Humanizmus a renesancia (slovenský)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 498 slov
Počet zobrazení: 7 619
Tlačení: 482
Uložení: 531
Humanizmus a renesancia (slovenský)

Charakteristika doby
-  Turecké vpády
-  Presadzovanie reformácie
-  Proti habsburské povstania
-  Strediskom umeleckého hnutia bol dvor Mateja Korvína, podporoval vzdelanie a založil univerzitu – Akadémie Istropolitana
-  Napodobňovanie antickej literatúry
-  Písali sa príležitostné básne k sviatkom, výročiam, oslavujú úspechy, vyjadrujú sústrasť pri úmrtí
-  V humanizme sa už rodí zmysel pre konkrétnu individualitu
-  Čeština s latinčinou sa na našom území používala ako úradný jazyk a evanjelici si ju zvolili za liturgický jazyk

MARTIN RÁKOVSKÝ

Knižka o spoločenských vrstvách v štáte a pučinách prevratov – zaoberá v nej predstavy o zložení spoločnosti. Vyzdvihuje prácu roľníkov, remeselníkov a obchodníkov. Za príčiny rozpadu štátu uvádza bezbožnosť, neschopnosť panovníka a krutovládu. Svetská vrchnosť by sa mala riadiť podľa kresťanských humanistických zásad. Podáva vzor spravodlivého panovníka. Čo sa týka bohatstva hovorí, že najvýhodnejšie je nebyť ani veľmi bohatý ani veľmi chudobný.

JAKUB JAKOBEUS
Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa – Zaoberá sa v nej úctou k slovenskému národu kde matka Slovákov plače nad osudom svojim i svojich detí. Rozpráva Kristovi o pohromách, vojnách, tureckých vpádoch, ktoré ohrozujú jej potomstvo.

ODBORNÁ PRÓZA
JAN JESENIUS – Lekár, ktorý v roku 1621 previedol prvú verejnú pitvu.
VAVRINEC BENEDIKT Z NEDOŽIEN – Napísal prvú systematickú gramatiku češtiny.
 
Slovenská renesančná poézia
-  Zahŕňala historické piesne, ľúbostnú a duchovnú poéziu
-  Mená ich skladateľov väčšinou nepoznáme
-  Boli to rechtori, zemania, študenti, kňazi a vojaci
-  Tradovali sa ústne a zachovali sa v odpisoch
-  Obsahovali informácie o bojoch
-  Sú písané veršovanou epikou a zobrazujú proti tureckú a proti habsburskú tematiku
 
Historické piesne – Pieseň o zámku Muráňskom
Pieseň o zámku Sigeťském
  O Modrom kameni
Devíne o Zvolene  (zachytil ich Martin Bošňák)

ŠTEFAN KOMODICKÝ
O jágru
Ľúbostná lyrika
Šiladi a Hadmaži – Je najznámejšou romancou. Sultánova dcéra vyslobodí šľachticov Šiládiho a Hadmažiho z tureckého väzenia a utečie spolu s nimi. Obaja majú kladné vlastnosti, ale v súboji o Sultánovú dcéru vyjde najavo Hamadmažiho vina, že má doma manželku a preto nemôže ponúknuť dievčine manželstvo.
Duchovná lyrika
-  Pridržiavala s náboženskej tematiky, ale nemohla sa vyhnúť ani spracovaniu osobnej a spoločenskej problematiky
JÁN SILVÁN - Písne nové na sedm žalmu kajícich a jiné žalmy
ELIAŠ LÁNI
DANIEL PRIBIŠ
JURAJ TRANOVSKÝ – Chitara sanchtorum – Zahrnul do nej veľa českých piesní, preklady z nemčiny, hlavne Lutherove testy, menej zaradil slovenských piesní

Dráma
PAVEL KYRMEZER

Komédia česká o bohatci a lazarovi –
Spracúva biblický príbeh o nadutom boháčovi, ktorý nechce zmieniť biedu chudobného Lazara ani omrvinkami zo svojho blahobytného stola. Preto ho smrť prekvapí počas hodovania a čerti ho odvlečú do pekla, biedneho Lazára odnesú anjeli do neba.
Komédia nová o vdove – Hra poukazuje na spoločenskú priepasť medzi boháčmi a chudobou. Na pozadí biblickej udalosti odsudzuje chamtivého kupca, ktorý vymáha dlh od chudobnej vdovy. Vdove pomôže prorok, ktorý jej rozmnoží olej a ona ho za predaj utrží peniaze na vyplatenie dlhu.

JURAJ TESAK MOŠOVSKÝ
Ruth – Hra spracúva biblický príbeh o statočnej neveste, ktorá sa obetavo stará o svoju svokru.

Historické piesne

-  Historické piesne a povesti z 15. storočia sa viazali na postavu Mateja Korvína
-  Zo 16. a 17. Storočia sú späté s utrpením ľudí za tureckej krutovlády
-  Regrúcke a vojenské piesne z konca 16. A zo 17. Storočia hovoria o zverbovaných mládencoch, ktorý sa na vojnu prihlásili dobrovoľne alebo ich lapili a žialia za svojou milou a rodičmi
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015