Lyrický hrdina literárnej moderny

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 676 slov
Počet zobrazení: 168
Tlačení: 9
Uložení: 4

14a. Lyrický hrdina literárnej moderny

(Ch. Baudelaire, I. Krasko, J. Jesenský)

Svetová literárna moderna

 1. roky 19.storočia - 20. roky 20. storočia

Bolo to obdobie, kedy sa rozvíjalo naraz viacero umeleckých smerov:

1) Symbolizmus

Vznikol vo Francúzsku. Umenie konca 19 storočia. Smer, v ktorom básnici vyjadrujú svoje osobné postoje prostredníctvom znakov, symbolov. Autori vyjadrujú skôr pesimistické pocity, sú to osamelí jedinci, ktorí sa snažia unikať z reality do sveta fantázie a snov.

2) Impresionizmus (impresia = dojem)

Prejavil sa najmä vo výtvarnom umení. Maliari sa snažili zachytávať neopakovateľné javy (Eduard Manet, Monet, Gaugrin, Renoir).

Dekadencia - úpadok v oblasti mravov, správania (tabuizované témy - zlo, erotika, neúctivosť k Bohu)

Charles Baudelaire

Považuje sa za zakladateľa symbolizmu Patrí medzi tzv. prekliatych básnikov - kritizujú spoločnosť, dôraz kladú na vlastné nezvyčajné skúsenosti. Viedol bohémsky život.

 • básnická zbierka Kvety zla

Nastojil v nej celý rad problémov a inšpiroval sa zlom, spovedá sa tu zo svojho vlastného nešťastia, sklamania a smútkov, sústredil sa na vlastné vnútro, sú to protiklady - hľadá krásu v ošklivosti, zbierkou si získal úctu. Príkladom dekadentnej básne je:

 • báseň Mrcina

Rým: striedavý

Strofy: 4-veršové

Vyznačuje sa naturalistickými prvkami. Ide o formu dialógu medzi lyrickým hrdinom/subjektom a jeho milou, vzťah je pravdepodobne už ukončený. Milú prirovnáva k rozkladajúcej sa zdochline - mrcine na okraji cesty. Je tu kontrast - protiklad: hviezdička, slniečko - mrcina

 • báseň Súvislosti (Vzájomnosti)

Strofy: (4+4+3+3= sonet (žáner lyriky) - óda na prírodu

 • báseň Cudzinec

Forma dialógu medzi básnikom a lyrickým subjektom. Lyrický hrdina nemá rád tradičné hodnoty (rodina, priatelia, vlasť), netúži ani po kráse, zlate, majetku, zato ho lákajú mračná - navodzujú v ňom pocit slobody, voľnosti, nespútanosti

Ivan Krasko (1876 - 1958)

Vlastným menom je Ing. Ján Botto. Žil v Piešťanoch, zomrel v Bratislave. Predstaviteľ slovenskej literárnej moderny. Jeho verše sú ľúbozvučné, farbisté, bohaté na rýmy, symboly, metafory a zmyslové vnemy.

Vydal 2 básnické zbierky:

 • básnická zbierka Nox et solitudo(Noc a samota) - 1909

Pre básne tejto zbierky sú charakteristické pocity samoty, smútku, opustenosti, beznádeje. Básnik je zúfalý, sklamaný, uteká do samoty. V básňach prevládajú motívy - príroda, pomáha vyjadriť stav jeho duše - topole bez lístia, havran, hmla, čierna noc, šedá hmla. Ľúbostný cit (Už je pozde), spomienky na domov, matku (Vesper dominical), vlastný ľudský osud. Svoj život prirovnáva k mútnej kaluži a k čiernej pustej noci. Jeho básne sú úprimnou spoveďou - vždy písal len o tom, čo osobne zažil: „No nikdy nepíš to, čo necítiš, čo v tvojom srdci zrod nemalo.“

 • básnická zbierka Verše

Zbierku venoval snúbenici, už je v nej menej smútku, pesimizmu, pretože sa vyrovnal so zdanlivými bolesťami a sklamaniami. Uvedomil si, že je potrebné žiť.

 • báseň Otrok - objavujú sa tu sociálne motívy, otrok = symbol utrpenia národa, v ktorom žil „pod bičom otrokára“ - má výčitky svedomia, že opustil domovinu, básnik - tulák sa vracia domov z cudziny
 • báseň Otcova roľa - symbol domova
 • Baníci - symbol národa

Janko Jesenský

Literárne obdobie: patril do dvoch literárnych období - literárna moderna, neskororealistická literatúra

Básnik i prozaik. Charakteristickým znakom jeho tvorby je humor, satyra, irónia. Viaže sa k Bánovciam nad Bebravou, kde začal svoju samostatnú advokátsku kariéru. Nachádza sa tu Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou.

 • 1. básnická zbierka Verše

Ako prvý uplatnil prvky symbolizmu a impresionizmu. Ústrednou témou je láska. Lásku k žene neidealizuje, odhaľuje falošnosť, neúprimnosť malomestských slečiniek, pre ktoré sú peniaze a moc dôležitejšie ako úprimné city a láska. Sú tu i básne, ktoré zachytávajú náladové impresie - dojmy s veľkomesta, kaviarní, parkov. Cudzí veľkomestský svet porovnáva s domácim prostredím.

 • 2. básnická zbierka Verše II.

Sú tu básne ľúbostné, reflexívne (úvahové) a politické. Básne majú kritickejší tón, najmä politické, sú v nich prvky symbolizmu. Zbierky Verše a Verše II. patria do svetovej literárnej moderny, majú realisticko-kritický charakter.

 • zbierka Zo zajatia

Vzniká v čase, keď bol v zajateckom tábore na Sibíri. Je to akýsi vojnový denník básnika. Zachytáva život zajatých vojakov, odpor k vojne, túžbu po domove a mieri. Využíva satiru a iróniu.

 • ďalšie básnické zbierky: Čierne dni, Proti noci, Na zlobu dňa I., II., Reflexie
 • zbierka poviedok Malomestské rozprávky

Z prostredia slovenského malomesta. Jesenský vo svojich poviedkach zosmiešňoval malomeštiactvo, pranieroval jeho chyby, spôsob života, morálku. Pomocou humoru, satiry a irónie odhaľuje zaostalosť, nevzdelanosť, neúprimnosť, klebetníctvo a duševnú prázdnotu malomeštiakov.

 • poviedka Štvorylka (skupinový tanec)
 • satirická poviedka Pani Rafiková
 • dvojzväzkový román Demokrati

Je vrcholným dielom autora. Satira na politické a úradnícke kruhy v období ČSSR. Román pozostáva z 2 častí, no najmä v druhej autor odhaľuje podvody politických strán, najmä pred voľbami (karierizmus, pokrytectvo, bezradnosť politikova a úradníkov)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#basnicky protiklad- kontrast

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025