Óda a jej autori

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: lienocka (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.06.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 902 slov
Počet zobrazení: 73
Tlačení: 9
Uložení: 10

Óda a jej autori

Óda môže byť:

 • oslavná lyrická báseň
 • hudobná skladba

Óda je oslavná pieseň alebo rozsiahla lyrická báseň.

Najskôr bol tento útvar použitý v starovekej poézii a mal pevnú štruktúru. Óda oslavuje hrdinu, predmet, osobu, vlasť, múdrosť, lásku atď. V hudbe sa óda objavila v 16. storočí, najčastejšie použitá v dobe baroka, predovšetkým u Henryho Purcella.

Skladali ju aj skladatelia klasicizmu – najznámejšia je Óda na radosť, súčasť Beethovenovej deviatej symfónie. Vyniká nadnesenosťou a pátosom, oslavným spôsobom sa vyjadruje o nejakej téme( radosť, mladosť, sloboda, príroda, národ alebo nejaká významná osoba). Patrí do reflexívnej alebo úvahovej lyriky.

Ódy písal Mickiewicz, Hollý. Najznámejši spisovateľ ód bol Friedrich Schiller. Najznámejší básnik ód bol grécky básnik Pidaros.

Ján Hollý – „slovenský Homér“ – óda Na Umku

Ján Hollý žil a tvoril v období 18. storočia. Je predstaviteľom slovenského klasicizmu (klasicizmus znamená návrat k antike, preto básnici volia aj literárne útvary, ktoré vznikli v antike. Najznámejší literárny útvar bol v antike EPOS.)
Hollý napísal eposy ako Svätopluk, Cyrilometodiáda a Sláv. Okrem eposov napísal aj 21 idylických básní pod názvom Selanky. Písal aj ódy, ktoré boli tiež typické pre antiku.
Básnici veľmi často oslavujú múzy (bohyne umenia). Jednou z múz je aj Umka. Ján Hollý napísal ódu Na Umku v prvom spisovnom jazyku Slovákov – bernolákovčine.
Ján Hollý dokázal, že aj Bernolákov spisovný jazyk je vhodný na písanie poézie (preto nepoužil biblickú češtinu).
Aby sme lepšie rozumeli takýmto básňam, sú prekladané do súčasného jazyka. Takýto preklad sa volá vnútroliterárny preklad.
Témou tejto ódy je matka. Človek má mať dve matky: matku biologickú a matku vlasť.
- óda má päť strof
- vo veršoch je použitý združený rým (aabb).

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz (* 24. december 1798, Zaosie – † 26. november 1855, Istanbul) bol poľský básnik, dramatik a publicista. Hlavný predstaviteľ poľského romantizmu. V roku 1824 bol deportovaný do Ruska, od roku 1829 žil v západnej Európe.

Dielo

Idey mladých vyjadril v Óde na mladosť. Historický epos Konrad Wallenrod vznikol vo vyhnanstve v Rusku. Potom žil v emigrácii v Paríži, kde napísal národný epos Pán Tadeáš

Friedrich Schiller

Friedrich Schiller, celým menom Johann Christoph Friedrich von Schiller (* 10. november 1759, Marbach – † 9. máj 1805, Weimar) bol nemecký dramatik, lyrik, estetik a historik.

Bol vedúci predstaviteľ nemeckej klasiky, čestný občan Francúzskej republiky. Jeho dramatické dielo patetickým spôsobom obhajuje slobodu a práva človeka a ľudské bratstvo. Jeho názory sa utvárali pod vplyvom Rousseaua, Lessinga a hnutia Sturm und Drang. V estetike vychádza z Kanta. Umenie považoval za prostriedok formovania harmonickej osobnosti, ktorá slobodne tvorí dobro. Podľa neho iba umenie pomáha človeku získať skutočnú slobodu.

