Rola informačných systémov v podniku

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 380 slov
Počet zobrazení: 2 846
Tlačení: 175
Uložení: 194

50. Rola informačných systémov v podniku.

Úloha informačného systému v podniku. Informačná podpora riadenia procesu. Stupne agregovaných informácií (príklad).
 
Úloha IS v podniku - jeho základnou úlohou je zabezpečiť dostatok relevantných, správnych a presných informácií v potrebných termínoch a v požadovanej forme na prípravu rozhodnutí.
Je to systém, ktorý pozostáva z ľudí, technických a programových prostriedkov na zabezpečenie zhromažďovania, prenosu, ukladania, výberu, spracovania, distribúcie a prezentácie informácií pre potrebu rozhodovania tak, aby riadiaci pracovníci mohli vykonávať svoje riadiace funkcie vo všetkých zložkách riadiaceho systému.
 
IS integrujú informácie z rôznych oddelení, a distribuujú ich tam, kde sú potrebné pre rozhodovanie. Pomáhajú zvyšovať efektivitu rozhodovacích procesov. Cieľom IS je zabezpečiť kvalitu a dostatok včasných informácií pre rozhodovací proces. Pomáhajú získať konkurenčnú výhodu, vytvárajú konkurenčnú pozíciu a stratégiu
 

3 základné role IS:

Automatizácia procesov - Informačný systém dokáže výrazne zvýšiť produktivitu predaja alebo výroby a podporuje kvalitu služieb zákazníkom. Firmy, ktoré používajú Informačné systémy, trávia oveľa menej času manuálnym zadávaním a sledovaním objednávok.
 
Systémy na podporu rozhodovania (DSS - Decision Support Systems) počítačové informačné systémy, ktoré poskytujú interaktívnu informačnú podporu manažérom počas rozhodovacieho procesu (nástroje, dáta a techniky na pomoc manažerom pri robení ad-hoc rozhodnutí, rozhodujúce sú požiadavky, nie vstupy, používajú analytické modely, špecializované databázy...)
 
Strategická rola IS - Strategický IS mení ciele, operácie, produkty, služby alebo vzťahy s prostredím v organizácii, aby pomohol získať organizácii konkurenčnú východu. IS je veľmi účinná zbraň a strategický zdroj voči konkurencii, pomáha zvýšiť produktivitu a efektívnosť.
 
Informačná podpora riadenia procesu
 
Informačný systém dokáže výrazne zvýšiť produktivitu predaja alebo výroby a podporuje kvalitu služieb zákazníkom napr. zjednodušením procesov prijímania objednávok a poskytovaním prehľadných informácií v priebehu celého realizačného procesu. Firmy, ktoré používajú IS, trávia oveľa menej času manuálnym zadávaním a sledovaním objednávok a majú tak väčší priestor na proaktívne riadenie iných aspektov svojho podnikania. Riadenie objednávok umožňuje napr. viackanálové prijímanie objednávok a konfigurovanie dynamických podnikových procesov na princípoch workflow.
 
Stupne agregovaných informácií (príklad)
 
Agregované informácie = štatistické informácie.

Podľa stupňa agregácie informácie:

•  prvotné (pôvodné) informácie – sú priamym odrazom objektívnej reality, väčšina vzniká meraním, pozorovaním. Vyznačujú sa veľkým rozsahom a sú typické pre najnižšiu úroveň organizácie.
 
•  druhotné (odvodené) informácie – ich podiel a význam vzrastá smerom k vyšším stupňom organizácie a majú veľký význam pre rozhodovanie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016