Makrokompozícia a mikrokompozícia epických diel

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 224 slov
Počet zobrazení: 558
Tlačení: 44
Uložení: 42

Makrokompozícia a mikrokompozícia epických diel

Makrokompozícia – uplatnenie základného slohového postupu v diele

- základný prostriedok = rozprávanie (narácia); ešte aj opis (opisujú sa postavy, prostredie, uvádza do deja); charakteristika (vnútorný opis – priama a nepriama = cez skutky, správanie); úvaha (reflexia)

Mikrokompozícia – členenie textu na pásma

- pásmo postavy a pásmo rozprávača

- pásmo postavy = priama reč (v1. a 2. osobe), autentický prejav postavy; pestrá expresívnosťou, hovorovosťou, sugestívnosťou

- pásmo rozprávača = autorská reč

  1. autorský rozprávač – pozorovateľ všetkého diania v románe; všíma si vonkajší aj vnútorný život všetkých postáv; vševediaci
  2. personálny rozprávač - venuje sa iba jednej postave komplexne; príznačný pre psychologické romány
  3. priamy rozprávač – ja rozprávač (1.osoba); in persona = v osobe;
  4. rozprávač ako oko kamery – znázorňuje iba vonkajšie prejavy = opisuje; čitateľ by mal vydedukovať aké sú postavy a čo prežívajú; vševidiaci

= nevlastná priama reč – pretransformovať priamu reč a vkomponovať ju do autorskej reči; doslovná reprodukcia, bez úvodzoviek

Mám ho veľmi rada, vybuchlo z nej odrazu, ale nikdy by som si už nevzala lekára.

„Mám ho veľmi rada,“ vybuchlo z nej odrazu, „ale nikdy by som si už nevzala lekára.“

= nepriama reč – z 1. osoby sa transformuje do 3. osoby

Odrazu z nej vybuchlo, že ho má veľmi rada, ale nikdy by si už nevzala lekára.

= vnútorný monológ – zložité graficky zaznamenať; čo si postava myslí; kurzíva, 1 úvodzovka hore a dole, včlenené v pásme rozprávača

- kapitoly, odseky

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019