Staroslovienska vzdelanosť (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 303 slov
Počet zobrazení: 236
Tlačení: 19
Uložení: 21

Staroslovienska vzdelanosť

Veľkomoravské obdobie (800 – 1000 n.l.)

 • obdobie vzniku jazyka, písma, vzdelania, prvých literárnych pamiatok
 • 863 – Konštantín a Metod prichádzajú na naše územie
  • knieža Rastislav poslal poslov so žiadosťou k byzantskému cisárovi Michalovi III. o vierozvestov (v zrozumiteľnom jazyku)
  • zostavili prvé písmo – hlaholiku
   • na základe malých písmen gréckej abecedy
  • prvý slovanský spisovný jazyk – staroslovienčinu
 • prvá veta bola veta, ktorou uviedli evanjelium sv. Jána
  • „Na počiatku bolo slovo, i slovo bolo u Boha, i Boh bol slovo.“
 • franský kňazi sa bránili , chceli zachovať trojjazyčníctvo
 • odišli do Ríma za pápežom Hadrianom II., ktorý potvrdil a odobril bohoslužby v staroslovienčine, schválil aby boli preložené evanjeliá, bohoslužobné knihy
 • pápež vymenoval Metoda za arcibiskupa
  • začal budovať arcibiskupstvo v Nitre
 • naspäť sa vracia iba Metod
 • Konštantín ostáva Ríme v gréckom kláštore – dostáva rehoľné meno Cyrylos
 • keď sa Metod vracia vládne už Svätopluk
 • Svätopluk mal obavy o svoju pozíciu, vzdelanie pre neho nebolo podstatné
 • Metod sa nevzdával
 • 880 – M. išiel opäť do Ríma za pápežom Jánom VIII., ktorý potvrdil liturgiu
 • 885 - Metod zomiera, pápež Štefan V. zakazuje starosloviensku liturgiu
 • Svätopluk sa pripojil k latinskej liturgii
 • starosloviensky kňazi boli silne prenasledovaní
 • Metodovi učenci utiekli do Bulharska
  • zostavujú nové písmo – cyrilika
   • na základe veľkých písmen gréckej abecedy
  • staroslovienčina bol vyspelý jazyk

Prekladová literatúra

 • Misál – omšová kniha
 • Breviár – modlitebná kniha
 • Žaltár – zbierka žalmov
 • spevníky
 • Súdny zákonník pre svetských ľudí – prvý občiansky zákonník

Pôvodná literatúra

 • Moravsko-panónske legendy
  • Život sv. Konštantína (napísal Kliment)
  • Život sv. Metoda (napísal Gorazd)
 • Proglas – 9.stor. napísal Konštantín
  • predslov k sv. Evanjeliu
 • pochvalné slová
  • Pochvala Cyrilovi, filozofovi
  • Pochvalné slovo na Cyrila a Metoda

MORAVSKO-PANÓNSKE LEGENDY

 • nemajú asketický, zázrakový charakter
 • obraznosť v jazyku
 • citáty z Biblie

Život sv. Konštantína

 • boj s trojjazyčníkmi
 • učenie, štúdiá pred VM
 • ako múdreho človeka, filozofa

Význam

 • v klasicizme a romantizme (17.-18. stor.) = obdobie národného obrodenia
 • Ján Kollár – Slávy dcéra
 • Hollý – eposy, selanky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.048