Informačné systémy

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 308 slov
Počet zobrazení: 2 532
Tlačení: 143
Uložení: 128

49.  Informačné systémy.

Vysvetlite, čo je kybernetický systém a čo informačný systém, zamerajte sa hlavne na rozdiel medzi kybernetickým a informačným systémom a ilustrujte to na príkladoch z podnikovej praxe.

1.  Kybernetický systém

Kybernetický systém je  dynamický systém rôznej fyzickej podstaty s jedným riadiacim a jedným, resp. viacerými riadenými prvkami, ktorého existencia závisí od výmeny informácií medzi prvkami systému a medzi systémom a jeho okolím prostredníctvom vstupov a výstupov. Nevyhnutná je spätná väzba v systéme.
 
Riadiaci prvok zabezpečuje pohyb informácií nevyhnutných pre činnosť systému. Riadiace príkazy sa dostávajú vo forme informácií cez kanál priamej väzby do riadených prvkov a výsledky pôsobenia riadiacich informácií sa prenášajú ako informácie o stave riadených prvkov prostredníctvom kanála spätnej väzby do riadiaceho prvku. Riadiaci prvok spracuje tieto informácie spoločne s vopred uloženými informáciami na nové riadiace informácie a cyklus sa opakuje. Vzťahy medzi prvkami kybernetického systému a jeho okolím majú vždy informačný charakter.
 
Kybernetický systém si môže udržať buď konštantný, vopred určený rovnovážny stav, alebo premenný rovnovážny stav.

2.  Informačný systém

Informačný systém – systém zberu, spracovania a vyhľadávania informácií potrebných na riadenie podniku:
 
•  Informačné zabezpečenie rozhodovacích procesov v podniku
 
•  Informácie o objektoch riadenia z rôznych pohľadov tak, aby na každej úrovni riadenia bol manažment pripravený efektívne rozhodovať
 
•  Rieši štatistické a prognostické úlohy, ako aj optimalizačné úlohy pri zostavovaní plánov
 
Čím je podnik väčší, tým je jeho IS rozsiahlejší.
 
Zložky IS: ľudia (užívatelia a IS špecialisti), hardvér (počítačové a telekomunikačné systémy a periférne zariadenia), softvér, dáta (databázy – organizované dáta a bázy poznatkov – fakty, pravidlá a prípadové príklady), siete (komunikačné médiá – káble a mikrovlnné a satelitné systémy), postupy a procesy.
 
Aktivity IS: vstup dát, prenos dát, spracovanie dát (pridávanie, porovnávanie, sortovanie, kategorizovanie, sumarizovanie, update), výstup dát, uloženie dát (polia, záznamy, súbory, databázy), kontrola systému (či spĺňa štandardy).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023