Dedina v slovenskej realistickej tvorbe (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 290 slov
Počet zobrazení: 691
Tlačení: 48
Uložení: 40

Dedina v slovenskej realistickej tvorbe

 • rozvíja sa oneskorene – 80.-90.roky 19. storočia
 • obdobie 1. svetovej vojny, medzivojnové obdobie
 • 3 vlny → dedina iba 1. a 2.
 • príznačná krátka epická próza
  • poviedka – krátky epický žáner, postavy sa nevvíjajú, dej je priamočiary bez odbočení
  • novela – stredne veľký žáner, menej postáv, postavy sú charakterovo vyhranené, autor im venuje viac pozornosti, môže mať prekvapivý obrat v deji
 1. vlna – opisný realizmus
  • aká spoločenská vrstva má stáť na čele národa
  • možnosti:
   • vzdelanci spolu so zemianskou spoločenskou vrstvou → ale nedostatok vzdelancov, zemianska vrstva upadá =
    • Svetozár Hurban Vajanský (syn Milolava Hurbana)
     • Suchá ratolesť (román)
    • obyčajný ľud → ľud nevzdelaný, pasívny =
     • O. Hviezdoslav
      • Ežo Vlkolínsky a Gábor Vlkolínsky
      • písal lyriku aj drámu
     • obchodnícka vrstva, podnikatelia (na Slovensku pomalšie ako inde v Európe)
      • Martin Kukučín
       • Keď Báčik z Chochoľova umrie (poviedka)
      • Elene Maróty Šoltésová, Emília Vansová
       • obe mali manželov kňazov, vzdelané
       • snažili sa o spolky pre vzdelávanie žien – Živena (spolok), Delnica (časopis)
 1. vlna - kritický realizmus
  • hodnotiaci charakter
  • hodnotí život na slovenskej dedine
  • rozličné, individuálne vnímanie situácie, svojsky vnímané sociálne problémy
  • Martin Kukučín
  • Božena Slančíková-Ťimrava
   • najkritickejšia
   • písala aj romány
  • Jozef Gregor Tajovský
   • najsociálnejší, najcitlivejšie zobrazený život chudobných

Martin Kukučín

 • pre neho typický láskavý humor – kritizuje, ale zmierlivo
 • charakterizuje menom

Neprebudený

 • poviedka/novela
 • všíma si človeka na okraji spoločnosti
 • jediná, ktorá končí smrťou hlavnej postavy
 • postava: Ondráš Machuľa
  • machuľa – niečo, čo zavadzia
  • dedinský husiar
  • tučnučký, škaredý, neohrabaný
  • žije s tetou, stavia si „vzdušné zámky“ – sníva
  • postihnutý → jeho otec to psychicky nezvládne, rieši to alkoholom – odchádza preč
  • → mama z toho ochorie a zomrie
  • do jeho stereotypu vstupuje Zuzka Bežanovie, najkrajšie dievča z dediny
  • prichádza za ním, flirtuje s ním, neuvedomuje si, že on ju berie vážne
  • uverí jej, že si ju určite vezme → začína sa chystať na sobáš
  • v jeho detskej hlave si neuvedomuje, že všetci sa mu smejú
  • neuvedomuje si, že Zuzka sa tiež chystá na sobáš, ale nie s ním – s Janom, najlepším chlapom z dediny
  • konflikt – deň svadby Zuzky a Jana
   • tetka si uvedomuje, čo sa deje, zamyká Ondráša doma
   • on ujde
   • začne horieť stodola, kde boli husi, ktoré pásaval
   • v stodole na neho padne horiaci trám a zomiera
   • Zuzka si uvedomuje, čo mu spôsobila – uvedomuje si, že to nebolo správne
  • symbolicky: zomiera s husami, v podstate ho to oslobodilo

