IS a konkurencieschopnosť podniku.

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 194 slov
Počet zobrazení: 1 835
Tlačení: 108
Uložení: 123

53.  IS a konkurencieschopnosť podniku.

Výhoda kvalitného informačného systému z hľadiska konkurencieschopnosti podniku.
 
Informačné systémy sú budované preto, aby zvýšili efektívnosť a ušetrili firme peniaze, dokonca môžu byť zdrojom konkurenčnej výhody. Spôsob akým sú systémy budované je veľmi dôležitý pre celkový výkon organizácie, hlavne dnes vo vysoko globalizovanom a informačne založenom prostredí. IS podporujú tak dennodenné operácie ako aj stratégiu organizácie.
 
Počítače, softwares, siete, vrátane internetu pomáhajú organizácii stať sa flexibilnejšími, eliminujú stupne manažmentu, oddeľujú prácu od miesta výkonu, pomáhajú v reštrukturalizácii pracovného toku. IS pomáhajú manažérom precíznejšie plánovať, prognózovať a monitorovať procesy. K maximalizácii výhod IT je potrebné veľmi dobre naplánovať celkovú architektúru IS v organizácii.
 

IS - pomáhajú získať konkurenčnú výhodu, vytvárajú konkurenčnú pozíciu a stratégiu:

•  zlepšenie biznis procesov - efektívnejšie, nižšie náklady, vyššia kvalita
 
•  biznis inovácie - vývoj nových produktov a služieb
 
•  zvyšuje bariéry vstupu na trh - potrebná technológia
 
•  silná strategická IT základňa
 
•  vývoj strategickej informačnej databázy - informácie o zákazníkoch, dodávateľoch a konkurentoch, demografické dáta a interné dáta
 
•  prelomenie bariér - geografických, časových, nákladových, štruktúrnych (napr. kredit karty)
 
•  zväčšuje dôveru zákazníkov a dodávateľov

•  nákladové vodcovstvo, diferenciácia produktov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#IS a konkurencieschopnosť podniku #Informačný systém podniku

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017