Baroková literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: 8888
Typ práce: Maturita
Dátum: 13.03.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 195 slov
Počet zobrazení: 8 240
Tlačení: 433
Uložení: 392
Baroková literatúra:
- pretrvávajú turecké a tatárske vpády, rozpory panovníckych rodov o získanie prvenstva
- epidémie (mor), 30 ročná vojna, živelné pohromy
- náboženské rozpory medzi katolíkmi a nekatolíkmi
- náboženská tematika
- príklon k nadpozemskému životu
- myšlienka vanitas vanitátum (márnosť nad márnosť)
- beznádej, pesimizmus
- využívanie symbolov z Biblie
- dekoratívnosť, pompéznosť (veľkoleposť)
- patiteckosť (vznešenosť)
- boj medzi dobrom a zlom, túžba po večnom živote, strach zo smrti
- hyperbola, abstrakcia (výmysel)

Česká literatúra - Ján Amos Komenský (Veľká didaktika= každý má právo na vzdelávanie bez ohľadu na vek, pohlavie, majetok, pôvod. Významné sú jeho pedagogické zásady podľa veku: nízky vek jednoduchosť a hravosť. Dôležité je vyučovanie v materinskom jazyku.)

Slovenská literatúra- proti habsburské povstania, členila sa na:
a. poézia – duchovná (katolíci uprednostňovali domáci jazyk, evanjelici slovakizovanú češt.)
- príležitostná (vydávali sa zborníky)
- jarmočné piesne (ľudový charakter)
- didakticko-reflexívna poézia (náučná)
b. baroková próza – memoáre (pamäti autobiografického charakteru)
- odborná próza (náučná, M. Bel- polyhistor)
c. dráma (hrávala sa v školách, kláštoroch, mala výchovný charakter)
d. ľudová slovesnosť (krátka- piesne, hádanky, uspávanky, a dlhá forma- rozprávky, povesti)
duchovná literatúra: náboženské piesne, spevníky. Oslava boha. Katolíci uprednostňovali domáci jazyk, evanjelici slovakizovanú češtinu
Reflexívna literatúra: náučná, vychádza z prísloví, porekadiel, je založená na úvahách.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038