Rysavá jalovica

 • Adam Krt a Adam Trnka a ich manželky Evy
 • opisuje susedské vzťahy/spory
 • obaja sú pod papučou
 • robia všetko pre to, aby unikli
 • autor poukazuje na chuť Slováka si vypiť
 • v čase jarmoku – kúpa a predaj jalovice
 • Adamovia –jeden predáva, jeden kupuje
 • obchod idú do krčmy zapiť – krava priviazaná pred krčmou
 • ženy kravu odviazali, skryli
 • keď prišli domov, dostali výprask – ani krava ani peniaze → museli sľúbiť, že sa polepšia

Keď Báčik z Chochoľova umrie

 • kto má riadiť spoločnosť
 • na Slovensku musí vzniknúť podnikateľská vrstva
 • upadajúca zemianska vrstva ↔ nový svet, podnikateľský
 • Aduš Domanický ↔ Ondrej Tráva
 • Domanický – žije v tom, že má ešte veľa
  • na pozemku má jasene, pod ktorými sú hroby jeho predkov – má emoc. hodnotu
 • Tráva – prišiel zo sveta, chce investovať na Slovensku
  • nechá sa oklamať Adušovým pozérstvom, stále hovorí ako zbohatne, keď báčik (strýko) z Chochoľova umrie
 • Aduš sľúbi Ondrejovi obchod s jačmeňom, za čo dostane preddavok (peniaze dopredu)
 • časom vyjde pravda najavo
 • Ondrej zistí, že Aduš nič nemá, že ho oklamal
 • obrat v deji – Ondrej prichádza na Adušove schátrané panstvo, nárokuje si navrátenie peňazí → chce stromy a pozemok
 • vtedy si Aduš uvedomí, že tie hroby sú pre neho cenné, posvätné = akoby predal duchov
 • Aduš sľúbi, že Ondrejovi dlh vyrovná prácou (= ponaučenie)

Božena Slančíková-Ťimrava

 • najkritickejšia
 • vnáša nové prvky
 • dominantné ženské postavy – riadia rodinu, snažia sa o emancipáciu
 • vnáša do literatúry psychologizáciu postavy
 • vniesla do slov. poviedky vnútorný monológ (= pocity, duševné stavy postáv)
 • nie je jednostranná, viaceré povahové črty

Ťapákovci

 • ťapákovčina – zadubenosť, neschopnosť vymaniť sa zo stereotypov, lenivosť
 • kritická novela
 • Dej:
  • rodina Ťapákovcov -16 ľudí v jednom dome
  • 2 kľúčové postavy:
  • Iľa – privydatá do rodiny
   • manželka najstaršieho brata
   • „kráľovná“ – rozkazovačná, panovačná, ale na druhej strane je hybná sila
   • vnáša princípy hygieny, chce ich rozhýbať
  • Anča – sestra, rodená Ťapáková
   • rozporuplná
   • je proti Ile, len z princípu
   • „zmija kalika“ – zmija lebo je uštipačná, nič Ili nedaruje; mala detskú obrnu
   • na druhej strane je citlivá, vnímavá → vnútorný monológ
   • krásne vyšívala
   • tajne zaľúbená do bratranca Jana, aj pre jeho deti šila oblečenie
  • Iľa sa rozhodne odísť od rodiny, dáva Paľovi ultimátum: chce s ním žiť, ale sama, nie s jeho rodinou
  • napokon sa Paľo spolu ňou odsťahuje
  • všetci ostatní ostávajú
  • nový svet – Iľa ↔ starý svet (+ psychologizácia) - Anča

Skon Paľa Ročku

 • motívy viny a trestu, výčitiek svedomia
 • východiskom je chudoba na Slovensku
 • svet chudobných ↔ svet bohatých
 • postava: Paľo
  • psychicky trpí tým, že je chudobný
  • jeho otec bol tyran a alkoholik, ale mama ho neopustila
  • hľadá vinníka
  • ožení sa s bohatšou dievčinou (jej rodina s tým nesúhlasí)
  • do jeho života prichádza vojna
  • nechce odísť – aby ho žena neopustila → usekne si prsty na ruke
  • ostáva doma – chorľavie, nemôže robiť
  • Zuza, jeho žena ľutuje, že si ho zobrala
  • svoje starosti zosobní na matku → vykope ju z domu, týra ju
  • Paľo smrteľne ochorie → neskutočné výčitky svedomia
  • matka nechce, ale napokon mu odpustí
  • Paľo zomiera

