Teória veršov

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 138 slov
Počet zobrazení: 418
Tlačení: 20
Uložení: 25

Teória veršov

Veršové systémy

 1. Sylabický veršový systém sylaba = slabika → rovnaký počet slabík vo verši
 • príznačný pre slovenský realizmus
 1. Sylabotonický veršový systém - rovnaký počet slabík – nie je tam vnútro veršová pauza
 • rytmus
 • stopa – rytmická slabika
  • trochej – -u || - prízvuk; dvojslabičné slová;
   s prízvukom = ťažká doba, bez prízvuku = ľahká doba zostupné
   = zostupná stopa
  • daktyl – trojslabičná stopa; nemusí to byť plnovýznamové slovo, ale je s predložkou
   -uu; havrany, do poľa, po láske zostupné
  • jamb – u- = prízvuk na párnej slabike, typické pre Hviezdoslava
   • posedná stopa nie je dokončená vzostupná
  • spondej – nie je typický pre slovenskú literatúru (2 prízvučné)
   • vzdávám
  • slabikotvorné spoluhlásky (r, l) –iba ak nie je v slove samohláska
 1. Časomerný veršový systém – v období klasicizmu (príznačný pre antiku - gréčtina)
 • na SR vytvorený umelo
 1. Tonický veršový systém – neuplatňuje sa vôbec
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#versove systemy

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023