Literárne druhy: lyrika, epika, dráma

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 157 slov
Počet zobrazení: 61 716
Tlačení: 1 944
Uložení: 1 779

Literárne druhy

Lyrika 

LYRIKA: názov vznikol z antického slova lýra, ktoré označovalo hudobný nástroj, pomocou ktorého Gréci sprevádzali svoje piesne. Rozlišujeme prírodnú, sociálnu, politickú, ľúbostnú a reflexívnu.

Charakteristické znaky:

- rytmus, príp. verš
- nedejovosť
- monologickosť
- obraznosť
- opis, reflexia

Žánre: pieseň, óda, hymnus (chvála), elégia (žalospev) ...

Epika 

EPIKA: je literárny druh založený na dejovosti, rozprávaní príbehu; podľa rozsahu sa člení na veľkú, strednú a malú epiku.

Charakteristické znaky:

- próza
- dejovosť
- minulý čas
- dialogickosť

Žánre: román, poviedka, rozprávka, povesť ...

Dráma

DRÁMA: je lit. druh, ktorý má (rovnako ako epika) dej. Dráma je určená pre javiskové spracovanie (existujú výnimky: knižné drámy). Hra sa člení na dejstvá, scény(výmena osôb na scéne) a výstupy (zmena počtu osôb). Základnými žánrami sú  tragédia a komédia.

Charakteristické znaky:

- verš alebo próza
- dejovosť
- prítomný čas
- dialogickosť
- dianie, akčnosť

Fázy dramatického diela:

- expozícia – úvodná časť, zoznámenie sa s prostredím a postavami
- kolízia – zápletka
- kríza – konflikt medzi hl. postavami, vyvrcholenie
- peripetia – nečakaný dejový obrat
- katastrofa – riešenie konfliktu, rozuzlenie

Žánre: veselohra, tragédia, opera, komédia ...

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016