16. Tímy, tímová práca a manažment skupín v organizácii

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 08.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 197 slov
Počet zobrazení: 1 600
Tlačení: 71
Uložení: 90

16. Tímy, tímová práca a manažment skupín v organizácii

Manažment  skupín  v organizácii;  skupiny,  komisie,  kolégia,  tímy  a ich  rozdiely v podnikovom  rozhodovaní, v organizačnom dizajne. Nové  postavenie  tímov  na  svetových príkladoch využitia tímov v praxi tak v sociálnej ako i v ekonomickej sfére.
 
Kolektív:  zoskupenia ľudí v organizácii => rôzna miera rozhodovacích kompetencií

- kolégium:  top a stredný manažment => rozhodujú
- pracovné skupiny: - hierarchická štruktúra
- homogénne zloženie
- trvalé
- vykonávajú rozhodnutia kolégia

- komisie:  odborné, poradenské => interné/externé prizvané na pomoc
- verdikt ich konania má fakultatívny charakter

- tímy:  diagnostická funkcia

-  najvýkonnejšia skupina
-  optimálny počet 6!  (min. 2 – max. 8)
-  typy:  poradné, výrobné, projektové, aktívne (napr. športové, zábavné)

-  charakteristické črty tímov:
- heterogénne/homogénne z hľadiska profesie
- členovia nesmú byť z príliš rozdielnych hierarchických úrovní
- rovnaká inteligenčná úroveň
- vyrovnanosť osobnostných čŕt členov
- neformálna súdržnosť
- 1-2 členov, kt. budú realizovať výsledky v praxi
- hodnotové odmeňovanie
- autonómna jednotka, min. kontakt s prostredím
- primerané podmienky na prácu

Rozdiel medzi pracovnou skupinou a tímom: 
skupina = všeobecná, tím = zvláštny

Znaky tímovej práce:

1.  vysoká intenzita
2.  počet členov od 2 do 8
3.  tímový duch
4.  dodržiavanie časových limitov
5.  individuálna práca, párne dialógy, kolektívne posudzovanie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#timy, timova praca #leadership vedenie ludi

Manažment – spoločný základ, FM UK

Diskusia: 16. Tímy, tímová práca a manažment skupín v organizácii

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018