Charakterizovať život človeka v stredovekej svetovej literatúre, znaky stredovekej literatúry

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 08.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 723 slov
Počet zobrazení: 7 612
Tlačení: 543
Uložení: 563
- po páde Ríma sa prerušil vývoj antickej literatúry, na Východe pokračovala tradícia ázijských kultúr

A. Arabská literatúra
- vychádza z princípov islamu, rozvíjala sa na Arabskom polostrove cca od 7.storočia n.l.
§ Korán – základný text islamu, arabskej a islamskej kultúry. Zachytáva zjavenie proroka Mohameda, kódex moslimského života, základ islamského práva.
§ Tisíc a jedna noc – ľudové rozprávanie indického, perzského a arabského pôvodu. O princeznej Šeherezáde, námorníkovi Sindibádovi, o bagdadských kalifoch, beduínoch a pod.

Situácia v Európe - obdobie vojen, epidémii moru, krížových výprav, kolonizácie
- základnou ideológiou je kresťanstvo, výhradné postavenie cirkvi, ktorá podporovala hierarchizáciu spoločnosti (duchovenstvo, páni, poddaní)
- vzdelanosť (školy a knižnice) sa sústreďovala ku kláštorom
- umenie zobrazovalo náboženskú tematiku, obdiv k cirkevným hodnotám
- človek je súčasťou vyššieho poriadku, nemá právo zasahovať do vôle Boha
- častá askéza – odmietanie hmotných statkov a telesných pôžitkov
- základné princípy kresťanstva: viera v jediného Boha, uznanie života smrti a zmŕtvychvstania Ježiša, život v mieri a pokore, rovnosť pred bohom, dodržiavanie Desatora božích prikázaní

Znaky stredovekej literatúry
- námety: z Biblie alebo z antiky, ovplyvnenie kresťanstvom (ora et labora – modli sa a pracuj)
- hrdina: svätec alebo mučeník, často idealizovaný, rytier alebo kráľ
- cieľ: poučovať, vychovávať, umelecká stránka potláčaná
- podstatná je forma, autor anonymný
- používanie alegórie, ustálených symbolov (3, 7, 9, baránok, holubica)
- imitácia ako postup pri písaní – napodbňovanie Biblie, citácie, preberanie tém aj štylistiky, parafrázovanie Biblie (témy sa často stávali topickými – ošúchanými, zaužívanými)
- písalo sa jazykmi uznávanými cirkvou – latinsky, grécky, starosloviensky
- literatúra sa širila hlasným prednesom (čítať vedeli len duchovné stavy) za sprievodu strunového hudobného nástroja, putovní trubadúri (minnesängri, igrici), profesionánli prednášači, básnici, skladatelia a speváci
- 2 základné prúdy:
- duchovná literatúra
duchovná lyrika (motlidby, piesne, žalmy)
duchovná epika (legendy)
duchovná dráma (biblické hry)
- svetská literatúra
svetská lyrika (dvorská, ľúbostná)
svetská epika (hrdinské a rytierske eposy, cestopisy, kalendáre, kroniky)
svetská dráma (frašky)

B. Francúzska literatúra
- typickám žánrom bol chanson de geste (hrdinská báseň) – hrdinský epos, spievaný trubadúrmi, neskôr uchované v písanej forme
§ Pieseň o Rolandovi – opisuje obdobie vládnutia Karola Veľkého, ktorý viedol križiacke výpravy proti pohanom. Rytier Roland padol do pasce, hrdinsky bojoval proti presila, chcel rozbit meč Durandal o skalu, aby sa nedostal do rúk nepriateľom. Karol mu prišiel na pomoc neskoro a aj keď v boji zvíťazil, padli jeho najlepší rytieri. Kontrast vernosti a zrady, kresťanstva a pohanov. Ospevuje rytierske cnosti (statočnosť, česť, oddanosť), láska k žene nepodstatná.
§ Alexandreida – zachytáva námet o Alexandrovi Veľkom
§ Tristan a Izolda – spracovanie keltskej povesti o láske, ktorá je silnejšia než česť, život a smrť. Tristan má pre svojho strýka kráľa Marka priviesť Izoldu, po vypití čarovného nápoja lásky sa do seba zamilujú. Ich príbeh sa končí tragicky.

C. Španielska literatúra
§ Pieseň o Cidovi – hrdinský epos o hrdinovi menom Rodrigo Ruy Diaz de Vivar, nazývaný Cid el Campeador (Pán rozdávajúci rany). Cid je po falošnom obvinení vyhnaní kráľom, vyznamenal sa v boji a po slávnom návrate pomstil zneuctenie svojich dcér. Ideál kresťanského rytiera, ktorý bojuje za vieru, je verný kráľovi, vzorný manžel a otec.

D. Anglická literatúra
§ Beowulf – staroanglický epos, vznikol na základe germánskych povestí. Gótsky princ Beowulf prichádza na pomoc dánskemu kráľovi, zabije netvora Grendela a tak oslobodí Dánov. Po rokoch krajinu napadne ohnivý drak, starý Beowulf a jeho nástupca Wiglaf ho zabijú, ale Beowulf zomiera.

E. Nemecká literatúra
§ Pieseň o Niebelungoch – veršovaný hrdinský epos o kráľovičovi Siegfriedovi, ktorý získa obrovský poklad Niebelungov (mytologické bytosti, trpaslíci, žijú pod zemou a strážia poklad). Siegfrieda zradia a zabijú. Jeho manželka Kriemhilda ho chce pomstiť, preto sa vydá za Atilu (vodcu Hunov). Neskôr Kriemhilda tiež zomiera. Téma hrdinstva, lásky, zrady a krutosti.

F. Ruská literatúra
- najčastejším útvarom boli „byliny“ – epické piesne o historických udalostiach v Rusku, hrdinovia sú silní a oddaní bohatieri.
§ Slovo o pluku Igorovom – epos opisuje neúspešné tiahnutie kniežaťa Igora proti kočovníkom. Igor je zajatý, jeho žena ho oplakáva, ale nakoniec ujde. V závere myšlienka zjednotenia krajiny.

G. Česká literatúra
- mala centrum v Sázavskom kláštore
§ Kosmas – prvý kronikár, zakladateľ českého dejepisectva. Kronika Česká (Chronica Boemorum) napriek niektorým historickým nepresnostiam zobrazuje české dejiny od vybájených čias do 12.storočia
§ Dalimilova kronika – anonymná, zachytáva české dejiny od najstarších čias
§ Ján Hus – písal po česky a latinsky, bol upálený. O pravopise českém navrhuje zjednodušenie českého jazyka. Knižky o svatokupectví je ostrá kritika cirkvi, vyberania poplatkov za náboženské úkony.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Charakterizovať život človeka v stredovekej svetovej literatúre, znaky stredovekej literatúry

Pridať nový komentár Celá diskusia (1) »


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018