10. Vedenie ľudí (Leadership) II.

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 07.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 259 slov
Počet zobrazení: 1 772
Tlačení: 98
Uložení: 114

10.  Vedenie ľudí (Leadership) II.


Situačný prístup k vedeniu  ľudí a ich uplatnenie v práci manažéra.
 
Majú identifikovať kedy a za akých podmienok môže byť leader efektívny. Podľa tejto koncepcie neexistuje jeden univerzálny najvhodnejší štýl vedenia ľudí.
 

Fiedlerov situačný model

Efektívnosť vedenia závisí od 2 faktorov, medzi ktorými existuje vzájomná väzba:

- miera s akou daná situácia poskytuje leadrovi možnosť kontroly a vplyvu
- v čom spočíva hlavná motivácia leadra

Fiedler verí, že u každého dominuje 1 štýl vedenia.  Na vyjadrenie efektívnosti práce leadra používa Fiedler pojem situation control. Kontrola má 3  dimenzie:
•  vzťahy medzi leadrom a členmi pracovnej skupiny
• task structure
• position power
Na vytvorenie modelu použil Fiedler metódu Least Preferred Coworker dotazník (18 otázok, protikladné prívlastky).
 

Path-goal Theory

Autorom je Robert House. Ide o prístup založený na očakávaniach ako jednom z prístupov k motivácii. Teória očakávania predpokladá, že motivácia človeka na prejavenie úsilia sa zvyšuje, keď sa zvyšuje očakávanie z efektu vzťahu úsilie – výkon – výsledok. Path-goal theory sa zameriava akým spôsobom môže leader ovplyvniť očakávania podriadených. 4 štýly vedenia ľudí:
-  direktívny
-  podporný
-  participatívny
-  štýl zameraný na dosiahnuté výsledky
Štýly sa môžu modifikovať, každý leader môže uplatniť viac ako jeden štýl.
 

Hersey and Blanchard´s Model

Efektívne správanie leadra závisí od pripravenosti vedených ľudí – maturity (zrelosť).
Select the right leadership style on wollower´s level of readiness or maturity:
  R1  unable & unwilling → telling
  R2  unable & willing → directive behaviour of leader (správanie usmerňované leadrom)
  R3  able & unwilling → participating
  R4  able & willing → delegating
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#leadership #vedenie ludí

Manažment – spoločný základ, FM UK

Všetky práce z tejto sady (57) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019