Jozef Gregor Tajovský

 • sústreďuje sa na najbiednejších
 • postavy na vysokej morálnej úrovn
 • predstaviteľ kritického realizmu – kritizuje pasivitu
 • snaží sa svoje postavy presvečiť, že sú cenný
 • píše krátku epickú prózu – poviedky, novely
 • píše monografické poviedky (chlebové poviedky – hrdinovia potrebujú len to najnutnejšie, zarobiť si na živobytie/chlieb)– 1 postava

Maco Mlieč

 • porovnávacia charakteristika –každý z inej sociálnej vrstvy
 • Maco Mlieč a gazda (obaja rovnako starí)
 • Maco pracuje pre gazdu
 • je pracovitý, celoživotný sluha oddaný gazdovi, neuvedomuje si svoje postavenie
 • stará sa o kone, robí rozvoz svojmu pánovi, váži si svojho pána
 • nedostáva plat, iba jedlo, miesto na spánok
 • žije „od zodratia do zodratia“ – nové veci dostáva až keď sa mu opotrebujú
 • autor upozorňuje na pasivitu, Maco je v podstate spokojný so svojím životom
 • EKoKrPKa
  • v úvode autor/rozprávač má rozhovor s Macom
  • pýta sa ho ako je spokojný so svojím životom → Maco je spokojný
  • snaží sa mu vysvetliť, že by mal za prácu dostávať plácu
 • keď si zlomí nohu, gazda ho pošle do nemocnice, ale iba preto, aby stále mal lacnú pracovnú silu
 • napokon ochorel → keď cítil, že sa blíži koniec, prišiel za gazdom a ešte sa pýtal či niečo nie je dlžný
 • gazda si uvedomil, že Macovi by mal vystrojiť veľký pohreb
 • záver – obrovský pohreb, dedinčania hovoria v podstate autorove názory (oni boli rovnakí), že gazda predsa má za čo ten pohreb vystrojiť
 • Maco – zanedbaný, gazda – dobre živený

Apoliena

 • 15-16 ročné dievča
 • mama sa stará o deti, otec alkoholik
 • matka ju posiela do služby k bohatému majstrovi, aby zarábala pre rodinu peniaze
 • u majstra ju šikanujú, lebo je hluchá
 • prezývajú ju poleno
 • vysmievajú sa jej len do chvíle, kedy zistia prečo je hluchá
 • opitý otec bije svoje deti, aj preto sú postihnuté
 • potom sa k nej správajú inak
 • matka nechce odísť, lebo nevie čo by bez muža robila, kam by šla

Horký chlieb

 • príbeh mladej ženy, vdovy
 • chudobná, zomrel jej muž
 • nemala peniaze – bývala len v opustenej maštali
 • išla raz v noci opatrovať deti, keď rodičia boli na zábave
 • mala výčitky svedomia, že svoje vlastné deti necháva doma samé
 • odbiehala kontrolovať svoje deti (v krutej zime) → prechladla
 • dostala síce peniaze, ale bola chorá tak, že je možné, že časom zomrie

Mamka Pôstková

 • príbeh 60 ročnej ženy, ktorá drie na celú svoju rodinu
 • začína sa vstupom autora ako bankového úradníka, ktorý sa v banke stretáva s mamkou Pôstkovou
 • pýta sa koľko má ešte splatiť
 • sám jej navrhol, že dlh môže prepísať ten malý dlh na iných dlžníkov
 • mamka absolútne poctivá – chce sama splácať
 • prostredníctvom rozhovoru zisťuje aký ťažký život mala, nikto jej nepomáha v živote, nemá oporu
 • mamka poctivá, pokorná
 • v závere predala to posledné čo mala – perinu (v lete, lebo predpokladala, že zimy sa nedožije), len aby splatila dlh
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026