Strategické smerovanie organizácie

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 433 slov
Počet zobrazení: 2 264
Tlačení: 149
Uložení: 151

21. Strategické smerovanie organizácie.

Funkcia vízie a poslania pri tvorbe stratégie. Strategické ciele organizácie. Konfliktné a synergické ciele organizácie z pohľadu zainteresovaných skupín (stakeholders).
 
Vízia je obrazom o budúcnosti, naznačuje nám smer a pomáha nám orientovať sa v neznámom prostredí. Ukazuje nám akými môžeme byť. Krátkodobé vízie nám naznačujú ako bude vyzerať budúcnosť v kratšom časovom horizonte. Dlhodobé vízie nám naopak dávajú možnosť získať dlhodobejší predstih v myslení a konaní.
 
HENRY FORD – bol americký vynálezca a priemyselník, ktorý sa stal priekopníkom automobilového priemyslu. Fordovou víziou bolo vyrobiť „ľudový automobil“ pre široké masy obyvateľstva, ktoré si bude môcť dovoliť každý. Podarilo sa mu to aj vďaka montážnej linke, ktorú mala jeho automobilka ako prvá na svete.
 
TOMÁŠ BAŤA Víziu, ktorou sa preslávil možno odvodiť z myšlienky, ktorú prezentoval v súvislosti v 30-tych rokoch 20. storočia: „Na svete sa vyrába 900 mil. párov obuvi ročne, aj napriek tomu, že na svete žijú približne 2 miliardy ľudí. Ak uvažujeme iba o dvoch pároch obuvi na obyvateľa vidím, aký je rozdiel medzi potrebou a výrobou. A práve tento rozdiel je našou podnikateľskou príležitosťou.“
 
Poslanie – na rozdiel od vízie, ktorá hovorí o budúcnosti má svoje ťažisko v súčasnosti. Poslanie hovorí o tom „kto sme“ a čím sme“. Popisuje spoločnosť, dôvod a zmysel jej existencie. Vyjadruje jej zameranie na určité odvetvie v ktorom pôsobí a taktiež vymedzuje orientáciu na jej produkty, trhy, technológie, inovácie a kvalitu.
 
Strategické ciele (Strategic Objectives) je pojem označujúci najvyššie ciele organizácie či jednotlivca. Strategické ciele sú používané v rámci strategického riadenia. Správne nastavené strategické ciele nie sú zamerané len na jednu metriku pôsobenia organizácie (napríklad len na zisk, ale sú nastavené ako vyvážené (napr Balanced Scorecard). Strategické ciele v organizácii nadväzujú na jej poslanie a formulovanú víziu.
 
Praktické využitie strategických cieľov v organizácii: Strategické ciele organizácie sú kľúčové pre upresnenie jej vízie, ktorú konkretizujú a upresňujú. Strategické ciele organizácie definuje spravidla jej vlastník či najvyšší manažment (top management), ktorý je zároveň zodpovedný za ich dosiahnutie. Strategické ciele konkretizujú víziu a pomáhajú manažérom riadiť a motivovať pracovníkov na úrovni celej organizácie.
 
Vízia, poslanie a strategické ciele spolu úzko súvisia a z pohľadu stratégie určujú strategické smerovanie podniku. Ak strategický cieľ vnímame ako určitý míľnik na ceste k vízii, možno povedať, že stratégiu potom berieme ako cestu k naplneniu strategických cieľov.
 
Konfliktné ciele – zainteresované strany majú rôzne záujmy, ktoré sa snažia na úkor podniku napĺňať.
 
Synergické ciele zainteresované skupiny sa snažia svoje záujmy zosúladiť so záujmami organizácie. Synergicky formulované ciele umožňujú získať širšiu podporu pre stratégiu, ktorá smeruje k ich napĺňaniu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#top manazeri 21 storočia #Strategicke smerovanie #strategické ciele podniku #vízia, poslanie, ciele podniku #Balanced scorecard #poslanie

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.034