Manažment organizácií, základné atribúty organizácii

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 478 slov
Počet zobrazení: 2 026
Tlačení: 163
Uložení: 182

6.  Manažment organizácií, základné atribúty organizácii.

Organizačný dizajn, dva hlavné prístupy k organizačnému dizajnu. Typy organizačných štruktúr. Výhody a nevýhody klasických pyramídových organizačných štruktúr.
 
Organizačný dizajn je tvorba organizačnej štruktúry tak, aby usporiadanie bolo čo najefektívnejšie a plne podriadené plneniu cieľov organizácie. Rozlišujeme mechanistický a organický prístup k organizačnému dizajnu.
 
Mechanistický prístup – predstavuje klasický prístup k tvorbe organizačnej štruktúry s vysokou mierou formalizácie a centralizácie. Uplatňujú sa dva typy organizačných štruktúr:
 
•  funkcionálna – vychádza z deľby práce a špecializácie. Je opodstatnená v stabilnom odvetví. Klasickým príkladom je výrobný podnik, delený na: oddelenie výroby, marketingu, finančné a oddelenie predaja.
 
•  diviozionálna - predstavuje vysokú flexibilitu a schopnosť prispôsobiť sa externému prostrediu. Každá organizačná jednotka je autonómnou súčasťou jedného celku, vlastní svoj manažment a riadiacu autoritu.
 
Organický prístup - je presným opakom mechanistického, predovšetkým v zmysle nízkej formalizácie a decentralizácie. Napĺňanie úloh nie je presne definované a je závislé na miere účasti jednotlivca na plnení organizačného cieľa. V súčasnosti identifikujeme 5 základných typov organizačných štruktúr:
 
•  Jednoduchá štruktúra – je plochý typ, vyznačuje sa nízkou formalizáciou a zároveň vysokou centralizáciou. Je vhodná pre malé podniky, kde majiteľ zároveň vykonáva ostávajúce manažérske funkcie.
 
•  Sieťová štruktúra – takáto forma umožňuje manažmentu podniku veľmi rýchlo odpovedať na nové technológie, či módne trendy.
•  Komisná štruktúra – je tvorená len na špecifické obdobie. Jej charakteristickou úlohou je spojiť dohromady širšiu škálu expertov z rôznych funkcionálnych línií.
 
Task force štruktúra – je vytváraná za cieľom naplnenia špecifických úloh s presne
 
stanovenými pravidlami, dosiahnutie cieľa vyžaduje zainteresovanie personálu z ostatných organizačných jednotiek.
•  Maticová štruktúra – implementuje produktovú a funkcionálnu štruktúru do komplexného celku. Nevýhodou je, manažéri veľkú časť pracovného času trávia koordinačnými stretnutiami. Táto štruktúra je považovaná za najprogresívnejší prístup k tvorbe organizačnej štruktúry, kladie najväčšie nároky na tréning a riadenie ľudských zdrojov.
 
Pyramídové organizačné štruktúry tvoria ich najpočetnejšie skupiny pracovníkov priamych vykonávateľov úloh organizácie. Podľa počtu stupňov riadenia a počtu podriadených
útvarov rozlišujeme dva základné typy organizačných štruktúr:

1)  široká a nízka má malú vertikálnu členitosť, malý počet stupňov riadenia, ale na jednotlivých stupňoch je veľa útvarov, pracovísk a pracovníkov podriadených jednému vedúcemu.
 
výhody:
•  menší riadiaci aparát
•  kratší informačný tok
•  deleguje sa právomoc, zodpovednosť za podriadených
•  zvýšenie pracovnej motivácie
 
nevýhody:
•  vzťahy sú formálnejšie
•  menšia deľba práce
 
•  ak sa prekročí určitá hranica poctu podriadených, vedúci nie je schopný účinné riadiť
 
2)  vysoká a štíhla má veľký počet stupňov riadenia a malý počet útvarov a malý počet podriadených jednému vedúcemu na jednotlivých stupňoch riadenia.
 
výhody:
•  deľba práce (väčšia)
•  lepšie riadenie (menej podriadených)
•  bezprostrednejšie vzťahy medzi podnikovými strediskami
 
nevýhody:
•  veľký riadiaci aparát = vysoké mzdové náklady
•  zdĺhavý informačný systém
•  prevláda písomná komunikácia
•  príliš detailné riadenie - vedúci zasahuje do práce podriadených
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018