Manažment zmien a ICT/IS

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 246 slov
Počet zobrazení: 1 717
Tlačení: 122
Uložení: 132

55.  Manažment zmien a ICT/IS.

Vysvetlite, prečo je implementácia nového IS chápaná ako organizačná zmena?
 
Tvorba nového IS je forma plánovanej organizačnej zmeny, ktorá sa dotýka mnohých ľudí na rôznych úrovniach v organizácii. Pretože organizácie sú socio-technické jednotky, zmena v IS zahŕňa zmenu práce, manažmentu, procesov, štruktúry. Dôsledkom zavedenia nového IS by mala byť automatizácia práce, racionalizácia procedúr, business process redesign – reengineering. Reengineering má potenciu dramaticky zvýšiť produktivitu upravením toku práce a odstránením nadbytočných procesov.
 
Tak ako sa pri organizačnej zmene musí rozmraziť starý zabehnutý stav, tak isto sa pri implementácii nového IS mení pôvodný stav, čo je podobná situácia.
 
Je chápaná ako organizačná zmena lebo sa pri nej vyskytujú bariéry.
 
 

Prekonávanie bariér:

•  vzdelávanie a komunikácia so zamestnancami – pomôcť, aby videli a porozumeli logike zmeny
•  participácia na rozhodovaní
 
•  facilitácia a podpora – poskytovanie rád zamestnancom a terapia, tréning na nové zručnosti
 
•  vyjednávanie
 
•  manipulácia a spolupráca - snaha ovplyvňovať zamestnancov, aby akceptovali zmenu, podať informácie v správnom svetle
 
•  donútenie – priame zastrašovanie alebo vyvíjanie nátlaku na odporcov
 
 
Organizačná zmena je rozdiel medzi súčasným a budúcim želaným stavom
 
•  Organizačná zmena nie je iba zmenou organizačnej štruktúry
 
• Organizačná zmena je zmena informačných tokov, kompetencií a zodpovedností
 
•  Organizačná zmena je predovšetkým zmena správania sa jednotlivcov ako aj jednotlivých organizačných zložiek
 
Zaoberá sa:
 
•  Procesmi
•  Systémami
•  Organizačnou štruktúrou
•  Pracovnými popismi
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041