Stratégia a strategické myslenie manažérov

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 718 slov
Počet zobrazení: 2 797
Tlačení: 129
Uložení: 139

19. Stratégia a strategické myslenie manažérov.

Stratégia a taktika v manažmente. Stratégia ako kritický faktor úspešnosti organizácie. Strategické myslenie. Stratégovia a vodcovia. Strategickí manažéri a ich postavenie v manažmente organizácií.
 
Firma musí mať stratégiu a musí si vedieť zvoliť správnu taktiku.
 
Stratégia je prejavom myslenia na budúcnosť, založená na schopnosti vedieť už dnes od čoho bude závisieť úspešnosť budúcnosti. Predvída aké pozície budú v budúcom prostredí rozhodovať o úspešnosti. Je niečo, čo by nás malo doviesť k splneniu cieľov. Určuje, do akej pozície sa chceme dostať.
 
Stratégia je tiež jasne vymedzená a definovaná predstava o zapojení aktivít (vnútorných jednotiek), ich rozmiestnení, o koordinovanom postupe podporovanom vhodným rozvrhovaním disponibilných zdrojov tak, aby sa naplnil vymedzený strategický zámer a cieľ. Rieši strategické problémy, týkajúce sa určitého vymedzeného celku, celostne a z nadhľadu. Z hierarchického pohľadu je vždy nadradená taktike. Je doménou vrcholových manažérov.
 
O stratégii sa začalo hovoriť už pradávno v súvislosti s vojnami a diplomaciou, až neskôr ako o súčasti manažmentu.
 
Taktika je orientovaná skôr na parciálne oblasti a úlohy smerujúce k podpore realizácie stratégie. Teda určuje postupy, ktorými je možné efektívne a účinne zaujať strategické pozície v súlade s vymedzenou stratégiou. Je doménou stredného manažmentu. Predstavuje zvolenú cestu (procesy), ktorá nás má doviesť zo súčasnej do strategickej pozície. Vytvára priestor pre rozohrávanie hier s protivníkom.
 

Stratégia ako kritický faktor úspešnosti organizácie

 
a)  stratégia – je dôležitejšia ako ďalšie dva faktory. Dnes množstvo manažérov pochybuje, či je vlastne stratégia najdôležitejší faktor. Pre stratégiu je dôležité robiť množstvo analýz. Stratégie časom zastarávajú. Ani v ročnom pláne si manažéri nevedia predstaviť ako daný ročný plán dopadne. Je dnes otázne, či stratégia áno, alebo nie, v čase globálnej hospodárskej krízy.
 
b)  operačné systémy to je druhý faktor, dávajú veľkú konkurenčnú výhodu.
 
c)  ľudské zdroje – sa stále zdokonaľujú, je to špecifický zdroj. Dokážu vytvoriť projekty, ktoré zároveň aj dokážu zrealizovať.
 
Strategické  myslenie  smeruje  do  budúcnosti,  ale  informácie  máme  iba
o

minulosti

a prítomnosti, vychádza zo všeobecných čŕt ľudského myslenia. Myslenietri fázy:

vnímanie, poznávanie, uvažovanie. V prípade strategického myslenia je celý proces cyklický.

Stratégovia a vodcovia

Perikles je vzorom klasickej podoby stratéga. Tvrdil, že „Stratég by mal vidieť to čo iní nevidia“. zdôrazňoval, že stratégovia sa nemajú sústreďovať iba na tvorbu vízií a stratégií, ale úspešnosť stratégie je závislá aj na schopnosti stratégov získať si podporu pre svoje myšlienky. Teda presvedčiť iných o účinnosti stratégie. Stratégia nevyžaduje iba myslenie, ale aj KONANIE.
 
Filip II.-Macedónsky a Alexander Veľký-Macedónsky – stratégovia vojny a diplomacie – vedeli využívať svoje silné stránky a vyhľadávali slabé miesta protivníkov.
 
Veľkí stratégovia Európy dvoch tisícročí Napoleon, Matka Tereza, Masaryk, Havel, Churchill.
 
Čínska vojenská stratégia je rozobratá v diele „Umenie vojny“ majstra Sun Tzu - na vojnu sa treba starostlivo pripravovať, detailne každý krok plánovať. Hovorí, že najvyššou formou víťazstva je stratégia (poraziť protivníka bez boja), druhou najvyššou formou víťazstva je poraziť protivníka spojenectvom (požičaním si sily od spojencov), ďalšou formou víťazstva je poraziť nepriateľa na otvorenom poli (možnosť útočiť i odísť z boja) a najhoršou formou je práve víťazstvo obliehaním múrov mesta (príliš nákladné).
 
Manažérske osobnosti Európy Henri Nestlé (firmu NESTLÉ založil v roku 1866 s myšlienkou zdravej výživy), Tomáš Baťa (dominujúca črta stratégie „sociálny rozmer“ –
 
Vízia: „s topánkami za 29 korún obuť pol republiky“ ho viedla k neustálemu zdokonaľovaniu uplatňovaného systému riadenia.), Friedrich Bayer (spoločnosť Bayer založil v roku 1863 – obchod s priemyselnými farbivami. Stratégia založená na mladých a nadaných ľuďoch)
 
Manažérske osobnosti Ameriky Henry Ford (priekopník nových metód v manažmente – zaviedol prúdovú hromadnú výrobu osobných automobilov, 8 hodinový pracovný čas a časovú mzdu 5 USD / deň.), Bill Gates, Roy Crock (McDonald’s).
 

Strategickí manažéri a ich postavenie v manažmente organizácie

Strategickí manažéri - každý kto chce byť úspešným manažérom musí používať strategické myslenie a uplatňovať ho stále (= NON STOP) a nie ho len „zapnúť“ keď je nejaký problém.
Je to o vzdávaní sa starých návykov. Je to proaktívny postoj manažéra, teda postoj provokujúci zmeny. Sila vplyvu manažéra závisí od osobných vlastností, manažérskych schopností a postavenia v organizácii.
 
Strategickí manažéri musia mať nadhľad, perspektívu, napĺňať svoje potreby cez potreby organizácie a chuť učiť sa, musia mať tiež vizionársky pohľad, celostný pohľad na organizáciu, variantnosť riešení, odvahu robiť zmeny.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.049