P.O. Hviezdoslav – lyrika

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 540 slov
Počet zobrazení: 10 853
Tlačení: 581
Uložení: 624
P.O. Hviezdoslav – lyrika

Pavol Országh – Hviezdoslav /1849 – 1921/– predstaviteľ realizmu

Narodil sa vo Vyšnom Kubíne v zemianskej rodine. Študoval na maďarskom gymnáziu v Miškolci, nemeckom gymnáziu v Kežmarku, právo v Prešove. Tu založil študentský literárny spolok KOLO a spolu s Kolomanom Banšellom pripravil almanach Napred. Po štúdiách pôsobil ako advokát v Dolnom Kubíne, v Námestove – tu prežil 20 rokov a vytvoril svoje najväčšie diela. Na sklonku života sa opäť vracia do Dolného Kubína.   Tvorba: písal lyriku, epiku a veršovanú drámu. Lyrika: Už ako študent v Kežmarku r. 1868 vydal 1. básnickú zbierku

Básnické prviesenky Jozefa Zbranského. Vyjadril v nej lásku k rodnému kraju, k slovenskému národu, k jeho reči a krásnej prírode. R.1875 si zvolil pseudonym Hviezdoslav, lebo túžil vo svojej poézii objať celý vesmír od Zeme až po hviezdy. Napísal 8 básnických cyklov:  Sonety, Letorosty, Žalmy a hymny, Prechádzky jarom, Prechádzky letom, Stesky, Dozvuky, Krvavé sonety. 

Sonety:
21 básní. Básnik v sebe pociťuje rozpor medzi snom a skutočnosťou. Dobre poznal reálny svet a našiel v ňom veľa zlého. Preto sa spočiatku snažil pomocou poézie uniknúť  „z tohto údolia bied a náreku“. Čoskoro však spoznáva, že pred skutočnosťou nemožno ujsť. Základom jeho tvorby sa stáva boj so zlobou a neprávosťou. Celým dielo sa tiahne idea krásy, lásky a dobra.

Letorosty: Začínajú básňou Dávam z úprimnosti duše, v ktorej básnik vyjadril svoju životnú filozofiu: „Čo dávam, dávam z úprimnosti duše. Raz myšlienky kvet a zas teplý cit. Mne odporným, čo prírode sa prieči, len pravdy si ctím prostý obličaj.“ Majú tri časti:1. časť kritizuje medziľudské vzťahy v buržoáznej spoločnosti. 2. časť je poznačená osobným smútkom básnika /zomreli mu rodičia a brat/.  So smrťou najbližších sa vyrovnáva v sérii básní Čierny rok. S motívom smrti úzko súvisí básnikovo hľadanie zmyslu života. Nachádza ho v tvorivej práci, ktorá je základom ľudskej existencie. 3. časť – básnik kritizuje vykorisťovateľskú morálku vládnucich spoločenských vrstiev: K vám, urodzeným veľkomožným, Ustaň, braček, s hromadením mania, Ó, prečo nie som víchrom – chce mať silu vetra, aby mohol zničiť tých, ktorí žijú z práce a mozoľov ľudu.V básni Mňa kedys´zvádzal svet si pripomína situáciu, keď sa v mladosti takmer odnárodnil. Zároveň vyjadruje svoj vrúcny vzťah k rodnej reči a ospevuje jej krásy. Báseň Ó, mládež  naša, tys´ držiteľkou rána venoval Hviezdoslav mládeži. Mládež je podľa neho zárukou šťastnej budúcnosti slovenského národa.Letorosty uzatvára spomienkovými básňami na matku – Priadka, na otca – Roľník.

Žalmy a hymny
:
Básnik oslávil tisícročie príchodu Konštantína a Metoda na VM. Zároveň vyjadril žiaľ nad osudom Slovákov po jej rozpade. Verí však v konečné víťazstvo spravodlivosti a slobody.

Prechádzky jarom: básnik opisuje svoje dojmy z krásnej hornooravskej prírody pod Babou horou. Príroda ho osviežuje a uzdravuje. V nej sa zbližuje i s oravským roľníkom. Uvažuje o biednom postavení nášho ľudu. 

Prechádzky letom
:
Básnik sa zamýšľa nad významom roľníkovej práce – Zvážajú z poľa.  Stesky: Básnik žiali nad trpiacim ľudom, vyzýva mládež, aby držala s ľudom, aby mu pomáhala- K ľudu, k ľudu, mládež moja.  Dozvuky:  Básnik sa zamýšľa nad vlastnou tvorbou – Keď obzriem sa svojom po živote. Žiali nad ubúdaním tvorivých síl, lúči sa so životom – Tu, rodný domku milý, u tvojich stojím vrát. 

Krvavé sonety:
tematika 1. svetovej vojny. Básnik zobrazil hrôzy vojny a jej ničivé dôsledky pre ľudstvo. Kladie si otázky, kto je za tieto hrôzy zodpovedný. Nenachádza jasnú odpoveď, ale tuší, že je to egoizmus jednotlivcov, skupín, národov, túžba po bohatstve a moci. Trápi ho osud ľudstva, vyjadruje túžbu po mieri – Ó, vráť sa skoro, mieru milený !
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Literatúra - maturitné témyOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031