Miroslav Válek

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 405 slov
Počet zobrazení: 25 444
Tlačení: 1 294
Uložení: 1 198

Miroslav Válek

Miroslav Válek (* 17. júl 1927, Trnava – † 27. január 1991, Bratislava) bol slovenský básnik, publicista,prekladateľ, kultúrny organizátor, politik, významný reprezentant modernej slovenskej poézie a autor literatúry pre deti a mládež. 

Životopis

Narodil sa 17.7.1927 v úradníckej rodine v Trnave, kde absolvoval i základnú školu a roku 1939 pokračoval v štúdiu na miestnom biskupskom gymnáziu, odkiaľ v kvinte prešiel na obchodnú akadémiu, kde roku 1947 zmaturoval. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole obchodnej v Bratislave (1947 – 1949), štúdium však nedokončil zo zdravotných dôvodov (tuberkulóza).

Pracoval ako redaktor vo viacerých časopisoch : Slovenský roľník, Týždeň, Družstevný obzor, vo vydavateľstve Mladé letá a v časopise Mladá tvorba od roku 1957, neskôr tu pôsobil ako šéfredaktor (1963 – 1966). V rokoch 1966 – 67 pôsobil v časopise Romboid, ktorý viedol a zároveň zastával funkciu tajomníka Zväzu slovenských spisovateľov. Zomrel 27.1.1991 v Bratislave.

Tvorba

Miroslav Válek publikoval svoje prvotiny už v rokoch 1942 – 1948, a to prevažne v katolícky orientovaných periodikách (Plameň, Rozvoj, Rozhľady, Jas, Nová práca). Tieto básne publikoval ešte pred svojím debutom Dotyky a výber z nich vyšiel knižne až v roku 1971 ako rozšírené vydanie Dotykov pod názvom Zápalky. Podľa J. Zambora v nich : Básnik exponuje situácie citovej nenaplnenosti.“

 Pre počiatočné obdobie Válkovej tvorby je príznačné využívanie sylabotonického veršového systému, kým voľný verš sa uňho presadzuje až v druhej polovici 50. rokov. V roku 1951 však u Válka nastáva obdobie 5 rokov odmlčania, nepublikuje, vracia sa až roku 1956, po určitom uvoľnení politickej situácie. V Mladej tvorbe vyšla jeho báseň Lynčovaný, zobrazujúca lynčovanie černochov v Amerike, metaforicky však pomenúva životný pocit lyrického.

-originálne metafory
-voľný verš
-premyslená konštrukcia
-zvukové hry

Diela

Básnické zbierky:
Dotyky-debut, Príťažlivosť, Nepokoj, Milovanie v husej koži – 4 knihy nepokoja
Slovo, Z vody, Domov sú ruky na ktorých smieš plakať,

Pre deti a mládež:
Kúzla pod stolom, Kde žjú vtáčky, Do tramtárie...
 
Jesenná láska
Téma:
Text tejto básne hovorí o láske chlapca a dievčaťa, ktorá vznikla v lete ( tak ako väčšina lások) a časom ako leto končí ich láska čoraz viac slabne až sa dievča s chlapcom na jeseň rozíde.
Túto báseň naspieval aj slovenský spevák Miroslav Žbirka

Domov sú ruky na ktorých smieš plakať
-spomína obdobie 2.sv. vojny keď mal 13 rokov
-rozpráva o svojej prvej láske Helene Daňkovej ktorú viedli do koncentrančného táboru a on s tým nemohol nič robiť
-zachytáva protest proti vojne a fašizmu

Milovanie v husej koži
-zachytáva tragické životné pocity
-konštatuje otrasné ale pravdivé životné fakty
-poukazujú na pozitíva aj negat´va

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.204