Dušan Dušek

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 16.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 327 slov
Počet zobrazení: 53 960
Tlačení: 1 476
Uložení: 1 491

Dušan Dušek

prof. Dušan Dušek (* 4. január 1946, Gbelce) je slovenský básnik, prozaik, filmový scenárista, autorrozhlasových hier a literatúry pre deti a mládež, pedagóg a redaktor.

Životopis

Narodil sa v rodine lesného robotníka a vzdelanie získaval v Piešťanoch a Bratislave, kde vyštudoval geológiu a chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.

Pracoval ako redaktor v časopisoch Smena, Tip, Kamarát a Slovenské pohľady. Od roku 1979 sa profesionálne venuje literárnej tvorbe a v súčasnosti vyučuje v Ateliéri scenáristickej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave.

Tvorba

Svoje prvé literárne diela publikoval od roku 1964 v časopisoch (Mladá tvorba, Slovenské pohľady, Romboid, Kamarát, Slniečko a i.). 

Knižný debut mu vyšiel v roku 1972. Venuje sa písaniu literatúry pre dospelých, písaniu poviedok, ale i pre deti a mládež.

V dielach sa vracia k témam detstva, domova, dediny, príbuzenských či medziľudských vzťahov, často využíva motív smrti, ktorú považuje za súčasť života, ale tiež erotiky a dospievania.

Popri samotnom deji sa venuje množstvu detailov, ktoré sa neustále opakujú a prelínajú, preniká pod povrch vzťahov, situácií a problémov, ktoré nerieši, len evokuje. Svoj postoj naznačuje využitím nečakaného uhľa pohľadu, ktorý sa často mení a prechádza až do neskutočna a fantázie.

Diela

Tvorba pre dospelých:
Strecha domu, Poloha pri srdci, Náprstok, Milostný čas, Kufor na sny...
Tvorba pre deti:
Oči a zrak, Pištáčik, Daidalos a Ikaros, Srdcovky, Dvere do kľúčovej dierky...
Dráma:
Ružové sny, Ja milujem ty miluješ, Sojky v hlave, Muchy v zime...

Kufor na sny

-je to súbor tridsiatich troch poviedok
-krátke, prirodzené, spontánne a na prvý pohľad jednoduché
-názov zbierky: vyvoláva myšlienky na cestovanie alebo predstavu miesta na odkladanie snov, myšlienok a pocitov
-každodennosť je vykreslená jedinečným spôsobom hlavne vďaka množstvu nápaditých detailov
-stretávame sa s istou formou vnútorného monológu - prúdom vedomia
-autor sa snaží zobraziť myslenie človeka a myšlienky v čase ich zrodu, asociačný  princíp (niektoré poviedky tak nemajú v popredí hlavnú postavu či dejovú líniu, ale jazyk a autorskú perspektívu)

Poviedka: PES 

Ide o nesujetovú miniatúrnu poviedku, kde hlavná postava je sused rozprávača a jeho pes Ukulele. 

Rozprávač je rovnako ako aj v iných Dušekových poviedkach v prvej osobe singuláru - čiže ja-rozprávanie.

Jazykový štýl -vtipná štylizácia s nečakanými zvratmi.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013