Lyrika

 • Pieseň na radosť - óda, ktorú Ludwig van Beethoven zhudobnil a od roku 1955 je hymnou Európskej únie (Ode an die Freude - 1786)
 1. Schiller Óda na radosť (preklad Ľubomír Feldek)
 • Radosť, dcéra rajských záhrad,
  božská iskra, krásny plam,
  blížime sa, v hlave závrat,
  otvor nám svoj svätý chrám!
 • Tvoje čaro zviaže dávne
  zväzky, ktoré rozbil čas.
  Tam, kde tvoje krídlo mávne,
  zbratajú sa ľudia zas.
 • ZBOR
  Objímte sa, milióny,
  splyňte v jednom bozku dnes!
  Bratia, tam nad klenbou hviezd
  náš nebeský Otec tróni.
  Ten, čo s výhrou spokojný je,
  keď si získal priateľa,
  ten, čo s dobrou ženou žije,
  nech sa pridá zvesela.
 • Aj ten, čo len v jednej duši
  našiel pocit blízkosti!
  Kto nenašiel, s plačom tuší,
  že náš krúžok opustí.
 • ZBOR
  Každý občan zemskej zóny
  mal by ľuďom lásku niesť,
  s ňou sa vzniesť ku klenbe hviezd,
  kde tajomný Tvorca tróni.
 • Radosťou na svojej hrudi
  príroda svet napája.
  Zazrieš zlých aj dobrých ľudí
  v jej ružových šľapajach.
 • Jej darom je bozk aj réva,
  všetky tvory spriatelí.
  Radosť splieta s červom červa.
  Boha chvália anjeli.
 • ZBOR
  Skláňate sa, milióny?
  Nájsť ho chcete v prachu ciest?
  Hľaďte tam, nad klenbu hviezd!
  Tam náš veľký Tvorca tróni.
 • Radosť, to sú perá v stroji,
  v prírode čo hýbe sa.
  Radosť, radosť na orloji
  sveta ženie kolesá.
 • Z pôdy vábi kvety jarné,
  slnko dvíha nad obzor,
  sféram vládne tam, kde márne
  zrak upiera ľudský tvor.
 • ZBOR
 • Tak ako jej šťastné svety
  letia krásnou výsosťou,
  choďte, bratia, s radosťou
  dobyť všetky svoje méty!
 • Z jej zrkadla žiari skvostný
  úsmev pravdy na vedca
  a na strmý končiar cnosti
  mučeníka privádza.
 • Na slnečnej hore viery
  zazrieme jej vlajku viať.
  Praskol balvan z hrobu mieri
  s anjelmi si zaspievať.
 • ZBOR
  Pre lepší svet, milióny,
  treba chrabro niečo zniesť.
  Odmení to z klenby hviezd
  veľký Boh, čo nad ňou tróni.
 • Bohom ťažko dá sa veliť.
  Byť im roveň je však dosť.
  Žiaľ a hlad sa budú deliť
  s radostnými o radosť.
 • Zmizni hnev a zmizni pomsta!
  Nepriateľ môj - si môj brat!
  Nemusíš až do potomstva
  ľútostivé slzy liať.
 • ZBOR
  Knihu vín nech ľudia stratia!
  K zmiereniu svet treba viesť.
  Boh bude nad klenbou hviezd
  súdiť naše súdy, bratia.
 • V džbánoch, v zlatej krvi hrozna,
  nech sa radosť zapení
  kanibal nech súcit spozná,
  nádej nájde strápený!
 • Keď koluje plný kalich,
  zdvihnime sa, bratia, z miest!
  Dobro Ducha poďme chváliť
  šumom vína k výškam hviezd!
 • ZBOR
  Anjelský spev, hudba hviezdna
  zazvučia mu na počesť.
  Nech letí ku klenbe hviezd
  chvála za tú Radosť bez dna!
 • Pomoc dá, kde krivda vzniká,
  odvahu, keď príde strach,
  pravdu aj pre protivníka,
  večnú stálosť v prísahách.
 • Aj pred kráľom vzpriami telo,
  aj v zlej chvíli príde vhod.
  Vavrín má pre dobré dielo,
  prísny ortieľ pre podvod.
 • ZBOR
  V pevnom kruhu, v bratskom cite
  sľúbte si na svoju česť
  pred Bohom nad klenbou hviezd,
  že sa nikdy nezradíte!Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016