Systémy na podporu rozhodovania

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 288 slov
Počet zobrazení: 2 412
Tlačení: 142
Uložení: 145

56.  Systémy na podporu rozhodovania.

Uveďte príklady systémov na podporu rozhodovania (DSS), systémov na podporu skupinového rozhodovania (GDSS)a vysvetlite ich použitie vo firme.

Systémy na podporu rozhodovania Decision Support Systems – DSS

Systém na podporu rozhodovania je informačný systém na podporu rozhodovania, podporuje taktické a operatívneho riadenia, sú založené na využívaní optimalizačných a simulačných algoritmov. Pomáhajú svojim užívateľom – manažérom – pri realizácii riadiacich a rozhodovacích činností v podnikaní. Systémy poskytujú užívateľovi ponuky riešení. Nenahrádzajú rozhodovateľa, ich výsledkom nie je rozhodnutie, len dávajú rozhodovateľovi súbor variantov. Sú určené pre riešenie slabo štruktúrovaných alebo neštruktúrovaných problémov. Jedná sa o počítačovú podporu metód rozhodovacej analýzy a operačnej systémovej analýzy. Predpokladajú, že používatelia nedokonale poznajú svoje vlastné informačné potreby, čo je charakteristické pre riadiace systémy fungujúce v dynamickom, rýchlo sa meniacom ekonomickom prostredí.

Použitie DSS

Vyžaduje použitie interaktívneho analytického modelovacieho procesu - nevyžaduje preddefinované informácie, ale skôr skúmanie možných alternatív, manažéri nemusia
 
špecifikovať informačné požiadavky vopred, ale využijú DSS na nájdenie informácií, ktoré potrebujú k rozhodovaniu.
 

Group Decision Support Systems (GDSS)

Je v súčasnosti charakterizovaný ako prispôsobený pre skupinu spolupracujúcich ľudí, podporuje integrované myslenie a komplexné rozhodovanie. Účastníci používajú spoločný počítač alebo sieť, ktoré umožňujú spoluprácu.
 
Výhody:
1.  forma umožňuje účastníkom brainstorming a prispieva k riešeniu problémov bez hrozby nepriateľských reakcií, keďže systémy sú bežne vytvárané tak, aby umožnili anonymnú účasť
 
2.  aplikácia elektronických stretnutí umožňuje, aby sa stretnutia odohrávali na geograficky vzdialených miestach, a taktiež počas dlhšej doby
 
Nevýhody: od koordinátora elektronického stretnutia sa väčšinou vyžaduje, aby prispel svojou aktivitou počas stretnutia (expertný koordinátor je drahý a má ľudské nedostatky) – v súčasnosti je možné koordinátora nahradiť počítačovým programom „inteligentný agent“.
 
Príklady SW aplikácií GDSS Lotus (už pod hlavičkou IBM), VisionQuest
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Manažment – teória, metódy, aplikácie

Všetky práce z tejto sady (58) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020