Sylaby na opakovanie učiva z literatúry

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: miruska (15)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 578 slov
Počet zobrazení: 71
Tlačení: 8
Uložení: 7

Sylaby na opakovanie učiva z literatúry

STAROVEK

- orientálna liter.: Epos o Gilgamešovi

- antická literatúra: znaky antickej tragédie - Sofokles: Antigona, Homér: Odysea

STREDOVEK

- „slovenská“ liter.: história Veľkej Moravy, prínos, tvorba: Proglas, Moravsko-panónske legendy

HUMANIZMUS A RENESANCIA

- svetová liter.: definícia sonetu - F. Petrarca: Sonety pre Lauru

znaky novely - G. Boccaccio: Dekameron,

počiatok románu - M. C. Saavedra: Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha,

znaky tragédie - W. Shakespeare: Hamlet

- slovenská liter.: NIČ

BAROK

- svetová liter.: znaky, bez diel

- slovenská liter.: sylabický veršový systém - H. Gavlovič: Valaská škola mravúv stodola

KLASICIZMUS

- svetová liter.: znaky obdobia, charakteristika tragédie - P. Corneille: Cid,

charakteristika komédie, charakterový typ postavy - J. B. Poquelin - Moliére: Lakomec

- slovenská liter.: 1. slovenský román - J. I. Bajza: René mládenca príhody a skúsenosti

  1. Bernolák – jazykoveda, diela

idea slovanskej vzájomnosti - J. Kollár: Slávy dcéra, epos (kompozícia, znaky)J. Hollý: Svätopluk

začiatky divadelníctva - J. Chalupka: Kocúrkovo

ROMANTIZMUS

- svetová liter.: znaky, V. Hugo: Chrám Matky Božej v Paríži,

  1. W. Goethe: Utrpenie mladého Werthera, A. S. P.: Eugen Onegin, Kapitánova dcéra

- slovenská liter.: Ľ. Štúr: osobnosť, jazykoveda, diela, S. Chalupka: Mor ho!,

  1. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, A. Sládkovič: Marína, Detvan,
  2. Botto: Smrť Jánošíkova
  3. M. Hurban: Od Silvestra do Troch kráľov, J. Kalinčiak: Púť lásky

MATIČNÉ OBDOBIE V SLOVENSKEJ LITERATÚRE

- historický prehľad (Memorandum slovenského národa, Matica slovenská), J. Palárik: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

REALIZMUS

- svetová liter.: znaky, H. de Balzac: Otec Goriot,

psychologický román F. M. Dostojevský: Zločin a trest, L. N. Tolstoj: Anna Kareninová

- slovenská liter.:

téma zemianstva - 1. vlna: P. O. Hviezdoslav: Krvavé sonety, Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský

  1. Kukučín: Dom v stráni, Keď báčik z Chochoľova umrie, Neprebudený

obraz dedinského človeka - 2. vlna: J. G. Tajovský: Maco Mlieč, Mamka Pôstková, Apoliena, Statky-zmätky, Ženskýzákon, B. S. Timrava: Ťapákovci

LITERÁRNA MODERNA

-svetová literatúra:

Znaky umeleckých smerov: symbolizmus, impresionizmus, dekadencia

Charakteristika tvorby: Ch. Baudelaire: Kvety zla, b. Mrcina

Paul Verlaine

-slovenská literatúra

Lyrický subjekt v tvorbe Ivana Kraska básne: Topole, Versper dominicae, Otrok, Jehovah

MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA

 svetová literatúra:

- stratená generácia v tvorbe E. M. Remarque: Na západe nič nové

- láska v čase vojny v novele R. Rolland: Peter a Lucia

- bezsujetová próza, prúd autorovho vedomia v diele F. Kafka: Premena

- sci-fi v tvorbe K. Čapka: Krakatit

- dramatická literatúra G. B. Shaw: Pygmalion

 slovenská poézia:

- dolorista E. B. Lukáč: Taedium urbis, O láske neláskavej

- vitalista J. Smrek: Básnik a žena, Dnes milujem svoj deň, Cválajúce dni, Village & City

- katolícka moderna: R. Dilong

- nadrealizmus: R. Fábry

slovenská próza:

sociálno-psychologický realizmus:

- unanimistický r. M. Urbana: Živý bič, fatalistický román J. C. Hronského: Jozef Mak

ornamentálna próza: J. Hrušovský: Pompiliova Madona

lyrizovaná próza: G. Vámoš: Editino očko

próza naturizmu:  D. Chrobák: Drak sa vracia, M. Figuli: Tri gaštanové kone

slovenská dráma: I. Stodola: Bačova žena

LITERATÚRA PO R. 1945

svetová:

charakteristika umeleckých smerov: postmoderna, magický realizmus, beatnici, existencializmus, absurdná dráma, samizdat, tamizdat..., J. D. Salinger: Kto chytá v žite, detektívka „drsnej školy“ R. Chandler: Dáma v jazere, J. Heller: Hlava XXII, J. P. Sartre: Múr, S. Beckett: Čakanie na Godota,

  1. S. Solženicyn: Jeden deň Ivana Denisoviča, V. Havel: Vernisáž

slovenská poézia:

znaky tvorby M. Rúfus, M. Válek: b. Jablko, J. Kostra: Moja rodná, J. Stacho: výber,

slovenská próza:

  1. Bednár: Sklený vrch, Kolíska, L. Mňačko: Ako chutí moc, D. Tatarka: Démon súhlasu,
  2. Sloboda: Narcis, D. Dušek: Kufor na sny, D. Mitana: Psie dni

slovenská dráma:

existencializmus v dráme I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva, Lasica, Satinský: Soirée

znaky literárnych druhov: lyrika, epika, dráma (kompozícia, scénické poznámky, monológ/dialóg) + vývin;

lit. žánre: epos (časti), román, novela, poviedka; komédia, tragédia; pásmo, kaligram, óda, elégia, sonet;

pojmy: vnútorný monológ; autorská štylizácia reality; typy rozprávača; veršové systémy, kompozičné postupy.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#samizdat tamizdat


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020