Človek v boji za slobodu a humanizmus v anglickej, nemeckej a francúzskej literatúre, preromantizmu a romantizmu

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec primak (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.09.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 533 slov
Počet zobrazení: 3 352
Tlačení: 361
Uložení: 376
Človek v boji za slobodu a humanizmus v anglickej, nemeckej a francúzskej literatúre, preromantizmu a romantizmu

Revolučné hnutia, rozpad feudalizmu a nástup kapitalizmu v 18 stor. ovplyvnili filozofie aj umenie. Oproti rozumovému poznaniu skutočnosti sa zdôrazňovalo nerozumové - citové poznanie. Do popredia sa dostávajú city. Vzniká nová filozofia - idealizmus. Idealizmus potláčal materiálnu stránku sveta a zdôrazňoval duchovnú stránku sveta. Najznámejším predstaviteľom idealizmu bol nemecký filozof Hegel.

V literatúre sa do popredia opäť dostáva cit - teda aj láska, a to láska k slobode a človeku. Vzniká nový typ hrdinu - romantický hrdina. Je to hrdina, ktorý je výrazný individualista, ktorý pochádza zo všetkých vrstiev. Je to človek príliš citový a odtrhnutý od skutočnosti. Často je to výnimočná postava (zbojník, žobrák, väzeň, pútnik). Hlavný hrdina je ovládaný silnými vášňami. Hlavné postavy majú mnohokrát autobiografické črty (znaky).

V romantických dielach ku konfliktu dochádza vtedy, keď sa objaví rozpor medzi snom hlavnej postavy a skutočnosťou. V romantickej literatúre sa narúšali hranice medzi literárnymi druhmi a žánrami. Tzn., že epika sa lyrizovala za pomoc opisov psychicky postáv, pomocou úvah. Tento jav sa nazýva druhovým a žánrovým synkretizmom. Hlavným literárnym druhom v romantizme sa stáva lyrika. Básnici romantizmu čerpali z ľudovej slovesnosti a využívali prvky hovorovej reči. Romantická literatúra vytvorila typ osamelých buričov, ktorých samota a beznádej vháňa do melanchólie a pesimizmu a často tento končí tragicky.

Hlavný predstavitelia svetového romantizmu:
a, Anglický romantizmus: George Gordon Byron, Valter Scott Skelly, Percy Bysse Selly
b, Nemecký romantizmus: Jowan Wolfgang Goethe, Friedrich Skiller, Enrich Heine
c, Ruský romantizmus: Alexander Sergejevič Puškin, Michail Jurjevič Lermonto
d, Francúzsky romantizmus: Victor Hugo
e, Český romantizmus: Karel Hynek Mácha
f, Americký romantizmus: Edgard Alan Poe
 
Anglický romantizmus

GEORGE GORDON BYRON - Lord Byron zomrel v Grécku ako dobrovoľník v národnom oslobodzovacom hnutí Grékov.
 
a, Childe Haroldová púť - autobiografické dielo. Opísal cesty a úvahy pútnika rozčarovaného zábavami vo svete bez lásky a úprimných citov. Dielo je naplnené svetabôlom. Autor burcuje proti politickej, náboženskej a morálnej pretvárke.
 
b, Chillonský väzeň - na hrade Chillon vo Švajčiarsku väznia povstalca. Vyslobodia ho, po dlhých rokoch väzenia nenachádza zmysel života.
 
VALTER SCOTT SKELLY - písal romanticky historické romány. Najznámejší je Iranhoe. O statočnom rytierovi, ktorý bojuje za práva chudobných. Vo svojich historických románoch často prekrúca historické fakty a oddáva sa svojej fantázii.
 
PERCY BYSSE SELLY - Pripútaný Prometeus - veršovaná dráma. Prometeus je prikovaný ku skale. Je vystavený utrpeniu, keď ho oslobodí Hercules. Nasleduje vláda lásky, odvahy. Jeho manželka napísala Frankensteina.

Nemecký romantizmus

FRIEDRICH SKILLER - vo svojej tvorbe vyslovoval túžbu po národnej osobnej slobode.
 
a, Zbojníci (dráma) - hl. hrdina Karol Moor, okradnutý bratom o česť, priazeň otca, milú i majetok. Búri sa a stáva sa vodcom zbojníkov. Bojuje proti štátu a cirkvi, ale nakoniec ho popravia.
 
b, Úklady a láska (dráma) - je o ľúbostnom vzťahu šľachtického syna a meštianskej dievčiny.
Usilujú sa preklenúť triedne a spoločenské rozdiely. Chcú byť svoji, ale hl. hrdina sa dá oklamať intrigánmi. Zapochybuje o dievčinej vernosti a usmrtí ju aj seba. Pravdu sa dozvedá, až keď zomiera.
c, historické drámy -
 
1, Villiam Tell - zobrazuje boj Švajčiarov proti habsburskému útvaru, keď Villiam Tell nevzdá úctu vystavebnému klobúku, ktorý symbolizuje moc habsburgovcov. Nemecký miestodržiteľ ho prinúti zostreliť jablko z hlavy vlastného syna. Tell to urobí, syna nezraní. Bol a to výzva do povstania, v ktorom Švajčiari vyhnali nenávidených habsburgovcov.
 
