Román a jeho historický vývin

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 933 slov
Počet zobrazení: 1 192
Tlačení: 71
Uložení: 66

Román a jeho historický vývin

1. Definujte román ako literárny žáner.

Román je dlhý epický žáner písaný prózou, rozsahom aj tematicky pestrý. Zachytáva zložitý obraz človeka v dlhšom časovom rozpätí. Je komplikovaný, postavy sa počas deja menia, dozvedáme sa o udalostiach pred dejom a o udalostiach po deji.

Využíva 3 zobrazovacie postupy (ZP):

Lyrický ZP

 • Použitý pri opise prostredia, myšlienok, nálad postáv
 • dopĺňa vnútorný monológ v pásem rozprávača

Epický ZP

 • prevažuje
 • rozprávanie príbehu

Dramatický ZP

 • využíva sa v dialógoch
 • Je typom rozprávačského žánru:
  • Dôraz sa kladie na umenie rozprávania
  • Celý text členíme na:
   • Pásmo postáv
   • Pásmo rozprávača
 • Úlohou rozprávača je sprostredkúvať príbeh medzi čitateľom a obsahom
 • Rozlišujeme:

o Priamy rozprávač

 • Je ním jedna z postáv (väčšinou hlavná postava, ale nemusí to byť pravidlo)
 • Využíva ich rozprávanie (rozprávanie v 1. os. prítomného = gnómický prezent alebo minulého času)
 • Autor môže zámerne zvoliť nevedomú postavu, aby čitateľa zmiatol (dieťa, postihnutého)

o Vševediaci (autorský)

 • Využíva er rozprávanie (rozprávanie v 3. Os. minulého alebo prítomného času = gnómický prezent)
 • Vie o všetkom, čo sa udialo, čo sa stane, vidí do mysle postáv (opis ich vnútorného sveta)

o Personálny

 • Podobný autorskému rozprávačovi, ale sústreďuje sa len na jednu z postáv (John Ronald Reuel Tolkien: Hobit)

o Vševidiaci (oko kamery)

 • Typický pre antiromán, ktorý vznikol vo Francúzsku po sv. vojne
 • Opisuje všetko z vonkajšieho prostredia, ale nevidí do vnútorného sveta z postáv
 • Má zložitejšiu kompozíciu, pretože rozvíja viacero dejových línií:

o Vnútorná:

 • Dramatický trojuholník
  • Úvod (expozícia)
  • Zápletka (kolízia)
  • Vyvrcholenie (kríza)
  • Obrat (peripetia)
  • Rozuzlenie (katastrofa)

o Vonkajšia:

 • Kapitoly
  • Číselne vyčlenené (I.)
  • Názvom (Stretnutie pri strome)
  • Číslom aj názvom (I. Stretnutie pri strome)
  • Na novej strane odsadením od vrchu

§ Podkapitoly

 • Úsek v rámci hlavnej kapitoly
 • Zvyčajne, ak sa presunieme v čase alebo priestore, prípadne rozprávač opisuje príbeh iných postáv
 • Vyčlenené graficky medzerou alebo 3 hviezdičkami (***)

§ Odseky

 • Graficky je vyčlenený tak, že prvý riadok odseku je posunutý o niekoľko klepov (znakov, väčšinou 5 znakov alebo na šírku palca)
 • Rozlišujeme:

o Objektívny

 • Čo myšlienka to odsek

o Subjektívny

 • Čo myšlienka, to viac odsekov
 • Čo odsek to viac myšlienok

2. Objasnite rozdiely medzi románom a kratšou epikou.

 • Román je dielo dlhšieho rozsahu
 • Charakter postáv sa mení počas deja
 • Dej sa odohráva v dlhšom časovom rozpätí (niekedy aj viacero generácií –

František Hečko – Červené víno, generačný román)

 • Zápletky sú zložitejšie a je ich väčšie množstvo

3. Poukážte na historický vývin románu podľa jednotlivých literárnych smerov v slovenskej ako aj vo svetovej literatúre.

ü Antická literatúra (9. pnl. – 5. nl.):

 • prvý román vznikol v Antike
 • nazýval sa Dafnis a Chloé
 • Staroveký ľúbostný román
 • napísal ho Grék Longos

Humanizmus a renesancia (13. – 16./ 14. – 17. st.)

 • spočiatku mal menej významné postavenie
 • Predstavitelia:
  • Francoise Rabelais [fransoa rablé]
   • Gargantua a Pantagruel

§ Miguel de Cervantes y Saavedra

 • Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha
  • Heroikomický typ hlavnej postavy (= myslí si ,že e rytier, hrdina, ale pôsobí komicky v každej situácií)
  • Román zosmiešňuje rytierske romány
  • V tomto období sa rozvíja aj pikareskný román (= hrdinom je šibal, ktorý sa vyznačuje zdravým rozumom až chytráctvom)

Barok (16. – 18. stor.)

 • V tomto období z veľkej epiky prevažujú eposy
 • z iných žánrov sa rozvíjala najmä duchovná tvorba
 • románom je dielo autora:
  • Hansa Jakoba Christoffela von Grimmelhausena – Dobrodružný Simplicius Simplicissimus (nemecký spisovateľ)

Osvietenstvo a klasicizmus (17. – 18. stor.)

