Typy postáv

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 219 slov
Počet zobrazení: 18 891
Tlačení: 860
Uložení: 862
Typy postáv
Pásmo postáv
realizuje sa cez : dialógy
     vnútorné monológy
Dialógy
- rozhovor dvoch alebo viacerých postáv
- prehovor jednej postavy sa nazýva replika
- v texte sa dialógy zapisujú priamou rečou
Vnútorné monológy
- realizujú sa nevlastnou priamou rečou alebo polopriamou rečou
- daná postava pomocou nich vyjadruje svoje vnútorné pocity, myšlienky, prežívanie
 
Postavy v literárnom diele:
- v epickom a dramatickom diele musí autor  vytvoriť postavy, aby cez ne mohol stvárniť rôzne životné
  situácie
- charakterom sa označuje súhrn povahových čŕt/vlastností, ktoré určujú správanie a konanie tej či onej
  postavy
- hrdinom sa nazýva postava, ktorá zobrazuje predovšetkým kladné ľudské vlastnosti
- rozoznávame 2 základné spôsoby zovšeobecňovania/vytvárania postáv:
IDEALIZÁCIA- autor pomocou nej zovšeobecňuje výnimočnú vlastnosť človeka, ktorú podáva
ako vzor, ideál (hrdinstva, odvahy, vlastenectva- Jánošík, nespravodlivosti, mravnej čistoty- Panna Mária)
- diela: Smrť Jánošiková (J.Botto), Detvan (Sládkovič), Antigona = ideál čistoty, spravodlivosti (Sofokles), Bedári (V. Hugo), William Tell
 
TYPIZÁCIA- vytváranie individuálneho človeka, jeho duševných a telesných vlastností
  - vyžaduje si aj individualizáciu prostredia, ktoré obklopuje postavu, pričom
  zámerom autora je vytvoriť typický obraz o človeku s typickým charakterom
  - diela: Otec Goriot, Jozef Mak, Keď báčik z Chochoľova umrie
 
Konflikt
- medzi postavami sú časté konflikty
- rozpor medzi jednotlivými postavami
- môže byť:
1. konflikt postavy s inou postavou
2. konflikt postavy so spoločnosťou – spoločenský
3. konflikt postavy so sebou – individuálny, osobný
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.7)

Literatúra teóriaZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022