2, Panna Orleánska - odohráva sa počas 100 ročnej vojny. Vojny medzi Anglickom a Francúzskom. Jednoduché dievča Johanka z Árku sa postaví do čela Francúzskych vojsk. Keďže je to prikázal Boh. Preoblečená do mužských šiat, pod jej vedením Francúzske vojská zvíťazili. Neskôr stratila podporu francúzskeho kráľa. Obvinili ju z Kacírstva, vydali ju Angličanom a tí ju upálili ako kacírku.
 
3, Mária Stuartová - príbeh o Škótskej kráľovnej Márii Stuartovej, ktorú neprávom obvinila z vlastizrady. Anglická kráľovná Alžbeta, ktorá ju uväznila a popravila Don Scarlos - príbeh o záletníkovi.
 
JOWAN WOLFGANG GOETHE
- predstaviteľ nemeckého preromantizmu. Jeho cieľom bolo bojovať za slobodu myslenia, konania, a za humanizmus. Vo svojich dielach vyjadruje vzburu proti spoločnosti, túžbu po vyslobodení spod jej vplyvu.
 
a, Utrpenie mladého Verthera - hl. postavou je mladý právnik Verther. Citlivý človek so zmyslom pre krásu a zodpovednosť. Odchádza na vidiek, kde sa beznádejne záľuby do Lotty - snúbenica jeho najlepšieho priateľa Alberta. Pochopí, že ju nemôže získať, nemôže zradiť najlepšieho priateľa. Nakoniec ako typický romantický hrdina rozhodne sa odísť, lebo nenachádza východisko. Napíše jej posledný list a spácha samovraždu, zastrelí sa.
 
b, Faust - nadväzuje v nej na stredovekú bolesť o legendárnom doktorovi Faustovi. Hl. p. drámy učenec Faust, v úsilí o absolútnu dokonalosť uzavrie dohodu s diablom Mefistom. Hrdina prežije lásky i sklamania a nakoniec nachádza zmysel v práci pre spoločnosť. Faust zomiera, ale Mefisto stávku prehrá, lebo Faust sa zachráni zásahom vyššej moci vďaka svojej činnosti. Faust je symbolom ľudskej aktivity a tvorivej práce.
 
HEINRICH HEINE
- jeden z najrevolučnejších romantikov. Známa je jeho zbierka Kniha piesní, kde vidieť vplyv ľudovej slovesnosti. Pomocou pochmúrnych postáv vyvoláva baladickú až hrôzostrašnú náladu. Venoval sa aj politickej poézii. (básne) Sliezski tkáči.
 
Francúzsky romantizmus
 
VIKTOR HUGO
Venoval sa poézii, próze aj dráme.
Jeho najznámejšia dráma je Hermáni. Hl. postava - mladý muž pre česť obetuje lásku aj život.
 
Ruy Blas - je to dráma o láske kráľovnej a sluhu. Odohráva sa v 17. storočí v Španielsku. Španielsky šľachtic márne dvorí španielskej kráľovnej. Z pomsty jej za milenca postrčí svojho sluhu, ktorý sa volá Ruy Blas. Ten pod falošným menom Don Cezar sa stane obľúbencom kráľovnej. Šľachtic chce ponížiť kráľovnú a zabije Dona Cezara, ktorý umiera šťastný a vyrovnaný lebo povedal kráľovnej pravdu o svojom pôvode. Kráľovnej to nevadilo a nazvala ho pravým menom.
 
