Motív lásky v tvorbe slovenských básnikov (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 756 slov
Počet zobrazení: 1 216
Tlačení: 72
Uložení: 56

Motív lásky v tvorbe slovenských básnikov

 • téma lásky je v literatúre prítomná už od staroveku
  • antická literatúra – Ovídius = Umenie milovať
  • Biblia = Pieseň Šalamúnova
 • v slovenskej literatúre – téma lásky sa objavuje hlavne v ústnej ľudovej slovesnosti
  • obdobie humanizmu, renesanicie a baroka
  • vznikajú ľudové piesne s motívom lásky

Klasicizmus (obdobie SNO)

Ján Kollár – SLÁVY DCÉRA

 • básnická skladba
 • 2 ústredné motívy: láska k vlasti a láska k žene
 • východisko: jeho láska k F. W. Schmidtovej
  • zoznámil sa s ňou v Nemecku
  • po smrti jej matky, ktorá ich vzťah neschvaľovala, sa vzali, mali spolu deti
 • má presnú kompozíciu:
  • Předspěv + 5 Spevov
   • písaný v češtine časomernou veršovou prozódiou
   • hneď v prvých veršoch reflektuje v akom postavení sa nachádza jeho vlasť
   • vyzýva k uvedomeniu si vlastnej identity alebo nech sa národ pripojí k Rusku – dubisko
   • myšlienka o odrodilcoch (vlastizradcoch)
   • vníma ostatné slovanské národy s istým strachom, že jeden z nich (Lužickí Srbi) už zanikol
   • je o národe, nie o žene, plače nad ním
   • obviňuje Nemcov (Teutónia) zo zániku jedného slovanského národa (Slávov)
  • Spevy – písané v sonetoch – znelkách 4-4-3-3 4-4-6
   • názvy spevov = názvy riek
   • Sála
   • Labe – Rén - Vltava
   • Dunaj
   • Léthé – mytologické – Slovanské nebo
   • Acheron - Slovanské peklo
   • jeho cesta z Nemecka na Slovensko, uvedomovanie si súvislostí slovanského života
   • ústredná téma: vlasť, láska k žene
   • výrazným citom k žene prekonáva klasicizmus
   • silný motív lásky: „Láska je všech velkých skutků zárod, a kdo nemiloval, nemůže ani znáti, co jest vlast a národ.“
   • Lété : pre všetkých dobrých Slovanov, národovcov, tých ktorí prajú Slovanskému národu
   • Acheron : pre odrodilcov

Romantizmus

Andrej Sládkovič – MARÍNA

 • filozoficko-reflexívna ľúbostná básnická skladba
 • má 291 strof po 10 veršov
 • dodržiava sylaby
 • rozpor medzi snom a skutočnosťou
 • → 3 časti:
  • láska – k žene, k vlasti
   • má lyricko-epický charakter
   • nad láskou za zatieňujú mraky, prilieta motýľ – symbol zvodcu
   • potom sa objavuje skutočný zvodca = had – vystríha Marínu pred životom
   • hrdina sa ale utvrdzuje vo svojej láske
  • mladosť - v mladosti nachádza útechu, keď ho sklame láska
   • navracia sa k problémom národa
   • nezaneviera na lásku
   • zhŕňa svoje poznanie
  • krásaposlaním človeka je vyplniť život krásou
   • → preto je Sládkovič vnímaný ako symbol životného optimizmu
  • inšpirácia bola Mária Pišlová
  • Ľ. Štúr nesúhlasil s témou lásky v literatúre – Marínu odmietol
  • bola 1. krát vydaná v Budapešti

Moderna

Ivan Krasko

 • na jednej strane reaguje na starších básnikov (rozvíjali sociálne témy)
 • do popredia kladie osobné témy
 • využíva prírodné motívy
 • 2 básnické zbierky:

Nox et solitudo – Noc a samota

(báseň) Plachý akord

 • samota, clivota
 • tmavé farby

Verše

 • smútok, clivota, pochmúrnosť

Medzivojnová literatúra

Ján Smrek

 • vitalizmus
 • celkovo jeho hlavná téma je žena
  • ako múza, idol, objekt
  • ženou očarený, až hedonisticky
 • celý svoj život prežil s jednou ženou

(vrcholné dielo = básnická skladba) Básnik a žena

 • = dialóg básnik so ženou
 • forma: veršovaná poviedka
 • kompozícia: 5 častí
  1. V zasneženom parku
  2. Pokračovanie jarné
  3. Letná noc na vode (=vyvrcholenie)
  4. Padajú listy (=kríza, rozchod)
  5. Po 10 rokoch
 • vývin vzťahu muža a ženy
 • žena ho pokladá za nestáleho, rozšafného

(báseň) Oči

 • žena vo všetkých podobách
  • mladá – zaľúbená
  • staršia – vzácna
  • matka – najdôležitejšia

Emil Boleslav Lukáč

 • predstaviteľ neosymbolizmudolorizmu
  • dolorizmus – dolores = latinsky bolesť
 • poeta doctus = básnik filozof

(zbierka) O láske neláskavej

(báseň) Paradoxon

 • o tom, že prekážky lásku viac prehĺbia
 • téma lásky: živočíšna, dravá
 • hĺbavosť, na rozdiel od Smreka si kladie prekážky (v láske)

literatúra po 1945

Ján Kostra - (básnická skladba) Ave Eva

 • = buď pozdravená (žena)
 • AVE EVA – palindrom (číta sa rovnako aj zozadu aj spredu)
 • jeho najvýznamnejšie dielo
 • motív ženy, úcty k žene, pocta
 • motív matky (darkyňa života)
 • symbol opory (piliere katedrál)
 • žena ako milenka (k hriechu i k modlitbe kľaká k vám mužské plemä)
 • všetky rovnaké, ale nášmu srdcu najbližšia iba jedna
 • oslavný, obdivný charakter

Ľubomír Feldek - (básnická zbierka) Kriedový kruh

 • láska manželská, partnerská, hlavný zmysel existencie

(báseň) Básne

 • opis dlhotrvajúceho stereotypného vzťahu
 • pozitívny pohľad naňho

(báseň) Manželstvo

 • manželstvo stavia na vrchol ľudského života

Vojtech Mihálik - (básnická zbierka) Tŕpky

(báseň) Krájanie

 • vystihuje bolestivý rozchod
 • „tŕpky“ – trpká, bolestivá chuť ostáva na jazyku
 • muž odišiel za inou mladšou ženou
 • téma lásky
 • žena „krája svoje srdce“ – spomína na celý vzťah
 • stále tam, v srdci, 1 kamienok ostane, ktorý nepokrája
 • v podstate písané v podobe mikropríbehu

Miroslav Válek - (báseň) Jablko

 • námet = vzťah, rozchod
 • obrat v deji → príbehovosť
 • na začiatku, muž chce opustiť ženu, ale nakoniec odchádza žena
 • jablko ako symbol vzťahu – je na skrini = vec, ktorú nepotrebujeme
 • spadne zo skrine, zaprášené, ešte nezrelé = dlhý, ale nevyvinutý vzťah
 • utierala jablko = snažila sa vzťah zachrániť
 • motív stereotypnej, nešťastnej lásky
 • ako civilista – téma básne je každodenná téma obyčajných ľudí

+ POPPOÉZIA - texty piesní o láske

 • Kamil Peteraj – písal pre Gombitovú, Modus
 • Boris Filan - písal pre Elán
 • Ján Štraser
 • Daniel Hevier
 • Jozef Urban – „Voda čo ma drží nad vodou“
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018

Diskusia: Motív lásky v tvorbe slovenských básnikov (maturitná téma)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015