Literárne druhy: lyrika, epika, dráma

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča maturanti (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 159 slov
Počet zobrazení: 56 787
Tlačení: 1 859
Uložení: 1 663
Literárne druhy

LYRIKA: názov vznikol z antického slova lýra, ktoré označovalo hudobný nástroj, pomocou ktorého Gréci sprevádzali svoje piesne. Rozlišujeme prírodnú, sociálnu, politickú, ľúbostnú a reflexívnu.

Charakteristické znaky:
- rytmus, príp. verš
- nedejovosť
- monologickosť
- obraznosť
- opis, reflexia

Žánre: pieseň, óda, hymnus (chvála), elégia (žalospev) ...
 
EPIKA: je literárny druh založený na dejovosti, rozprávaní príbehu; podľa rozsahu sa člení na veľkú, strednú a malú epiku.

Charakteristické znaky:
- próza
- dejovosť
- minulý čas
- dialogickosť

Žánre: román, poviedka, rozprávka, povesť ...
 
DRÁMA: je lit. druh, ktorý má (rovnako ako epika) dej. Dráma je určená pre javiskové spracovanie (existujú výnimky: knižné drámy). Hra sa člení na dejstvá, scény(výmena osôb na scéne) a výstupy (zmena počtu osôb). Základnými žánrami sú  tragédia a komédia.

Charakteristické znaky:
- verš alebo próza
- dejovosť
- prítomný čas
- dialogickosť
- dianie, akčnosť

Fázy dramatického diela:
- expozícia – úvodná časť, zoznámenie sa s prostredím a postavami
- kolízia – zápletka
- kríza – konflikt medzi hl. postavami, vyvrcholenie
- peripetia – nečakaný dejový obrat
- katastrofa – riešenie konfliktu, rozuzlenie

Žánre: veselohra, tragédia, opera, komédia ...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029