Komédia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 323 slov
Počet zobrazení: 6 342
Tlačení: 438
Uložení: 462
KOMÉDIA
- z gréckeho slova komodia; komos = veselý sprievod
oide = spev, pieseň
- je spolu s tragédiou základný dramatický žáner
- podstatou je komickosť so zámerom vyvolať u diváka smiech
- komickosť môže mať rôzne podoby: komické je, keď laik presviedča odborníka o niečom, v čom sa
  nevyzná; keď opitý človek vysvetľuje, že si vôbec nevypil
- podľa toho, či prameňom komickosti je charakter postáv alebo grotesknosť situácie, hovorí sa
  o charakterovej, resp. situačnej komédii
 
- komickosť ako estetická kategória sa môže zakladať na istých protikladoch:
  1. Podstatou komickosti môže byť protiklad medzi úsilím a cieľom tohto úsilia. Komická postava
  chce byť inou, vznešenejšou, múdrejšou, krajšou, mladšou, akou je v skutočnosti.
 
  2. Istý jav je iba vtedy komický, keď je podmienený smiešnymi vlastnosťami postavy (postava je
  pijanom, skupáňom, klebetníkom, chválenkárom a pod.). Táto vlastnosť je príčinou komickosti
  (príkladom môže byť Moliérova komédia Lakomec). Telesná chyba nemôže byť príčinou
  komickosti, lebo človek za ňu nemôže.
 
  3. Hlavnou postavou komédie nemôže byť človek tragický či výnimočný. Keď sa nejaká udalosť
  či príhoda stáva nebezpečnou, prestáva pôsobiť komicky. Človek, ktorý spadne do blata,
  môže vyvolať smiech prizerajúcich, no ak si pritom zlomí nohu, prestáva komickosť situácie.
 
  4. Aj komédia predpokladá boj, konflikt. Komický človek sa postaví proti niečomu, ale jeho
  smiešny boj sa končí neúspechom, jeho trestom je zosmiešnenie.
 
- komédia vznikla v antickom Grécku
- jej prvým významným autorom bol Aristoteles
- vo Francúzsku Moliérove komédie predstavujú vrchol klasicizmu v dráme
- v jeho komédiách a v hrách C. Goldoniho dosiahla komédia vrchol
- v 19. a 20. stor. prežíval tento žáner renesanciu, ale už v novej obmene (N. V. Gogoľ, O. Wilde, B. Shaw)
- v slovenskej literatúre má komédia významné postavenie, k jej predstaviteľom patria najmä
  J. Chalupka, J. Záborský, J. Palárik.
 
- satirická komédia je špecifickým podžánrom
- prelínajú sa tu  komediálne prvky so satirickými (príkladom je Moliérov Tartuffe alebo Gogoľov Revízor)
- menšie komické scény sa označujú ako skeče, prípadne minikomédie
- za skeče sa pokladajú aj dramatické texty M. Lasicu a J. Satinského.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Literatúra teóriaOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015