Ľudovít Štúr

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 30.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 195 slov
Počet zobrazení: 54
Tlačení: 4
Uložení: 7

ĽUDOVÍT ŠTÚR

(1815 Uhrovec – 1856 Modra)

- narodil sa v rodine národne uvedomelého učiteľa

- národný buditeľ – člen Spoločnosti česko-slovanskej

- kodifikátor spisovnej slovenčiny - júl 1843 – slovenčina mala spájať široké vrstvy slovenskej inteligencie i ľudu

- jazykovedecr. 18432. kodifikácia spisovnej slovenčiny

na základe stredoslovenského nárečového typu

  • Náuka reči slovenskej /1846/ – gramatika, zásada „píš, ako počuješ“
  • Nárečja slovenskou alebo potreba písaňja v tomto nárečí /1846/ – odôvodňovací spis

Zásady štúrovskej spisovnej slovenčiny:

  1. nemá písmená y, ý
  2. rozdiel medzi zvukmi d, t, nď, ť, ň graficky vyznačuje mäkčeňom
  3. dvojhlásky ô, ia, ie píše ako uo, ja, je
  4. nemá ľ
  5. dôsledne dodržiava rytmický zákon
  6. základný tvar minulého času má podobu mau, volau, namiesto dnešného mal, volal

úspech zabezpečila literárna tvorba štúrovcov

- básnik - vydal almanach Plody

- zb. Spevy a piesne

- cyklus b. Dumky večerní

- pedagóg – Katedra reči a literatúry československej, bratislavské lýceum – Slovania = nositeľmi najvyšších vývinových hodnôt

- základ slovanského umenia určil slovanský folklór

- odmieta západný romantizmus

- novinár - 1845 Slovenskje národňje novini s prílohou Orol tatránski – rieši hospodárske a politické problémy slov. národa v duchu mierneho odporu voči vládnucej moci

- politik - 1847 poslanec za mesto Zvolen na Uhorskom sneme

- podieľal sa na formulovaní Žiadostí slovenského národa 1848

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030