 • Známymi autormi sú:
  • Johnatan Swift s románom Guliverove cesty (anglický predstaviteľ)
  • Daniel Defoe s dielom Robinsom Crusoe (anglický spisovateľ)
 • Vzniká prvý slovenský román:

§ Jozef Ignác Bajza

 • René mládenca, príhoďi a skúsenosťi
  • výchovný, dvojzväzkový román
 • Témou je opis cesty a zážitkov Reného (syn bohatého benátskeho kupca) a učiteľa Van Stiphouta (stifut) po rôznych krajinách
  • časť (Turecko – Egypt – Taliansko)
  • časť (Viedeň – Slovensko)
 • písaný západoslovenským nárečím + pravopisom, ktorý si Bajza sám navrhol

Romantizmus

 • Do popredia vstupujú romány s opisom vnútorného sveta postáv
 • v romantizme sa totiž kládol dôraz na individualizmus, iracionalizmus, subjektivizmus
 • Francúzski predstavitelia:

§ Victor Hugo

 • Chrám Matky Božej v Paríži
 • Bedári
 • Alexander Dumas [dymá] starší : Traja Mušketieri
 • Nemecký predstaviteľ:
  • Johan Wolfgang Goethe: Utrpenie mladého Werthera
 • Ruský predstavitelia:
  • Alexander Sergejevič Puškin: Eugen Onegin
 • Česká predstaviteľka
  • Božena Nemcová: Babička

Realizmus

 • román je jedným z hlavných žánrov pestovaných v období realizmu
 • rozoberá sa v ňom najmä ponor do psychiky človeka (psychologický román) alebo sociálne postavenie skupiny v spoločnosti (sociálny, spoločenský román)
 • z tohto obdobia pochádza rozsiahle epické dielo (oko 900 strán), epopeja:
  • Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna a mier
 • Okrem toho sú významnými románopiscami:
  • Fjodor Michajlovič Dostojevskij – Zločin a trest (psychologický román, ruský autor)
  • Svetozár Hurban Vajanský – Suchá ratolesť
  • Martin Kukučín – Dom v stráni
  • Honoré de Balzac – Otec Goriot

Medzivojnová literatúra

 • stratená generácia
 • Americkí autori:
  • Ernst Hemingway: Starec a more
   • za toto dielo získal Nobelovu cenu za literatúru
  • Nemecký autor:
   • Erich Maria von Remarque: Na západe nič nové
  • Francúzsky autor:
   • Roman Rolland: Peter a Lucia

o Naturalizmus

 • Odpudivé zobrazenie skutočnosti bez servítky (hnus, krv, červy, potkany, vnútornosti – živé obrazy z vojny)

§ Teodor Dreißer

 • Henri Barbusse: Oheň a peklo

o Kritický realizmus

 • Zameriaval sa na pravdivé zobrazenie skutočnosti, ku ktorému pristupoval kriticky
 • Thomas Mann: Buddenbrookovci – tetralógia, štvordielny román

o Socialistický realizmus

 • Jediná povolené metóda tvorby vo východnom bloku
 • Zakladateľom je Maxim Gorkij s dielom Matka
 • Michail Šolochov: Tichý Don

o Moderná próza

 • Franz Kafka: Zámok, Premena
 • Jamese Joyce
 • Marcelle Proust
 • Mochail Bulgakov – ruský predstaviteľ
 • Karel Čapek: Krakatit

Literatúra po 2. sv. vojne

 • Americká literatúra po roku 1945
  • Joseph Heller: Hlava
   • Výsmech z vojny
  • Norman Mailer: Nahí a mŕtvi
 • Predstavitelia existencializmu:

§ Albert Camus: Mor

 • Jean Paul Sartre: Hnus
 • Neorealisti
  • Alberto Moravia: Rimanka
  • Pier Paolo Passolini: Búrlivý život
 • Slovenskí predstavitelia:
  • František Hečko: Červené víno
  • Alfonz Bednár: Sklený vrch
  • Peter Jaroš: Tisícročná včela
  • Vincent Šikula: Matej

4. Rozdeľte román ako žáner z hľadiska spracovanej témy a vonkajšej formy.

 • Román spracúva širokú paletu rôznych tém:

o Detektívny

 • Arthur Conan Doyle: Pes Baskervillský (Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa)

o Historický

 • Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

o Vedecko-fantastický (sci-fi)

 • Isaac Asimov: Stratený robot – predloha pre akčný trhák Ja robot

o Psychologický

 • Jozef Cíger-Hronský: Jozef Mak

o Dobrodružný

o Sociálny (spoločenský)

 • Martin Kukučín: Dom v stráni

o Dievčenský

 • Lucy Maud Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu

o Cestopisný

 • Ernest Hemingway: Zelená pahorky africké

o Biografický (životopisný), autobiografický (životopisný o sebe)

 • Ľudo Zúbek: Skrytý prameň (biografia)
 • Sheila Hockenová: Ema a ja (autobiografia)
 • Podľa vonkajšej formy členíme romány na:
  • Samostatné romány zložené z jednej knihy
 • Dilógie (skladá sa z dvoch kníh)
  • Margita Figuli – Babylon
 • Trilógie (tri knihy)
  • John Ronald Reuel Tolkien – Pán prsteňov
  • Suzanne Collins – trilógia Hier o život
 • Tetralógie (štyri knihy)
  • Christian Paolini – Odkaz dračích jazdcov
  • Thomas Mann – Buddenbrookovci
 • Pentalógie (päť kníh)
  • Christian Jacqs – Ramzes, syn svetla
 • Románové cykly (viac ako päť kníh)
  • Joanne Kathleen Rowlingová: Harry Potter
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023