Sylabický veršový systém

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 26.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 125 slov
Počet zobrazení: 22 478
Tlačení: 1 190
Uložení: 1 165

Sylabický veršový systém

- z grec. sylabe = slabika
- verš založený na rovnakom počte slabík vo verši
- na vytváraní rytmu sa zúčastňujú:

rovnaký počet slabík vo verši
združený rým
intonačná prestávka
rytmicko-syntaktický paralelizmus

 - najviac sa rozšíril v umeleckej poézii v období romantizmu, keď autori čerpali podnety z ľudovej slovesnosti, v ktorej bol vždy jediným veršovým systémom

- na najfrekventovanejšie typy veršov sa pokladajú:

osemslabičníky
dvanásťslabičníky = Alexandrín - ma síce cudzí pôvod, ale plne zapadol do slovenského veršového systému a pre básne so závažnou spoločenskou tématikou vyhovoval lepšie ako kratšie veršové formy

- písal ním Botto (Smrť Jánošíková)
 
- sylabický veršový systém však využíval aj verš s dlhším rozsahom

- trinásťslabičník používal S. Chalupka ( Mor Ho!)

štrnásťslabičník J.Kráľ (Jarná pieseň)
 
- básnici vo svojich dielach využívali štylistické figúry:

1. zvukové (anafora..)
2. rečnícke (rečnícka otázka..)
3. trópy (metafora..)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.029