nemecko)
  • Romain Rolland (Francúzsko)

2. Interpretujte román Ericha M. Remarqua Na Západe nič nového z hľadiska témy, kompozície, rozprávača a jazykového štýlu.

ü Na západe nič nové

 • román nesie črty expresionizmu, ale aj stratenej generácie

o Hlavná myšlienka:

 • Odsúdenie vojny a každého, kto sa na nej priživuje a obohacuje sa ňou

o Téma:

 • Ohlas na obe svetové vojny a ich odsúdenie.

o Obsah:

 • Príbeh mladých ľudí zo školských lavíc, ktorí idú na front. Táto dobrovoľnosť je následok demagógia nemeckých učiteľov. Roky im vtĺkali národné cítenie. Podľa nich urobia mladí niečo vznešené a krásne pre svoju vlasť.

o Hlavná postava:

 • Paul Bäumer [Paul Bojmer]

o Vedľajšie postavy

 • Haie – Paulov spolužiak
 • Albert Kropp – na záver mu amputovali nohu
 • Stanislav Katzinsky (Kat) – skúsený vojak
 • Müller – Paulov spolužiak
 • Tjaden – zámočník
 • Himmelstoss – táborový dôstojník ( nepríjemný, snažil sa urobiť kamarátom v tábore zo života peklo)
 • Kantorek – Paulov učiteľ, ktorého stretáva doma
 • Paulova sestra
  • živá a dobromyseľná
  • stretáva sa s ňou v čase dvojtýždňovej dovolenky
 • Paulova mama
  • skromná, dobrotivá
  • stretáva sa s ňou v čase dvojtýždňovej dovolenky

o Postavy:

 • Sú plné ideálov a humanizmus
 • Vojna ich vykoľajila zo života, nedokážu sa začleniť
 • Základným motívom je motív priateľstva a spolupatričnosti
 • dielo môžeme charakterizovať jedným mottom:
  • Svedectvo o generácii, ktorú poznačila vojna, ale unikla jej granátom.
 • dej nie je celistvý, ale zdá sa byť reťazením príbehov, ktorých spája Paulova osobnosť
 • všetci v boji nakoniec umierajú, vrátane Paula
 • Katzinskeho s prezývkou Kat zabije úplnou náhodou črepina z grnátu
 • Paul umiera absurdne, na konci vojny ho zabije zblúdilá guľka, padá s úsmevom na tvári
 • v ten deň sa situácia nezmenila a tak rozhlas oznámi, že Na západe nič nové. (odvodený názov)
 • na záver románu:
  • paradoxne vystupuje krásny deň
  • spieva vtáčik
  • v posledný deň vojny sa zblúdila guľka zatúla
  • Paul zomiera s úsmevom na tvári

o Rozprávač:

 • Priamy, 1. os.
 • Rozpráva v prítomnom čase (gnómický prezent)
 • Je ním hlavná postava – Paul Bäumer

o Vonkajšia kompozícia:

 • Členený na 12 kapitol, ktoré sú samostatnými príbehmi
 • Spája ich Paulova osoba

o Vnútorná kompozícia:

 • Spĺňa dramatický trojuholník (aj keď sú príbehy nezávislé, dej sa stupňuje)

§ Úvod (expozícia)

 • Zoznamujeme sa s postavami
 • Ich charaktery a vzťahy
 • Vystupuje záporný charakter dôstojníka Himmelstossa

§ Zápletka (kolízia)

 • Obrazy z prvého boja na fronte
 • Umieranie, demagógia, život v zákopoch

§ Vyvrcholenie (kríza)

 • Návrat Paula domov
 • Paul prichádza k záverom zbytočnosti vojny a odsúdenia všetkých, čo sa na nej obohacujú
 • Všimol si, že už nikdy nebude život ako predtým a s priateľmi sa naozaj stali stratenou generáciou

§ Obrat (peripetia)

 • Znova na fronte
 • Delí sa s Rusmi o dobrotu od mamy
 • Paul zabije v zákope muža
 • Pochopí, že to nebol nepriateľ, ako im nahovorili, ale len človek, rovnako ako on (mal rodinu, príbuzných, bojoval za svoju vlasť)

§ Rozuzlenie (Katastrofa)

 • Boj so sestrami v poľnej nemocnici (lazarete)
 • Paulovi priatelia postupne umierajú
 • Črepina z granátu zabije Katzinského
 • V posledný deň vojny umiera aj Paul

§ 4D román:

 • Odohráva sa v štyroch rôznych prostrediach:
  • Výcvikový tábor
  • Front
  • Paulov domov (rodné mestečko)
  • Lazaret (poľná nemocnica)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028