Absurdná dráma

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 240 slov
Počet zobrazení: 5 930
Tlačení: 317
Uložení: 314
ABSURDNÁ DRÁMA
 -lat. absurdus= nezmyselný
- jej vývoj začal približne v polovici dvadsiateho storočia
- je to špecifický druh dramatickej  tvorby
  - počiatky má vo francúzskej a americkej literatúre
- postupne sa rozšírila do mnohých krajín po celom svete v strednej Európe sa tento smer najviac ujal
  v Poľsku
- spoločným  princípom každej absurdnej drámy je narušenie logických súvislostí
- autori sa snažia čo najvýraznejšie zobraziť pocit absurdity – nezmyselnosti sveta
- človek má pocit, že žije v nepriateľskom svete, v ktorom prestáva byť osobnosťou, nedokáže
  komunikovať s ľuďmi, má pocit, že nič nemá zmysel, že je všetko akoby bezhlavé a bez zmyslu
- v hrách chýba dej
- nemajú rozuzlenie, teda jasný záver
- postava nie je pomenovaná, nie je charakterizovaná, vieme o nej len veľmi málo
- nevieme o postave kam ide, čo je jej cieľom
- postavy sa cítia osamelo, bez možnosti a snahy svoju situáciu zmeniť
- majú pocit, že svet okolo nich je len jeden veľký chaos
- aj jazyk v hrách je veľmi chaotický, často jedna replika nenadväzuje na druhú, textu akoby
  nerozumieme
- dialógy sú dlhé a naznačujú neschopnosť postáv komunikovať a dospieť napr. k nejakému riešeniu
- dialóg je ináč živý, postavy si skáču do reči, ale nedáva zmysel
- výpovede sa často opakujú, sú úplne rovnaké, čím sa u divákov zvyšuje pocit beznádeje a chodenia
  v kruhu
- scény sú bez kulís, dej bez akcie – to naznačuje monotónnosť života
- u nás absurdná dráma podnietila vznik svojrázneho humoru M.Lasicu a J.Satinského, kt. sa stali
  predstaviteľmi smiechovej kultúry popierajúcej zaužívané formy a spôsoby humoru
- predstavitelia: Ionesco(Stoličky), Beckett (Čakanie na Godota)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9.7)

Literatúra teóriaZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033