Preromantizmus a romantizmus v slovenskej literatúre - ľudová slovesnosť

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 05.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 375 slov
Počet zobrazení: 8 924
Tlačení: 516
Uložení: 500
Hlavným literárnym druhom autorov tvoriacich v preromantizme a romantizme je lyrika, ktorou je vyjadrená láska k vlasti. Inšpiráciou je ľudová slovesnosť – ľudová balada z ktorej preberali veršovanú stavbu. Čerpajú z ľudovej slovesnosti, zobrazenie slovenského ľudu a slovenskej histórie. V tvorbe je vyjadrený slovenský humanizmus. Najvýznamnejšie formy sú balady. Mladšia generácia používa drámu. Hlavným literárnym druhom autorov tvoriacich v preromantizme a romantizme je lyrika, ktorou je vyjadrená láska k vlasti. Inšpiráciou je ľudová slovesnosť – ľudová balada z ktorej preberali veršovanú stavbu. Čerpajú z ľudovej slovesnosti, zobrazenie slovenského ľudu a slovenskej histórie.

Ján Botto – jeho tvorba je úzko spätá s ľudovou poéziou. Báseň Orol predstavuje zakliatie Slovenska, ľud čaká na osloboditeľa. Báseň K mladosti je revolučnou básňou a báseň Báj na Dunaji autor vypovedá o oslobodení Slovenska. Balada Žltá ľalia vypovedá o manželskej vernosti. Eva sa po manželovej smrti vydá a Adam si ju berie do hrobu. Skladba: Margita a Besná, Ctibor, Zjavenie, Smrť Jánošíkova – zobrazuje tri záverečné fázy Jánošíkovho života: zlapanie, väzenie, smrť. Tvorí ju úvod a deväť spevov. Ľud rozpráva o Jánošíkovi, ktorý sa stáva symbolom, je ospevovaný v piesňach, básňach, v rozprávkach.

Karel Hynek Mácha – predstaviteľ českej romantickej literatúry. Napísal historickú prózu Křivoklad a autobiografickú prózu Marinka. V románe Cikáni vykresľuje osudy vydedencov spoločnosti. Lyrickoepická skladba Máj je rozdelená do štyroch spevov. Osnovu tvoria osudy troch ľudí. Vilém ktorého otec v mladosti vyhnal z domu stáva sa vodcom zbojníkov. Zavraždí zvodcu svojej milej, nevie že je to jeho otec. Keď sa to jeho milá Jarmila dozvie, ukončila svoj život v jazere. Viléma uväznili a popravili. Dominantou skladby sú obrazy prírody. Autor využíva kontrast.
V prvom speve sa prostredníctvom kontrastu dozvedáme o nešťastnom osude Jarmili – darmo čakala na príchod svojho milého. Posol jej prináša zvesť, že ho odsúdili na smrť za otcovraždu. Prvý spev sa začína obrazmi májovej prírody. Druhý spev: Vilém je vo väzení. Mácha výborne podáva vnútorné rozpoloženie hrdinu, ktorý čaká na smrť. Hrdina si uvedomuje plynutie času, ktoré podáva kvapkaním vody. Hrdina vo väzení rozmýšľa o tom, ako ho otec vyhnal z domu a stal sa vodcom zbojníkov. Kontrasty: svetlo a tma, voľnosť a väzenie, život a smrť. Tretí spev: koná sa poprava Viléma. Opäť je tu veľa kontrastov. V prírode sa všetko prirodzene rozvíja – kontrastne k tomu sa v spoločnosti dejú neprávosti, človek je odsúdený na smrť. Vilém stojí na popravišti. Štvrtý spev: rozprávač príbehu o Vilémovi sa po 7 rokoch vrátil do mesta na miesta tragédie. Rozprávača príbehu môžeme stotožniť s autorom skladby. Vyjadruje bolesť s hrdinom.
Zdroj: alli
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Preromantizmus a romantizmus v slovenskej literatúre - ľudová slovesnosť

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032