P.O. Hviezdoslav – epika (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 700 slov
Počet zobrazení: 1 018
Tlačení: 60
Uložení: 54

PAVOL ORSZÁG HVIEZDOSLAV – EPIKA

 • narodil sa 2.2. 1849 vo Vyšnom Kubíne
 • výrazná osobnosť realizmu – individualista
 • jeho tvorba utrpela bezozvennosťou, lebo ho ako (vtedajšej doby) intelektuála nikto nechápal
 • vytváral vlastnú poetiku, vlastný jazyk
 • básnik filozof – preskočil dobu
 • všetky diela (aj dramatické) boli veršované
 • študoval na gymnáziu v Maďarsku, právo v Prešove, doktor filozofie z Karlovej univerzity v Prahe
 • 20 rokov pôsobil v Námestove, pôsobil ako advokát v Dolnom Kubíne, Martine, Senici a na Orave
 • Hviezdoslav – prívlastok k vlastnému menu, lebo bol fascinovaný hviezdami
 • jeho tvorbu rozdeľujeme na
  • lyriku
  • epiku
  • drámu
  • preklady

PREKLADY

 • bol prvým prekladateľom na Slovensku, ktorý preložil Shakespeara – preložil Hamleta (ako jeden z prvých v Európe) – s množstvom nedokonalostí, ale 1.
 • vedel po rusky = prekladal Puškina
 • prekladal J.W. Goetheho a F. Schillera
 • vedel po maďarsky = prekladal S. Petöfyho
  • ovplyvnil Hviezdoslava = začal písať po maďarsky

DRÁMA

 • ovplyvnený Shakespearom
 • Herodes a Herodias = biblický príbeh krutovlády Herodesa a Herodiady
 • zachováva EKoKrPKu

EPIKA

 • krátka (epické básne zo života obyčajného ľudu)
  • inšpirovaný dedinou

Bútora a Čútora

Zuzanka Hraškovie

 • balada o malom dievčati, ktoré macocha utýrala k smrti
 • macocha potom má výčitky svedomia
 • inšpirovaný bibliou

Sen Šalamúnov

Agár

Ráchel

 • námety zo starého zákona
 • dlhá (3 základné diela)
  • 3 rozsiahle epické skladby s jednoduchým dejom

EŽO VLKOLÍNSKY

 • téma upadajúceho zemianstva
 • v kontraste sedliaci – ľud (ale nie úplne najbiednejší) a zemianska vrstva (v tomto čase už zemianska vrstva upadá, a sedliacka stúpa)
 • Dej:
  • Ežo –syn Estery
   • zemianska rodina
   • Estera sa majetok snaží uchovať – problém, lebo jej manžel ho prepíjal v krčme
  • Ežo sa rozhodol oženiť so sedliačkou Žofkou → jeho mama to nevie zniesť → Ežo odchádza
  • na sobáš matka nepríde
  • z väčšej miery sobáš platia sedliaci – Žofina rodina
  • pomáha mu strýko – ale nie, preto lebo ho pochopil, ale preto, lebo chce robť naprieky rodine
  • majú spolu syna
  • koniec – malý chlapec trhá jablká v Esterinej záhrade jablká – Estere sa to nepáčilo, pýta sa ho prečo ich trhá, on jej odpovedá: „Ale veď som váš“
  • => zmierenie prostredníctvom chlapca
 • chce poukázať na to, že sedliaci sa zlúčia so zemanmi

GÁBOR VLKOLÍNSKY

 • voľné pokračovanie Eža Vlkolínskeho
 • Ežov bratanec
 • jeho rodičia alkoholici → prepíjajú svoj majetok
 • nevie si s nimi dať rady, všetci sa mu smejú
 • chce spáchať samovraždu
 • vtedy prichádza Ežo, hovorí mu, že ženy sú aj sedliacke, nie len zemanské
 • napokon sa ožení so sedliačkou

HÁJNIKOVA ŽENA (lyrickoepická básnická skladba)

 • v rovnováhe je epická aj lyrická zložka
 • básnická skladba – pozdrav = lyrický
 • 15 kapitol – dramatický a idylickým (zároveň idealistickým) koncom
 • lyrika
  • rozsiahle opisy prírody (hornooravskej)
  • začína sa pozdravom prírode – vzdanie holdu a úcty prírode
   • „Pozdravujem vás, lesy hory, z tej duše pozdravujem vás!“
  • príroda predznamenáva dej
  • panteizmus, zbožšťovanie prírody
  • pred každou kapitolou lyrická časť
  • na konci rozlúčenie sa s prírodou = zbohom
 • epika
  • má dej, ale má aj dramatické prvky
  • EKOKRPKA – aj keď je to básnická (lyrická) skladba, využíva epickú EKoKrPKu
  • základný kompozičný prvok je kontrast
   • svet kaštieľov (šľachta) ↔ svet chalúp (obyčajný ľud), kontrast môžeme vnímať vo viacerých rovinách :
    1. MRAVNÁ – ako to vidí Hviezdoslav
     • šľachta je dekadentná, zhýralá, nemravná
     • ľud je idealizovaný, žijúci v harmónii, pokoji
    2. SITUAČNÁ – dôležitú úlohu hrá príroda, predznamenáva dej, v kontraste : pokojná a burácajúca
   • šľachtu reprezentuje Artuš Viláni – mladý „švihák“, zo šľachtického rodu, pôžitkársky spôsob života, ženy, pitky, poľovačky, morálne veľmi nízko
    • pyšný, arogantný, hrubý drzý, myslí, že môže robiť čo si zmyslí
   • ľudová vrstva : mladý pár Hájnikov – Hanka Čajková a Mišo Čajka
   • dej je rámcovaný 3 vstupmi Artuša Vilániho :
    • v súlade s prírodou
    • stretne Hanku v kostole, začne sa o ňu snažiť, ona oňho nemá záujem
     • Hanka ako objekt túžby, rozkoše
     • ona je pre neho akási výzva
    • Artuš sa približuje bližšie a bližšie → v lese ju zámerne stretáva
     • Hanka ho odmieta, jasne mu dáva najavo, že ho nechce
    • Artuš dá Mišovi za úlohu zorganizovať poľovačku → Mišo má veľa práce
     • Artuš prichádza ku Hanke domov, je veľmi dotieravý, „atakuje“ ju → Hanka ho zabije dýkou
     • Hanka to zvláda veľmi ťažko – pomiatla sa, priznala sa
     • Mišo zoberie vinu na seba → je uväznený
     • neskôr je Mišo oslobodený a Hanka nebola trestaná lebo je bláznivá, v ošiali vysvetľuje na súde čo sa stalo
     • starého Artuša Vilániho kedysi zachránil pred smrťou Mišov otec → Hanka vysvetlí starému Artušovi aké boli okolnosti smrti jeho syna → on pomôže Mišovi dostať sa z väzenia
     • Hanka s Mišom idú spolu domov, Hanka sa vylieči = „happyend“
     • zmierlivý, idylický, pokojný záver = aj príroda to naznačuje
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021