Sylabotonický verš

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 220 slov
Počet zobrazení: 31 015
Tlačení: 1 042
Uložení: 1 112
Sylabotonický verš
- z grec. sylabe =  slabika
tonos =  prízvuk
- veršový systém s ustáleným počtom slabík a rovnakým umiestnením prízvukov vo veršoch
- stopy tu podľa istých pravidiel tvoria prízvučné (X´) a neprízvučné (X) slabiky
- prízvučné slabiky vypĺňajú ťažkú dobu verša a neprízvučné slabiky ľahkú dobu verša
- v slovenskej verzológii sa rozlišujú tieto stopy:
v  jamb (XX´)
v  trochej (X´X)
v  daktyl (X´XX)
 
- obmedzené využitie väčšej variety vyplýva z osobitosti slovenského jazyka, ktorý má prízvuk na prvej
  slabike slova
- preto pri vytváraní rytmu hrá významnejšiu  úlohu rovnaký počet slabík ako prízvuk a zvyčajne ide iba o
  istú tendenciu uplatnenia jambického, trochejského alebo daktylského rytmu
- stopový charakter verša sa dá identifikovať predovšetkým podľa začiatku a konca verša, ale úplná
  pravidelnosť sa dodržiava len zriedkavo
- v sylabotonickom type verša veta obyčajne prechádza do ďalšieho verša (presah)
 
PRESAH
- nezhoda medzi rytmickým a vetným členením veršov
- uplatňuje sa hlave v sylabotonickom veršovom systéme
- jeho podstata spočíva v tom, že syntaktický celok prechádza (presahuje) z jedného verša do druhého,
  čím sa vytvára isté napätie medzi rytmickou  a syntaktickou organizáciou básnickej štruktúry
- presah je malou nepravidelnosťou, ktorá slúži na odautomatizovanie verša
- napríklad:
 
  S divými koňmi zamyslenia som dovial
  sem Krutý a príliš plavý
  Čelo som si krvou pomaľoval
  v lesoch vŕzgajúcej trávy
 
- významnú úlohu má presah vo voľnom verši, lebo slúži na narušenie tradície v poézii s viazaným
  rytmom, prípadne napomáha aj jej paródiu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013