Chrám matky božej v Paríži - historický román z 15. storočia. Autor zobrazil zápor človeka s poverami a náboženskými dogmami. Hl. hrdinkou je Esmeralda, ktorá putuje ako tanečnica s potulnými komediantmi. Do nej sa beznádejne zamiluje Frollo, ktorý aby ju získal neštíti sa žiadnych prostriedkov. Prehovorí Esmeraldu aby sa stretla s jej milým - kapitánom lukostrelcov. Frollo na toto stretnutie čakal a prebodol Kapitána dýkou. Za zločin, ale odsúdili Esmeraldu na smrť. Zvonár - hrbáč Quasimodo ju ukryje vo veži a bráni ju pred rozzúreným davom. Frollo Esmeraldu unesie, zatvorí ju u starej pustovníčky, ktorá v nej spozná svoje unesené dieťa, ale už ju nemôže zachrániť. Esmeralda zomiera. Quasimodo zhodí kňaza Frolla z veže chrámu a zomrie od žialu. elý príbeh je založený na harmónii kontrastov. Tzn. na jednej strane šialený Quasimodo, na druhej strane krásna Esmeralda, alebo zjavom škaredý Quasimodo, ale s dobrým srdcom. Pre román je typické napätie, protiklady, strašidelné scény. Vystupuje veľké množstvo postáv zo všetkých spoločenských vrstiev.
 
Bedári - Hlavným hrdinom je Jean Val Jean, ktorý s dostal na galeje. Podarilo sa mu utiecť. Prenocoval u starého farára a ukradol mu svietniky. Policajti ho chytili. Farár ho zachránil tým, že policajtom povedal, že mu to daroval aby mohol začať nový život. Vtedy Val Jean pochopil, že sa musí zmeniť. Stal sa z neho čestný človek. Stal sa starostom malého mestečka. Založil továreň, kde pracovali najchudobnejší. Tu pracovala aj mladá žena, ktorá ochorela a zomrela. Mala dcéru, ktorú vychovával Val Jean ako vlastnú. Do mestečka prišiel nový veliteľ policajtov, ktorý v ňom poznal starého galejníka, ale nemal dôkazy. Vypukla revolúcia, dievča vyrástlo a zaľúbila sa do jedného z revolucionárov revolúciu potlačili. Val Jean pomohol mladému revolucionárovi utiecť z Paríža. Policajný inšpektor našiel dôkazy Val Jeana, ale nakoniec ho nevyzradil. Sám spoznal, že Van Jean je dobrý človek a že si nezaslúži vezenie. Policajný inšpektor mal výčitky svedomia, že ho celý život prenasledoval. Pochopil, že on bol tým zlým človekom a preto spáchal samovraždu, skočil do rieky s putami.
 
Ruský  romantizmus

MICHAIL JURJEVIČ LERMONTO
  - pre jeho lyriku sú príznačné témy slobody, voľnosti, vzbury, ale i pocity osamelosti.
 
1, Démon - je symbolom vzbury proti sile zotročujúcej vôľu a rozum. Démon je pre vzburu proti Bohu odsúdený k večnej samote. Túži však po šťastí. Svoje prekliatie sa pokúsi prelomiť láskou k princeznej Tamare, tá však z jeho lásky zomiera. Démon prehráva boj s Bohom, s nenávisťou pokračuje na svojej osamelej púti.
 
2, Hrdina našich čias - je to román, ktorý sa skladá z piatich noviel. Hlavnou postavou všetkých je Prečolin, ktorý je typ tzv. zbytočných ľudí - vzdelaných, ale presýtených životom a nudou. Je nespokojný so sebou i so svetom, ale neurobí nič preto aby niečo zmenil. Nakoniec nezmyselne hynie.
 
 
ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN
 
- písal ľúbostnú aj občiansku lyriku. Prózu i drámu. V jeho dielach často vystupujú vydedenci spoločnosti. Napr. Kaukazský zajatec a výnimočný jedinci Medený jazdec, Poltava.
 
Boris Godunov - historická tragédia. Hl. témou je boj o ruský trón medzi samozvancom a Godunovom začiatkom 17. stor.
 
Eugen Onegin - veršovaný román. Je to človek vzdelaný, s kritickým vzťahom k skutočnosti. Ale v podmienkach vtedajšej spoločnosti svoje schopnosti nemoho uplatniť. Na vidieku sa do neho zamiluje Tatiana. On ju odmietne. Po rokoch sa znova stretnú. On jej vyzná lásku, ale ho odmietne. Končí tragicky.
 
Ďalšie diela - Piková dáma, Kapitánova dcéra
 
Poľský romantizmus
 
ADAM MICKIEWICZ
Historické dielo - Pán Tadeáš
 
Český romantizmus
 
KAREL HYNEK MÁCHA
Máj - lyricko-epická skladba
 
- Vilém, ktorého v mladosti otec vyhnal z domu, stáva sa vodcom zbojníkov. Zavraždí zvodcu svojej milej Jarmili, v ktorom spoznáva svojho otca. Zato je uväznený a popravený, Jarmila končí život v hlbinách jazera.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Diskusia: Človek v boji za slobodu a humanizmus v anglickej, nemeckej a francúzskej literatúre, preromantizmu a romantizmu

Pridať nový komentár

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.203