Ján Smrek

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: macxo
Typ práce: Referát
Dátum: 10.01.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 689 slov
Počet zobrazení: 28 952
Tlačení: 883
Uložení: 832
Vlastným menom Ján Čietek, narodil sa v Zemianskom Lieskovom, študoval v Modre učiteľský ústav, redigoval Národné noviny, Slovenský hlas. Začal študovať na VŠ v Prahe, založil a redigoval časopis Elán, Smrek písal o láske, o radosti zo života o kráse, preto je predstaviteľom vitalizmu, vitae = život.
 
Tvorba:

Odsúdený k večitej žízni
- básnická zbierka, je ozvenou čítania

Cválajúce dni
- radostná erotika, vzlet túžob, odvaha, sila
Cválajúce dni
Mladí ľudia sú mladí jazdci, ktorí uháňajú jako diví jazdci a možno niektorí sa držia iba chvosta
Dievča v rozkvety
Mladé dievča kaviarenské
Podľa Smreka je mesto veľké prepadlisko, a na zdravé dedinské dievča mesto zle vplýva
Mne dedinčanka stepilá
Básnik banuje, že odišiel z dediny, ľutuje do neba, obdivuje dedinčanky
Salome
Salome je tanečnica v bare, autorovi je smutno, keď sa ňu díva, pripadá mu jako tropický kvet vsadený do polárnych krajov, ľúto mu je takejto dievčiny, je mu ľúto že je všetkých a ničia
Ešte ráz kebych na svet prišiel
Nechce byť básnikom, chce byť učencom?, chce mať sestru, lebo ženy len na bohatstvo hľadia, chcel by sa narodiť v Paríži
  Božské uzly
- stredobodom je ženy, láska, ale básnik zvážnel, stráca sa jeho hravosť
  Iba oči
- naďalej uplatňuje princíp vitalizmu
Oči
Vyjadruje, že môže byť akokoľvek chudobný, ale má oči má duchovné bohatstvo 
 
Básnik a žena
Sú to úvahy o poézii, láske, živote ale aj o bolesti. Lásku k žene vyjadruje formou dialógu. Dialóg so ženou využíva vtedy, keď chce sám seba presvedčiť o správnosti vlastnej cesty, vlastného uvažovania. Zbierka je vymyslený ľúbostný príbeh básnika a ženy, ženy v príbehu síce konkrétnej, ale básnik vyjadruje lásku k žene vôbec. S ňou uvažuje o láske, šťastí, živote. Skladá sa z týchto častí: V zasneženom parku
Pokračovanie jarné
Letná noc na vode
Padajúce listy
Po desiatich rokoch

V zasneženom parku
Autor stretáva krásnu neznámu, prihovorí sa jej, svet sa mu zdá krajší, veď žena ho pozná cez poéziu, číta jeho knižky. Vyčíta mu, že hoci je ešte mladý, už je pesimista. Básnik tvrdí, že „trocha lásky by ma premenilo“ Básnik je preto pesimista, lebo svet nevie oceniť dary ducha.

Pokračovanie jarné
Vzťah básnika a ženy sa prehlbuje, je to hlboký citový vzťah, je to romantická láska, tešia sa jeden na druhého, túžia byť spolu. Podľa básnika je takáto láska väčšia jako „prvý deň si padnúť do náručia“

Letná noc na vode
Člnkujú sa preciťujú svoju lásku, žena básnika miluje, lebo jej ukázal život v kráse.

Padajúce listy
Blíži sa čas rozchodu, milenci si uvedomujú, že im čas kradne, čo bolo krásne, sú si vedomí, že človeku ktorí sníva sa najkrajšie sny sa málokedy splnia. Láska je najkrajšia tá o ktorej snívajú. Človeku je najvzácnejšie to, čo nedosiahne ľahko, vedia že ich čaká skutočnosť žitia, studená a holá

Po desiatich rokoch
Básnik sa so ženou stretáva znovu po desiatich rokoch a znova v zime, obaja sú zrelší, skúsenejší, žena sa priznáva, že po celú dobu odlúčenia ho sledovala, čítala jeho poéziu. Básnik odôvodňuje, prečo píše o láske. Básnik píše prečo píše o láske, hovorí že ten kto stále pil sladké víno ospevuje blen, a kto lásky mal nadostač, ten na kolená sotva pred ňou padne. Bolí ho vedomie, že na svete nie je nič čo trvá večne, bojí sa novej lásky, že mu raz zovšednie a bolesť bude väčšia. Na otázku prečo sú jeho knižky samá láska, hovorí, že preto lebo ňou neoplýva. Na otázku prečo nepíše o bolesti hovorí že je jej dosť na svete. Básnik verí, že v živote je skrytých veľa krás, preto treba o krásu, o lásku zápasiť, nebáť sa rán, že sa nezahoja, básnik starne a bojí sa, že v jeho živote bolo veľa omylov, skončil svoje úvahy, vyprevadil ženu domov a keď ostal sám šepkal slovo žena.
 
  Zrno
- píše o rodnej zemi, ospevuje prírodné krásy a píše o ľude
 
  Zbierky počas vojny a po vojne:  Hostina
  Studňa
Verše sú naplnené vážnosťou doby, nepokojom básnika, vyjadruje rozličné vzťahy k žene a ľúbosti, ale jeho tón je vážny miestami  má až tragický nádych.
 
  Kvety
- O kráse, lyrická báseň
 
  Bacardi
  - Oslavuje nápoje, má protivojnový charakter.
  “Ani nebude dobre na svete,
  kým ruky, ktoré plnia náboje,
  nenavrátia sa ku plneniu fliaš.
  Prečo má tiecť len krv !
  Nech tečú nápoje !
  Nech miesto hromobitia kanónov
  Znie krotký cengot čiaš”
 
  Básnické zbierky: Obraz sveta, Struny, Nerušte moje kruhy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032